logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Evropská komise notifikovala Česku program poskytování státní podpory ekologického vytápění

Evropská komise schválila České republice podmínky pro poskytování podpory ekologického dálkového vytápění velkých teplárenských projektů, založených především na energii z nízkoemisních zdrojů, v objemu 1,2 miliardy eur (29,1 miliardy Kč) z prostředků Modernizačního fondu.

Reklama

Opatření přispěje k plnění českého národního plánu v oblasti energetiky a klimatu a strategických cílů EU souvisejících se Zelenou dohodou pro Evropu, zejména unijního cíle v oblasti klimatické neutrality pro rok 2050. Podmínky pro notifikaci programu připravil a vyjednal Státní fond životního prostředí ČR, který aktuálně s Komisí vyjednává obdobný program také pro podporu velkých průmyslových zařízení v EU ETS.

Česko oznámilo Komisi svůj záměr zavést program podpory pro velké teplárenské projekty ve výši 1,2 miliardy eur, jehož cílem je podpořit dekarbonizaci a modernizaci investičně náročných tepelných jednotek. Tento program, který poběží do 14. ledna 2026, bude financován z Modernizačního fondu EU a jeho administraci má na starosti Státní fond životního prostředí ČR.

Přečtěte si také Snížení tuzemských emisí, jaké požaduje program Fit for 55, je podle modelů dosažitelné Přečíst článek

Notifikovaný program spadá pod již spuštěný program HEAT financovaný z Modernizačního fondu a je zaměřený na instalaci nových jednotek pro výrobu tepla založených na energii z obnovitelných zdrojů nebo vysoce účinné kombinované výrobě tepla a elektřiny s cílem nahradit stávající zařízení a také modernizaci stávajících jednotek pro výrobu tepla tak, aby fungovaly na biomasu místo uhlí.

Notifikace programu bude mít dopad na možnost poskytovat přímé dotace vlastníkům stávajících tepelných jednotek a soustav dálkového vytápění, jakož i nabyvatelům nových zařízení na výrobu tepla, aniž by museli své investice individuálně notifikovat u Evropské komise.

Podporované projekty musí dosáhnout minimálního snížení emisí CO2 o 15 % a spotřeby primární energie z neobnovitelných zdrojů o 10 % oproti úrovním před jejich provedením. Kromě toho projekty týkající se vysoce účinné kombinované výroby tepla a elektřiny ze spalování zemního plynu musí umožňovat přechod na plyny z obnovitelných zdrojů a nízkouhlíkové plyny, nebo zavést technologie zachycování nebo využívání uhlíku, aby se zabránilo vzniku závislosti na zemním plynu. Očekává se, že tento režim zvýší podíl výroby energie z obnovitelných zdrojů v odvětví dálkového vytápění přibližně o 8,022 TJ ročně a sníží emise CO2 přibližně o 889,550 tun ročně.

Přečtěte si také Na úspory energií v domácnostech je připraveno 55 miliard korun Přečíst článek

Program podporuje modernizaci a dekarbonizaci odvětví dálkového vytápění a přispívá ke snížení emisí skleníkových plynů v souladu se Zelenou dohodou pro Evropu.

Program bude podporovat:

  1. instalaci nových jednotek pro výrobu tepla založených na energii z obnovitelných zdrojů nebo vysoce účinné kombinované výrobě tepla a elektřiny s cílem nahradit stávající zařízení a
  2. modernizaci stávajících jednotek pro výrobu tepla tak, aby fungovaly na biomasu místo uhlí.

V rámci tohoto programu bude mít podpora podobu přímých dotací poskytovaných vlastníkům stávajících tepelných jednotek a soustav dálkového vytápění, jakož i nabyvatelům nových zařízení na výrobu tepla.

Podporované projekty budou muset dosáhnout minimálního snížení emisí CO2 o 15 % a spotřeby primární energie z neobnovitelných zdrojů o 10 % oproti úrovním před jejich provedením. Kromě toho projekty týkající se vysoce účinné kombinované výroby tepla a elektřiny ze spalování zemního plynu budou muset umožňovat přechod na plyny z obnovitelných zdrojů a nízkouhlíkové plyny, nebo zavést technologie zachycování nebo využívání uhlíku, aby se zabránilo vzniku závislosti na zemním plynu.

Očekává se, že tento režim zvýší podíl výroby energie z obnovitelných zdrojů v odvětví dálkového vytápění přibližně o 8,022 TJ ročně a sníží emise CO2 přibližně o 889,550 tun ročně.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.