logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Kontrola rychlosti ve vstupním otvoru bezpečnostního boxu (MBBII) nebo digestoře

Nedílnou součástí komplexní kontroly stavu a funkce mikrobiologických bezpečnostních boxů je i kontrola rychlosti proudění vzduchu v čelním otvoru nebo u izolátorů v otvoru pro rukavici.

Měření probíhá ve shodě s doporučenými normami ČSE EN 12469 Biotechnologie - Kritéria účinnosti mikrobiologických bezpečnostních boxů a ČSN EN ISO 14644-3 Čisté prostory a příslušná řízená prostředí - Část 3: Zkušební metody a Část 7: Oddělovací zařízení (boxy s čistým vzduchem, rukávcové boxy, izolátory a zařízení pro miniprostředí).

V čelním otvoru, kterým box nasává vzduch z okolí, respektive v otevřeném otvoru po rukavici je třeba zajistit dostatečnou rychlost proudění, tak aby byla zajištěna ochrana obsluhujícího personálu.

K měření střední rychlosti (průtoku) je pro tento případ nejvhodnější lopatkový anemometr s měřicí hlavou o průměru 100 mm, která dokáže eliminovat turbulence. Střední hodnota rychlosti musí být > 0,4 m/s. v čelních otvorech laminárních boxů a nebo >0,7 m/s v otvorech pro rukavici v izolátorech.

Použitá sonda musí být dostatečně přesná, právě pro takto nízké hodnoty.

V tomto případě používá firma BLOCK a.s. multifunkční přístroj TA550 se sondou 955, která je vhodná nejen díky své vyhovující přesnosti (+/-1% z měřené hodnoty +/- 0,02 m/s), ale i minimální měřenou hodnotou, která je 0,25 m/s.

Jednotlivé měřené hodnoty jsou uloženy do paměti přístroje a po skončení měření jsou data přeneseny do PC (formát csv), kde jsou uživatelem podle potřeby vyhodnoceny. V případě požadavku investora je možné hodnoty i přímo vytisknout na minitiskárnu díky rozhraní „Bluetooth“. 

Více informací


AIRFLOW Lufttechnik GmbH, organizační složka Praha
logo AIRFLOW Lufttechnik GmbH, organizační složka Praha

Designové ventilátory ICON, přístroje pro VZT: anemometry, mikromanometry, Prandtlovy sondy, teploměry a termočlánková čidla, vlhkoměry, zvukoměry, ProHood, měření CO₂, MaR: čidla, snímače, převodníky. Odborná školení VZT. Servis a kalibrace.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.