logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Zákaz provozu starých kotlů na pevná paliva začíná 1. září 2022

Od 1. 9. 2022 nabývá účinnosti, podle zákona o ochraně ovzduší, zákaz provozu kotlů na pevná paliva o příkonu do 300 kW emisních tříd 1 a 2. V první fázi zákaz platí pro kotle vytápějící nebytové prostory, plošný zákaz pro všechny kotle nižších tříd začne platit od 1. září 2024.

Přečtěte si také Zákaz provozu starých kotlů na pevná paliva bude platit jen pro někoho? Přečíst článek

Dvanáct let od nabytí platnosti zákona č. 201/201 Sb. o ochraně ovzduší, tedy 1. září 2022, začne platit ustanovení § 17 odst. 1 písm. g), podle kterého lze provozovat pouze teplovodní kotle na pevná paliva, které plní emisní limity uvedené v příloze č. 11 tohoto zákona. Tedy pro kotle tříd 1 a 2, popřípadě kotle nezařazené do žádné emisní třídy. Zákaz měl až do června letošního roku platit plošně pro všechny nevyhovující kotle bez ohledu na to, kým jsou provozovány a jaký objekt vytápějí. Je to logické, protože pro ochranu ovzduší je důležité, co „vychází“ z komína a ne to, komu ten komín patří.

Novelou zákona o ochraně ovzduší z června 2022 (zákon 142/2022 Sb.) však bylo stanoveno, že pokud je kotel provozován v rodinném domě, bytovém domě nebo stavbě pro rodinnou rekreaci, lze jej provozovat až do 31. srpna 2024. Jinými slovy řečeno:

Zákaz provozu platí od 1. 9. 2022 pro všechny nevyhovující kotle, které nejsou určeny k vytápění domácností či staveb určených pro rodinnou rekreaci.

Zákaz tedy platí například pro provozovatelé restaurací, penzionů, či drobných provozoven.

Jak jsme již psali dříve,

Za protiprávní provozování „zakázaného“ kotle bude zodpovídat jeho provozovatel a nikoliv majitel.

Proto případné sankce za protizákonné jednání (pokuta do výše až 50 tisíc Kč) půjdou právě za provozovatelem a ten ve vlastním zájmu musí situaci sledovat a řešit.

Přečtěte si také Konec starých kotlů na pevná paliva – odpovědnost má provozovatel kotle, nikoliv majitel! Přečíst článek
 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.