logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Poslední dva roky čmoudících kotlů

Pro více jak 300 tisíc starých, ručně přikládaných teplovodních kotlů na pevná paliva, by měla být právě začínající topná sezóna sezónou maximálně předposlední. Od 1. září 2022 mají být podle zákona o ochraně ovzduší provozovány pouze kotle, které plní minimální emisní požadavky, odpovídající třídě 3. Končí všechny kotle vyrobené před rokem 2000 a „samovýroba“.

Reklama

Zákonem daný termín 1. září 2022 se neúprosně blíží, a proto připomínáme nutnost výměny nevyhovujících kotlů.

Do tříd jsou kotle na pevná paliva zařazeny podle toho, jaké emisní parametry a účinnost u nich byla ověřena při počáteční zkoušce u autorizované osoby (zkušebny). Tyto parametry se začaly ověřovat až od roku 2000, kdy začala platit pro teplovodní kotle na pevná paliva nová evropská norma ČSN EN 303-5. U kotlů vyrobených před rokem 2000 tedy nelze prokázat, zda plní zákonné minimální emisní požadavky. To platí také pro kotle, které nebyly vyrobeny sériově, a jejichž parametry nebyly ověřovány zkušebnou. Tudíž kotle vyrobené před rokem 2000 a tzv. „samovýroba“ musí být nejpozději do září 2022 vyřazeny z provozu.

Emisní parametry třídy 3 neplnily prakticky všechny ručně přikládané kotle bez elektronické regulace a ventilátoru, vyrobené do roku 2012. Ty byly zařazeny do tříd 1 a 2, pouze prohořívací kotle Dakon DOR F byly zařazeny do třídy 3 ke konci roku 2011. Ovšem toto „tvrzení“ je pouze orientační, jednoznačně rozhoduje třída uvedená na výrobním štítku.

Naopak, od 1. ledna 2014 již nesměly být uváděny na trh kotle na pevná paliva tříd 1 a 2, tudíž kotle vyrobené od roku 2014 by měly být již minimálně třídy 3, 4 nebo 5, což je přesně to, co zákon vyžaduje.

Důkazní břemeno na provozovateli


Bude na provozovateli teplovodního kotle na pevná paliva, aby prokázal, že jeho zdroj plní podmínky dané zákonem. Jednoznačným důkazem by měl být Doklad o kontrole na pevná paliva. Každý kotel na pevná paliva musí být jednou za 36 měsíců překontrolován autorizovaným technikem. Výsledky kontroly jsou uvedeny ve zmíněném Dokladu. A jedním z nejdůležitějších závěrů kontroly, který je zde uveden, je informace, zda kotel může být provozován i po 1. září 2022. Pokud na vyžádání úředníků z obce s rozšířenou působností provozovatel kotle doklad o kontrole nepředloží, hrozí mu pokuta až 20 tisíc korun. Nicméně pokud doklad chybí, je dostatečným důkazem výrobní štítek kotle s vyznačenou třídou kotle 3, 4 nebo 5. Výrobním štítkem s vyznačenou třídou musí být označeny všechny sériově vyráběné kotle. Pokud kotel štítek nemá, „zachránit“ může jeho provozovatele pouze již zmíněný Doklad o kontrole. Z toho je patrné, že na bedra autorizovaných techniků, provádějící kontrolu, je položena značná zodpovědnost.

Hypoteticky by bylo možné si nechat provést u již provozovaného kotle měření emisí někým, kdo je k tomu oprávněn (například má autorizaci k měření emisí podle zákona č. 406/2000 o hospodaření energií). Ovšem cena takového měření se pohybuje na hranici 10 tisíc Kč a více, což je zásadní problém.

Pouze kotle, nikoli kamna a krbové vložky s výměníkem

Zákaz provozu se týká pouze starých ručně přikládaných kotlů na pevná paliva. Naopak se netýká krbových kamen a krbových vložek, i když jsou opatřeny teplovodním výměníkem, který je napojen na otopnou soustavu. Tyto zdroje, pokud je jejich celkový příkon vyšší jak 10 kW, musejí sice také „projít“ pravidelnou kontrolu s periodou 36 měsíců, nicméně do Dokladu o kontrole se uvede, že podmínky pro provoz od září 2022 nejsou pro tento zdroj relevantní.

Co se stane, když nevyměním?

Již nyní je zřejmé, že oněch předpokládaných 300 až 350 tisíc nevyhovujících kotlů nebude do požadovaného termínu vyměněno. Mnoho provozovatelů těchto kotlů o povinné výměně doposud neví. Mnoho jich však spoléhá na to, že se jim v případě „nevýměny“ nic nestane. Kontroly kotlů si nechalo dle odhadu Asociace podniků topenářské techniky provést necelých 20 % jejich provozovatelů, a také se nic neděje. Stejně tak na povinnou pravidelnou kontrolu spalinové cesty kominíkem se jaksi zapomíná. Nicméně doba se velice rychle mění a s ní i názory na dodržování zákona. Ochrana ovzduší je jednou z priorit společnosti. Malé spalovací zdroje na pevná paliva jsou dlouhodobě v hledáčku státní správy i místních samospráv. Čmoudících komínů sice stále více ubývá, nicméně s těmi přežívajícími doposud nejde v podstatě nic moc dělat. Ovšem po 1. září 2022 se vše změní a lze předpokládat, že i díky tlaku „nečmoudící“ většiny budou zodpovědné orgány muset využít v maximální možné míře své pravomoci a represe proti těm, kteří zákon nedodržují. Jen připomenu, že za provozování nevyhovujícího kotle zákon umožňuje udělit pokutu až do výše 50 tisíc korun.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.