logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Kalkulátor pro stanovení orientační tepelné ztráty rodinného domu k výměně kotle

Z objemu vytápěného prostoru a období výstavby lze pomocí on-line kalkulátoru na TZB-info přibližně stanovit tepelnou ztrátu rodinného domu. A podle ní se orientovat při vyběru nového kotle nebo tepelného čerpadla.

Desetitisíce domácností řeší v současnosti výměnu legislativně nevyhovujícího starého zdroje tepla za zdroj nový, případně chtějí zvolit jinou variantu, jiný zdroj energie, paliva. Pro zvolení optimálního výkonu nového zdroje tepla je potřebné znát tepelnou ztrátu vytápěného objektu a z ní stanovit potřebu tepla na vytápění a přípravu teplé vody. U menších budov postavených po roce 2000 by to neměl být problém, protože by u nich měla být k dispozici projektová dokumentace, ze které lze základní údaje vyčíst. U starších budov bez dostupné dokumentace je nutné tepelnou ztrátu budovy nově stanovit.

Tepelné ztráty a potřeby tepla by měl počítat autorizovaný projektant či energetický specialista. Zvláště tehdy, pokud jde o zdroj tepla s vysokou měrnou cenou na každý 1 kW výkonu a pokud skutečný maximální výkon zdroje tepla závisí na více parametrech, jako například u tepelného čerpadla.

Nicméně existují situace, kdy postačí orientační výpočet. Například pro předběžnou kalkulaci nákladů na zvažovanou modernizaci otopné soustavy a odhad budoucích nákladů provozních. Pro tento případ je na TZB-info on-line orientační výpočet tepelné ztráty domu vycházející z podlahové plochy nebo vytápěného objemu. Metodika výpočtu předpokládá, že dům byl postaven v souladu s technickými normami z období výstavby a je vhodný především pro stávající domy s dobou výstavby před rokem 2000.

Přečtěte si také Odhad tepelné ztráty rodinného domu dle období výstavby Přejít na online výpočet

Objekt (typ vytápěné budovy)

Na začátku výpočtu je nutné zvolit typ vytápěné budovy, tedy zda se jedná o samostatně stojící budovu či dům (byt), nebo je v řadové zástavbě a kde konkrétně.

Vytápěná plocha nebo objem vytápěného prostoru

Základem výpočtu je stanovení vnitřní podlahové plochy vytápěného prostoru nebo vnějšího vytápěného objemu objektu. Výpočet je použitelný pro budovy s celkovým objemem vytápěného prostoru do 1 000 m3.

Venkovní výpočtová teplota te

Pro výpočet je nutné zadat venkovní výpočtovou teplotu lokality, ve které je budova umístěna. Pokud ji znáte, lze ji vybrat ze tří nejběžnějších variant. Pokud ji neznáte, lze si pohybem myši kurzorem najet na ikonku mapy republiky a po otevření nápovědy zvolit lokalitu, ve které se váš dům nachází. Pozor však, i v rámci jedné lokality se mohou nacházet místa s nižší venkovní výpočtovou teplotou, například v těsných údolích v podhůří atp. Podrobněji lze tuto teplotu najít například v tabulce „Venkovní výpočtové teploty a otopná období dle lokalit“.

Korekce na zateplení a výměnu oken

V tabulce jsou v prvním řádku uvedeny údaje platné pro dům postavený v daném období podle tehdy platných tepelně-technických standardů. Zvláště u starších budov však mohla být dodatečně provedena tzv. „energeticky úsporná opatření“, například výměna oken, dveří a zateplení obálky domu. To samozřejmě snížilo celkovou tepelnou ztrátu objektu. Z tohoto důvodu jsou na dalších řádcích uvedeny údaje platné pro případ, že byla na budově provedena pouze výměna oken nebo zda bylo provedeno odborně kompletní zateplení.

Období výstavby

Stanovení tepelné ztráty vychází z tepelně-technických norem a směrnic platných v době výstavby daného objektu (standardy z let 1960, 1978, 1992, 1994, 2000). Požadavky těchto předpisů musel zohlednit stavební projekt, aby mohl být dům zkolaudován. Předpisy ohledně přípustné tepelné ztráty se postupně zpřísňovaly, a proto je nutné znát období výstavby domu.

Celková tepelná ztráta z tabulky

Po zadání a výběru potřebných údajů se v tabulce objeví hodnoty tepelné ztráty pro jednotlivé typy budov a období výstavby. Pro další použití se vybera ta hodnota tepelné ztráty, která odpovídá platnému období výstavby. 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.