logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Ventilátory iCON jako drobná součást velkého příběhu

Žijeme v pragmatickém světě, v němž technickou náplň projektů určují provize. A přeci tomu tak není vždy. Stále ještě existují architekti a designéři, jimž leží na srdci kvalita a výjimečnost jejich projektů a nikoliv zisk a kteří tak do svých projektů navrhují výrobky, o nichž jsou přesvědčeni, i když z nich nekouká provize. Někteří zacházejí ještě dál, když ostražitě dohlíží na realizaci svých projektů a brání zhotovitelům ve snaze navržené produkty zaměnit za jiné s provizí.

Mimořádná osobnost

Jednou z těchto mimořádných osobností je i respektovaná architektka a designérka Ing. arch. Helena Dařbujánová. Designu se věnuje od roku 2009, v roce 2012 se poprvé zúčastnila významného francouzského veletrhu interiérového designu Maison & Objet jako součást Czech selection a od té doby si buduje svou vlastní značku Helena Dařbujánová. Za svou práci získala již 6 mezinárodních cen EDIDA – Elle Deco International Design Awards, které uděluje časopis ELLE Decoration nejzajímavějším designérům a jejich projektům.

Proto když se koupelnové designové ventilátory iCON objevily v projektu Heleny Dařbujánové, zbystřili jsme, neboť takové pocty se vám nedostává každý den. Její projekt rekonstrukce sociálního zařízení Vyšší odborné školy, Střední školy, Základní školy a Mateřské školy na Štefánikově ulici v Hradci Králové (neslhk.com) byl vybaven právě antracitovými ventilátory iCON, které dodávaly prostorám středoškolského internátu téměř luxusní nádech. To je v České republice pro školní prostředí stále neobvyklý přístup. Dával nám ale tušit, že motto paní architektky „Návrat poezie do života skrze design“ není pouhým líbivým reklamním sloganem, na jaký v životě narazíte na každém kroku, nýbrž žitým krédem.

Nečekané překvapení

Další překvapení na nás čekalo v okamžiku, kdy jsme se dozvěděli, že Helena Dařbujánová na stavbu hradeckého internátu osobně dohlíží a zarputile brání záměně ventilátorů iCON za jiné. V té době jsme s paní architektkou ještě nebyli v žádném kontaktu a ani ona neznala výrobce těchto designových ventilátorů, pyšnících se známým světovým „Oscarem“ za design Red Dot Design Award. Otázka, proč někdo bojuje za vaše produkty, i když mu z toho nekouká provize a ani vás osobně nezná, nás zaměstnávala stále víc. Nakonec nám to nedalo a bez předchozí domluvy jsme se vydali do Veverkovy ulice čp. 7 v Praze, kde od roku 2014 funguje působivý showroom Heleny Dařbujánové. Během hodinového rozhovoru jsme se utvrdili v řadě věcí. Především že máme co dočinění s výjimečnou ženou, která tvoří z hlubokého přesvědčení a citlivého vnímání věcí, a že v jejím tvůrčím a uměleckém světě fakticky neexistuje prostor, jak kvalitativní náplň termínů architektura, design, umění a kvalita jakkoliv umenšit či dokonce devalvovat. Ještě více nás ale zasáhl příběh, jehož drobnou součástí jsme se díky paní architektce stali.

Příběh jenž bere u srdce

Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola na Štefánikově ulici v Hradci Králové totiž vůbec nejsou obyčejnými, běžnými školami. Jsou mimořádné a jejich příběh bere u srdce. Jsou příběhem lidskosti, empatie, pomoci a současně příběhem neuvěřitelně tvůrčího a nezdolného tandemu dvou výjimečných žen. Heleny Dařbujánové a paní ředitelky Mgr. Bc. Ivany Rindové, která od r. 1998 vede celý komplex škol v Hradci Králové. Tyto školy jsou určeny dětem s různým stupněm sluchového postižení. Hradecká škola jako jediná v Česku zajišťuje rodinám a dětem se sluchovou vadou komplexní podporu od narození až po dospělost. Poskytuje tedy jak sociální službu tzv. rané péče (péče o děti předškolního věku), tak navazující vzdělávání dětí se sluchovým postižením. To z ní činí jedinečné pracoviště, kde je na jednom místě rodičům se sluchově postiženými dětmi zajištěna odborná péče ve spolupráci speciálních pedagogů, foniatrů, audiologů, pediatrů a dalších odborníků, a to vždy s ohledem na konkrétní potřeby každého dítěte. S tím úzce souvisí i rozvoj zdejší vyšší odborné školy, která jako jediná v České republice zajišťuje vzdělávání tlumočníků českého znakového jazyka a poskytování tlumočnických služeb v naší zemi.

Velký sen dvou výjimečných žen

Obě dámy společně stojí u zrodu myšlenky vybudovat v Hradci Králové evropské Gallaudet centrum, které by bylo obdobou světově proslulé Gallaudetovy univerzity, vysoké školy pro neslyšící a těžce nedoslýchavé osoby, jež sídlí ve Washingtonu D. C. ve Spojených státech amerických a která je právem nazývána „Mekkou neslyšících“. A tak zatímco ředitelka Iva Rindová již čtvrt století soustavně kvalitativně zvyšuje pedagogickou úroveň hradecké školy, mimo jiné zavedením gallaudetovského modelu dvojjazyčného vzdělávacího systému, kdy se děti učí souběžně v českém znakovém jazyce i v mluvené češtině, architektka Helena Dařbujánová, která stála již u zrodu přestavby původní školní budovy před mnoha lety, neustále povyšuje celý školní areál na mimořádný prostor, jenž nejen oplývá architektonickými, designovými a estetickými kvalitami, ale především se v něm cítíte dobře, je k vám bytostně přívětivý a chcete se do něj vracet. Ne náhodou se škola pyšný již celou řadou ocenění. Příběh hradeckého Gallaudet centra je dechberoucí a nám bylo obrovskou ctí stát se jeho drobnou součástí.

AIRFLOW Lufttechnik GmbH, organizační složka Praha
logo AIRFLOW Lufttechnik GmbH, organizační složka Praha

Designové ventilátory ICON, radiální horkovzdušné ventilátory, přístroje pro VZT: anemometry, mikromanometry, Prandtlovy sondy, teploměry a čidla, vlhkoměry, zvukoměry, ProHood, měření CO₂, MaR: čidla, snímače, převodníky. Odborná školení VZT. Servis ...

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.