logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama
Archiv článků autora: Ing. Zdeněk Lyčka


Ve druhé polovině roku 2024 by měly být dle sdělení ministra životního prostředí rozšířeny stávající dotace na výměny kotlů na pevná paliva tříd 1 a 2 o dotace na výměnu kotlů také třídy 3. Podrobnosti se připravují.

Recenzovaný Porovnání výpočtu objemu akumulačního zásobníku ke kotlům s ručním přikládáním dřeva v rodinném domě podle kritérií dotačních programů a normy ČSN EN 303-5 ukazuje na poměrnou shodu, respektive přijatelnost použití obou způsobů. Norma poskytuje minimální hodnotu. V praxi se výsledný objem zpravidla skládá ze dvou zásobníků.

Jeden z nejstarších profesních spolků u nás sdružuje výrobce a dovozce zařízení pro vytápění a přípravu teplé vody, především výrobce kotlů, lokálních topidel a otopných těles. Letos slaví 30. výročí.

Umělým vysušením zkušebních vzorků palivového dřeva lze s velkou přesností ověřit správnost měření jejich vlhkosti hrotovým vlhkoměrem. Jednoduchou metodou lze zjistit také hustotu dřeva. 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.