logo TZB-info

Okna a dveře

Okna a dveře souhrnně nazývané jako výplně otvorů podléhají řadě požadavků na stavební výrobky. Splnění požadavků právních předpisů a norem nedeklaruje prohlášení o vlastnostech ani označení CE. Tím je pouze prokázáno, že výrobek byl odzkoušen v autorizované zkušebně a zkušební vzorek vyhověl parametrům deklarovaným výrobcem. Náležitou pozornost je třeba věnovat jak samotnému výběru okna a dveří, tak způsobu jejich zabudování. Vlastnosti a trvanlivost oken, dveří a navazujících konstrukcí jsou způsobem zabudování oken a dveří přímo ovlivněny.

Prostup tepla
Veličinou charakterizující prostup tepla oknem je součinitel prostupu tepla označovaný Uw [W/m2K]. Požadavky na součinitel prostupu tepla podle současně platné normy ČSN 73 0540-2 (2011) naleznete zde. Tuto veličinu nelze zaměňovat za součinitel prostupu tepla zasklení Ug a součinitel prostupu tepla rámu okna Uf.
... zobrazit více


Zvuková izolace
Zvukověizolační schopnost oken je charakterizována veličinou vážená neprůzvučnost oken Rw. Požadavky na zvukovou izolaci obvodového pláště včetně oken jsou dány normou ČSN 73 0532 Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků - Požadavky. Podle deklarované hodnoty Rw se okna zařazují do tříd zvukové izolace. Požadavky podrobně zde.Zabudování oken
Pro zabudování oken platí v České republice technická normalizační informace ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře - Požadavky na zabudování (o ČSN podrobně zde). Respektováním této normy se předejde znehodnocení okna jako výrobku z hlediska tepelné a zvukové izolace, poruchám v místě připojovací spáry (místo napojení výrobku na stěnu) - trhliny, zatékání, kondenzace. Pouhé vyplnění spáry PUR pěnou a zednické začištění je hrubou chybou.
... zobrazit více


Výměna oken a plynové spotřebiče
Při výměně oken jsou obvykle stará netěsná okna nahrazena moderními okny s účinným těsněním a nízkou průvzdušností. Pokud se v interiéru nacházejí plynové spotřebiče typu A, které spalovací vzduch čerpají přímo z místnosti, nová okna nemohou zajistit dostatečný přívod vzduchu a případně odvod spalin. Ten je třeba zajistit jiným způsobem. Nedostatečný přísun čerstvého vzduchu může vést k nekvalitnímu spalování a riziku otravy. Podrobněji zde.


Nejnovější recenzovaný článek

Prvky stavebních konstrukcí z druhotných surovin

Ing. Radim Smolka, Ph.D., Ing. Tomáš Petříček, Ph.D., Ing. et Petr Kacálek, Ing. Ph.D., Ing. Roman Šnajdr, Ing. Roman Šnajdr, Ing. Roman Šnajdr

starší recenzované článkyilustrační obrázek © starush - Fotolia.com

Stavebně-energetické koncepce budov ve společenských souvislostech

8.2.2021
Text rekapituluje vývoj nízkoenergetického stavění a připomíná kategorie energetické náročnosti budov ve společenských souvislostech. Zdůrazňuje potřebu ...

Chytrá systémová řešení HELUZ ušetří hodiny práce nejen při projektování stavby

7.2.2021 | HELUZ cihlářský průmysl, v.o.s.
Společnost HELUZ představuje chytrá systémová řešení formou krátkého webináře s produktovým manažerem Ing. Pavlem Heinrichem. Chytrá řešení ušetří ...

Zachraňujeme život, chráníme majetek

12.1.2021 | D+H Partner
Chcete maximalizovat bezpečnost obyvatel domova a minimalizovat majetkové ztráty v případě požáru? Výkonný systém kontroly šíření kouře ...

Změny ve veřejné zakázce - komentář pravidel účinných od 12/2020, ilustrační obrázek

Změny ve veřejné zakázce - komentář pravidel účinných od 12/2020

9.1.2021 | Agentura pro podnikání a inovace (API)
Smluvní podmínky v běžných obchodních vztazích lze po odsouhlasení smluvními stranami měnit, v případě veřejných zakázek jsou i tyto změny ohraničeny ...

Češi se nebojí výměny oken. Nejvíce preferují plastová

8.1.2021 | PKS okna a.s.
Preference Čechů, pokud jde o výběr oken, jsou jasné: nerozhodují se podle ceny, ale hledí především na kvalitu. Největším favoritem jsou přitom okna ...

© shaiith – Fotolia.com

Přihlašujte příspěvky na konferenci Tepelná ochrana budov 2021

6.1.2021
14. až 16. listopadu se na Štrbském plese v hotelu Patria uskuteční 21. mezinárodní konference Tepelná ochrana budov, tentokrát s podtitulem ...

Level(s), nový rámec pro hodnocení udržitelnosti budov, ilustrační foto D. Kopačková

Level(s), nový rámec pro hodnocení udržitelnosti obytných i kancelářských budov v Evropě

4.1.2021
Level(s) je dobrovolný evropský rámec pro posuzování kancelářských a obytných budov a podávání zpráv z hlediska udržitelnosti budov.

Budoucnost legislativy uvádění stavebních výrobků na trh EU

30.12.2020
Jedním z největších přínosů evropské integrace je jednotný trh a volný pohyb zboží. Poslechněte si informace k budoucnosti evropského ...

Do domů a bytů si již cestu našly. Nyní světlovody stále více poptávají firmy pro kanceláře i průmysl

30.12.2020 | Lightway s.r.o.
V minulých pěti letech jsme sledovali trend realizace světlovodů v domech a bytech. V posledních dvou letech stále více prosazují ...

Bezpečnostní dveře do bytových domů

26.12.2020
Za vstupní bytové dveře je možné považovat jen dveře, které prošly certifikací a které odpovídají požadavkům. Dokládá se požární odolnost, ...


starší články


Reklama

Zprávy

Antibakteriální dveřních kování a madla COBRA - vyberte si v katalogu COBRA CU+

15.2. 4:25
Kritická situace s pandemií koronaviru přitáhla pozornost i k dlouhodobému problému veřejných ...

Dorsis Fortius Akustik zajistí akustický útlum až 36dB

15.2. 4:11
Dveře se skrytými zárubněmi chápeme často jako exkluzívní designový prvek interiéru. Jaké jsou ...

Cobra Kanelaz - unikátní dveřní kování s rytinami

27.1. 4:14
Kombinujete ve vašich projektech tradiční funkční prvky s trendem interiérového minimalismu? Pak ...

Výběr okenních pohonů online

22.1. 02:02
Okennipohony.cz je novým nástrojem navrženým společností D+H, který umožňuje provést výběr ...

Rekonstrukce památkově chráněné vily Kamila

20.1. 4:03
Starwork se specializují na výškové práce a rekonstrukce památkově chráněných bytových domů ...

starší zprávy


 


ZOBRAZIT PLNOU VERZI
© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2021, všechna práva vyhrazena.