logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama
Zelená úsporám na TZB-info

Nová zelená úsporám Light

V programu Nová zelená úsporám Light lze získat dotaci na zateplení, výměnu oken a vchodových dveří rodinných domů nebo trvale obývaných domů pro rekreaci. Podporována je také instalace solárního ohřevu vody. Finanční prostředky lze čerpat i předem – zálohou.

Reklama

Příjem žádostí běží od 9. ledna 2023. Po úpravách programu byl příjem žádostí spuštěn 17. ledna 2024. Podporují se opatření provedená po 12. září 2022.

Žadatelem o podporu může být pouze vlastník nebo spoluvlastník rodinného domu nebo bytu v bytovém domě nebo spoluvlastnického podílu na bytovém domě s právem užívat posuzovaný byt nebo člen bytového družstva s právem užívání posuzovaného bytu v bytovém domě, na jehož úpravy je dotace požadována, ve kterém má trvalý pobyt počínající před 12. 9. 2022 a zároveň:
 • žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o podporu a po dobu administrace žádosti starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, nebo
 • žadatel v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti o podporu pobíral příspěvek na bydlení v dané nemovitosti (není nutné, aby jej pobíral po celou dobu), nebo
 • v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti o podporu pobíral některý ze členů domácnosti přídavek na dítě žijící ve společné domácnosti se žadatelem (není nutné, aby jej pobíral po celou dobu).

Podporovaná opatření programu Nová zelená úsporám Light

 • Zateplení fasády – 6 000 Kč/běžný metr fasády (pouze rodinné domy)
 • Zateplení střechy – 120 000 Kč na kompletní opatření (pouze rodinné domy)
 • Zateplení stropu pod půdou – 50 000 Kč na kompletní opatření (pouze rodinné domy)
 • Zateplení podlahy na zemině nebo nad nevytápěným suterénem – 60 000 Kč na kompletní opatření (pouze rodinné domy)
 • Výměna výplní otvorů - oken – 12 000 Kč na jeden kus výplně (rodinné i bytové domy)
 • Výměna výplní otvorů - vchodových dveří – 18 000 Kč na dveře (rodinné i bytové domy)

Maximální celková výše podpory na realizaci opatření zateplení a výměny výplní otvorů je omezena na 150 000,- Kč.

Přečtěte si také Provádění zateplovacích systémů a chyby v praktických příkladech Přečíst článek
 • Solární fotovoltaický ohřev vody, včetně nového zásobníkového ohřívače (bojleru) – 90 000 Kč/ks
 • Solární fotovoltaický ohřev vody, využívající stávající zásobníkový ohřívač (bojler) – 60 000 Kč/ks
 • Solární termický ohřev vody, včetně nového zásobníkového ohřívače nebo osazení solárního výměníku do stávajícího ohřívače – 90 000 Kč/ks
 • Solární termický ohřev vody, využívající stávající zásobníkový ohřívač – 60 000 Kč/ks

Podmínky programu podrobně

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.