logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Statistika dokazuje, že zájem o vytápění domácností biomasou roste


Palivové dřevo lze kupovat i již připravené pro přikládání do kamen či kotlů

Více jak 41 % veškeré energie, která byla u nás v roce 2019 získána z obnovitelných zdrojů, bylo vyprodukováno v lokálních zdrojích tepla spalujících biomasu, které jsou určeny pro vytápění domácností. Dle statistických údajů MPO množství energie produkované těmito zdroji dlouhodobě roste.

Reklama

Statistické údaje dle MPO

Tým odborníků vedených Ing. Bufkou z Oddělení analýz a datové podpory koncepcí Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) vydává každoročně statistickou zprávu o využívání obnovitelných zdrojů energie (OZE). V září zveřejněná nová zpráva nazvaná Obnovitelné zdroje energie v roce 2019 potvrdila, že se vytápění domácností biomasou zásadním způsobem podílí na celkovém množství energie získané v České republice z OZE.

Ve zprávě je bilancována celková spotřeba palivového dřeva a ušlechtilých dřevních paliv (pelety, brikety) v lokálních zdrojích tepla za rok 2019. Do kategorie vytápění domácností biomasou jsou zahrnuty statistické údaje o spotřebě paliv v domácích teplovodních kotelnách i v lokálních topidlech na chalupách a chatách.

Více jak 41 % všech OZE tvoří biomasa spalovaná v domácnostech

Mezi všemi OZE, využívanými u nás k výrobě elektřiny a tepla, dlouhodobě jednoznačně dominuje biomasa využívaná k vytápění domácností. A statistické údaje za rok 2019 tento trend opět potvrdily. Pokud například v roce 2019 podíl vodních elektráren na celkové produkci energie z OZE činil 3,52 % a u fotovoltaických elektráren to bylo 4,06 %, podíl biomasy spalované ve velkých zdrojích byl 25,11 %, pak vytápění domácností biomasou tvořilo 41,16 % veškeré energie získané z OZE.

Z dalších OZE, využívaných pro vytápění domácností, se na celkové vyrobené energii z OZE podílela tepelná čerpadla ze 4,14 % a solární termické systémy z 0,37 %.

Dřevo a pelety rostou, brikety stagnují

Při pohledu do statistik OZE za posledních pět let vidíme, že zájem o vytápění domácností biomasou trvale roste. Zatímco v roce 2014 bylo z biomasy při vytápění domácností vyrobeno 54,2 milionů GJ tepelné energie, v roce 2017 to bylo 56,8 milionů GJ a v roce 2019 již 63,3 milionů GJ. Téměř 17 % nárůst vyrobené energie mezi léty 2014–2019 má „na svědomí“ především zvýšená spotřeba palivového dřeva (nárůst o cca 1,6 mil. prmr, tedy prostorových metrů rovnaných).

Významný individuální nárůst zaznamenala také spotřeba dřevních pelet. V roce 2014 bylo na tuzemský trh dodáno 60 tisíc tun tohoto moderního paliva, v roce 2019 to bylo již 110 tisíc tun. Z celkově vyrobené energie z biomasy pro vytápění domácností to jsou necelá 3 %, nicméně potenciál dřevních pelet v sektoru malých spalovacích zdrojů je veliký a dá se předpokládat, že jejich využívání v malé energetice bude nadále významně růst, především na úkor dosluhujících kotlů na uhlí.

Ve sledovaném pětiletém období nepatrně poklesla roční spotřeba dřevních briket, kterou významně ovlivňují průměrné venkovní teploty v otopném období. Dlouhodobě se pohybuje okolo hranice 140 tisíc tun. V roce 2019 to bylo 129 tisíc tun.

Biomasa za uhlí

Jak jsme již informovali dříve, prodej teplovodních kotlů na pevná paliva poslední 4 roky z různých důvodů klesá. Ovšem propad prodejů jde především na vrub poklesu zájmu domácností o kotle na spalování uhlí, jejichž nákup již nebyl podporován v rámci posledních výzev v programu kotlíkové dotace. Prodej spalovacích zdrojů na biomasu sice výrazně neroste, nicméně zcela jednoznačně dochází k postupné záměně uhlí za biomasu v těch zdrojích, které umožňují tato paliva vzájemně zaměňovat. Ostatně jedním z nejčastějších dotazů v poslední době v internetové poradně na TZB-info je dotaz týkající se možnosti záměny uhlí za pelety v kombinovaných automatických kotlích. Tedy v kotlích, které jsou certifikovány na spalování hnědého tříděného uhlí i dřevních pelet. Zatímco bylo v těchto kotlích doposud častěji spalováno hnědé uhlí, stále více provozovatelů přechází na spalování pelet, které zásadním způsobem zvyšují komfort vytápění. Tento pozitivní posun rovněž potvrzuje, že dotace z předchozích výzev kotlíkových dotací, které bylo možné získat i na dvoupalivový kotel uhlí-pelety, nebyly vynaloženy zbytečně. A kdo jednou vyzkouší pelety, k uhlí se již nechce vracet. Podrobná odpověď na tento dotaz bude v brzké době dopracována a zveřejněna.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.