logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Firmám už se střešní FVE vyplatí i bez dotace

S-Power Energies úspěšně zprovoznila fotovoltaiku o velikosti 204,5 kWp bez akumulace na střechách Mostárny Bohemia Apple v létě 2019.
S-Power Energies úspěšně zprovoznila fotovoltaiku o velikosti 204,5 kWp bez akumulace na střechách Mostárny Bohemia Apple v létě 2019.

Stále více firem, které disponují vlastní nemovitostí, si na střechy pořizuje solární elektrárny. Chrání se tím před růstem cen elektřiny a často tak činí bez jakékoli dotační podpory. Platí to zejména u menších sestav (do 20 kWp instalovaného výkonu), které se s velmi zajímavou návratností dají instalovat během několika měsíců, zatímco při čerpání dotace se na výsledek čeká i několik let.

Firmy vzhledem k současným cenám elektřiny kolem 4,50 Kč bez DPH za 1 kWh chtějí šetřit ihned. Pokud společnost zadá objednávku na podzim, může mít na jaře nainstalováno i zapojeno, takže v příštím roce stihne celou hlavní sezónu. S 20 kWp elektrárnou přitom může ušetřit kolem 80 tisíc korun ročně. Naproti tomu u dotačních řízení vše komplikuje vleklá administrativa. Zdánlivá úspora se při dvouletém čekání v podstatě vynuluje ušlým ziskem,“ vysvětluje Jaroslav Šuvarský, jednatel společnosti S-Power Energies, která každoročně nainstaluje nejvíc střešních fotovoltaik v České republice.

Ideální řešení pro provozy s každodenním odběrem

Aby se fotovoltaika vyplatila bez dotace, je třeba správně zvolit její velikost, aby se většina vyrobené energie okamžitě spotřebovala. Tím odpadá nutnost použití drahých akumulátorů, které prodlužují návratnost. Ideálním místem pro takovou elektrárnu bez akumulace mohou být firmy s denním provozem, kde je trvale vysoká spotřeba elektřiny. Příkladem mohou být mrazírny, chlazené skladové prostory, ale i běžné administrativní budovy.

Nejvhodnější řešení vždy odvozujeme od skutečné spotřeby daného podniku. Například elektrárnu o výkonu 20 kWp doporučujeme společnostem s denním provozem a roční spotřebou nad 60 MWh. Pomocí fotovoltaické elektrárny pokryjeme zhruba třetinu celkové spotřeby, což je u bezbateriového systému optimální nastavení, kdy dochází jen k minimálním přetokům do sítě,“ komentuje Jaroslav Šuvarský.

Příklad z praxe: Moštárna, kde slunce chladí

Jednou z nedávno dokončených firemních realizací společnosti S-Power Energies je fotovoltaika na střeše družstva Bohemia Apple. Vzhledem k celkové spotřebě vyhlášeného výrobce jablečných moštů se velikost instalované elektrárny vymyká uvedeným bezdotačním měřítkům. Charakter provozu nicméně dobře ilustruje, k čemu lze sluneční energii využít. V tomto případě slouží především k celoročnímu chlazení jablek.

O pořízení baterie na uchovávání přebytků jsme ani neuvažovali. Veškerou energii spolehlivě spotřebujeme ihned,“ uvádí ředitel družstva Bohemia Apple Robert Vyšata.


Cena nedotovaných FVE začíná na 299 000 Kč

S-Power Energies v současnosti firmám nabízí dvě unifikované sestavy o instalovaném výkonu 10 a 20 kWp. Menší sestava S-POWER CORP s 30 fotovoltaickými panely a třífázovým střídačem vychází na 299 000 Kč bez DPH, větší S-POWER CORP+ s 60 panely a třífázovým střídačem vyjde na 499 000 Kč bez DPH. V případě potřeby je firma schopná tyto sestavy na přání klienta i modifikovat.

Podstatnou výhodou těchto menších instalací o výkonu do 20 kWp, je minimální administrativní zátěž. Není u nich nutné vyřizovat stavební povolení a menší elektrárna nevyžaduje ani licenci na výrobu elektřiny. U větší už je tato licence nutná, nicméně jde více méně jen o několik administrativních úkonů, které za klienta kompletně vyřídíme. U těchto elektráren není nutné mít v podniku tzv. odpovědnou osobu, která má řízení elektrárny na starosti,“ upřesňuje Jaroslav Šuvarský.

Cena realizace zahrnuje kompletní služby – od počátečních odborných konzultací a přípravy projektu, přes dodávku veškerých komponentů a montáž včetně elektroinstalací, až po související administrativu (např. vyřízení licence ERÚ u instalací nad 10 kWp) a revizi všech technologií.

Střecha může být šikmá i plochá

K instalaci fotovoltaiky lze využít jak plochou, tak šikmou střechu. U menší 30panelové elektrárny je v případě ploché střechy nutná plocha o velikosti 120 m2. U šikmé střechy postačí 60 m2, ovšem podstatnou podmínkou je orientace takové střechy na jižní, eventuálně jihovýchodní nebo jihozápadní stranu.

K financování lze využít úvěr

Společnost S-Power případným zájemcům nabízí výhodné financování energeticky úsporných opatření prostřednictvím úvěru od Monety Money Bank. Úvěry do 5 milionů Kč jsou zajištěné bezplatnou zárukou Evropského investičního fondu ve výši 50 % a nabízejí splatnost až 8 let. Doba vyřízení je pouhých 5 dnů a úrokové pásmo se pohybuje v rozmezí 3,5–5,5 % p.a.

Fotovoltaika se platí ve dvou splátkách. První polovinu investice klient zaplatí při podpisu smlouvy po vypracování a odsouhlasení projektu. Tomu předchází odborná konzultace s obchodníkem S-Power Energies, který klienta navštíví přímo v místě instalace. Druhou polovinu částky klient hradí po dokončení instalace a provedení potřebných revizí.


S-Power Energies, s.r.o.
logo S-Power Energies, s.r.o.

Jsme odborníci na zdroje obnovitelné energie pro rodinné domy, bytové domy a komerční budovy. Od roku 2016 jsme po celé České republice úspěšně nainstalovali přes 10 000 střešních fotovoltaik a tepelných čerpadel. To z nás dělá jednu z nejsilnějších ...

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.