logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama
Archiv článků autora: Ing. Zdeněk Lyčka


„Igelitová zkouška“ je jednoduchou pomůckou orientačního ověření suchosti palivového dřeva
16.11.2022
Ing. Zdeněk Lyčka

Po měsíci přirozeného sušení se vlhkost štěpů smrku i buku přiblížila mezi hygroskopicity, tedy relativní vlhkosti ha hranici 25 %. Pozitivně dopadl i „igelitový“ test.

5.11.2022
Ing. Zdeněk Lyčka

V pokračování měření vlhkosti štípaného palivového dřeva při jeho postupném vysychání se mimo jiné dozvíte, co je mez hygroskopicity a jaký význam má právě pro palivové dřevo.

27.10.2022
Ing. Zdeněk Lyčka

Obecně je přijímáno pravidlo, že vlhkost palivového dřeva by neměla být vyšší jak 20 %. Rychlost vysychání významně urychlíme rozřezáním na délku podle topeniště a rozštípeme na menší kusy.

17.10.2022
Ing. Zdeněk Lyčka

Mnoho domácností, které nově instalovaly kotel nebo kamna na dřevo nemá zkušenosti s tím, jak douho musí mokré dřevo vysychat. Zúčastněte se pokusu, který potřebnou dobu ukáže. Buď pasivně sledováním výsledků nebo i aktivně svým odhadem potřebné doby.

1.9.2022
Ing. Zdeněk Lyčka

Jaké byly oficiální požadavky pro vytápění domácností před 120 lety? Udělejme si malý exkurz do historie vytápění domácností! Jaké byly požadavky na teplotu vzduchu ve vytápěných místnostech za dob našich dědů a babiček, pradědů a prababiček a prapradědů a praprababiček?

24.8.2022
Ing. Zdeněk Lyčka

Od 1. 9. 2022 nabývá účinnosti, podle zákona o ochraně ovzduší, zákaz provozu kotlů na pevná paliva o příkonu do 300 kW emisních tříd 1 a 2. V první fázi zákaz platí pro kotle vytápějící nebytové prostory, plošný zákaz pro všechny kotle nižších tříd začne platit od 1. září 2024.

10.8.2022
Ing. Zdeněk Lyčka

Prudký nárůst cen zemního plynu a faktická hrozba jeho nedostupnosti nutí statisíce domácností hledat vhodnou alternativu k dosavadnímu využívání tohoto paliva pro vytápění či přípravu teplé vody. Před volbou nového zdroje tepla se především počítá, „kolik nás to nové vytápění bude ročně stát“, tedy provozní náklady. Vyúčtování dodávky plynu musí obsahovat údaj o dodaném množství plynu v kilowatthodinách, ze kterého lze orientačně zjistit množství tepla dodaného plynovým spotřebičem.

25.7.2022
Ing. Zdeněk Lyčka, redakce TZB-info, soudní znalec, Ing. Miloslav Modlík, Ministerstvo průmyslu a obchodu

Na základě známé potřeby tepla na vytápění a přípravu teplé vody Kalkulátor vypočte spotřebu paliva (elektrické energie) a vyprodukované emise včetně uhlíkové stopy pro konkrétní zdroj tepla pro vytápění domácností. 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.