logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Jak na úspory v bytovém domě? Nejen zateplení. Ušetřit lze i modernizací technologií

Nepromyšlená úsporná opatření mohou vést v lepším případě ke špatné investici, v horším případě i k negativním dopadům na zdraví. Na co si dát pozor při hledání úspor v bytovém domě? A jak zlepšit energetickou náročnost bytového domu? Odpovědi přinesla odborná konference Rekonstrukce a provoz bytových domů 2022 pořádaná portálem TZB-info.

Více zajímavých videí na estav.tvOn-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení

Využijte nezávislé poradenství s podporou státu střediska M-EKIS

Když chci něco spořit, musím vědět z čeho,“ říká Renata Straková, energetická specialistka a odborný garant konference. Odhadu úspor a jeho skutečného dosažení by měla předcházet základní energetická inventura současného stavu domu. Doložení stávající spotřeby, základní projektové dokumentace a průkazu energetické náročnosti budovy, to jsou minimální vstupní informace, se kterými odborník pracuje. Ideální stav je, pokud si bytový dům vede evidenci spotřeb energie po měsících či má online měření. Vyhodnocením dat společně s místním šetřením je schopen energetický specialista vydefinovat, kde je prostor pro úspory energií. Následně navrhnout soubor opatření, kde lze udělat úspory s nejlepším poměrem cena – výkon. Zároveň specialista určí vhodnou posloupnost úsporných opatření tak, aby se navzájem podporovaly. Podle charakteru a rozsahu opatření nasměřuje klienta na vhodný dotační titul.

Navrženou úpravou nemusí být hned zateplení, nebo instalace tepelného čerpadla. Pomoci může úprava sjednaných podmínek s dodavatelem tepla, ta může přinést významnou finanční úsporu na stálých platbách za tepelnou energii. Při hydraulické nestabilitě otopné soustavy, má její vyregulování také velký potenciál úspory. Energetický specialista pomůže SVJ nasměrovat k investicím, které dávají největší smysl.

Podstatné je, že stát na poradenství přispívá a základní služby vybraných energetických specialistů lze využít zdarma v poradnách EKIS. Tuto službu velmi doporučujeme jak výborům SVJ a bytovým družstvům, tak jednotlivcům v rodinných domech.

Černý odběr elektřiny ve společných prostorách

Příčinou vysokých plateb za energii ve společných prostorách jsou nejčastěji zvyšující se ceny elektřiny. Může za tím být i něco jiného? Jak ceny rostou, zvyšuje se s nimi i vynalézavost obyvatel domu. Zásuvka ve společných prostorách tak může být zdrojem elektřiny například pro mrazák nájemníka ve sklepní kóji.

Zatímco dříve byly takové případy spíše exotickou záležitostí, dle zkušeností jsou nyní černé odběry ve společných prostorách mnohem častější. Pokud monitoruji společnou spotřebu elektrické energie online, mám nástroj pro její včasnou identifikaci. Pokud ale nemám žádný takový kontrolní nástroj, roční vyúčtování tuto skutečnost prakticky neodhalí, musíme na ni fyzicky narazit.

Cirkulaci ve jménu úspor nevypínat, hrozí zdravotní rizika

Možná už jste slyšeli o nápadu vypínat cirkulaci teplé vody v nočních hodinách s cílem snížit tak tepelné ztráty v potrubí i spotřebu elektřiny pro pohon oběhového čerpadla. Před tímto postupem důrazně varovala Dagmar Kopačková, ředitelka portálů TZB-info a ESTAV.cz.

Při vypnutí cirkulace totiž voda v potrubí jednak zůstane stát a jednak začne chladnout. Tím se v ní vytvoří ideální podmínky pro rozmnožení bakterie legionelly. Ta může způsobit závažné respirační onemocnění a její odstranění z potrubí obnáší zdlouhavý, drahý a náročný postup. Pokud se bakterie rozmnoží, náklady na její odstranění jsou mnohem vyšší než úspora získaná vypnutím cirkulace. Základní doporučení tedy zní: cirkulaci nevypínat!

Lze tedy na cirkulaci nějak ušetřit? Ano a možnosti jsou hned čtyři.

První je pořízení nového cirkulačního čerpadla. Technologie oběhových čerpadel udělaly za posledních 5 let veliký pokrok a současná čerpadla jsou mnohem úspornější. Máte-li tedy oběhové čerpadlo starší pěti let, vyplatí se vám investovat do jeho výměny.

Za druhé rozhodně udělejte inventuru izolace potrubí teplé vody, cirkulace i studené vody. Izolace musí být po celé délce potrubí včetně armatur i tvarovek, kompaktní bez mezer.

Za třetí zkontrolujte zdroj teplé vody. Topenář, instalatér nebo energetický specialista vám poradí, zda zdroj, který máte, je úsporný a zda není čas na nový, který je energeticky úspornější. To platí pro samotný ohřev i pro případnou akumulaci teplé vody.

Další způsob představuje technologie firmy nVent Raychem se samoregulačními topnými kabely. Tato technologie umožňuje odstranit polovinu potrubí potřebného pro cirkulaci a s ní snížit tepelnou ztrátu rozvodu teplé vody na polovinu. Zároveň zachovává hygienu potrubí ohřevem na potřebnou teplotu, a to až k samotnému vyústění potrubí – ke kohoutku v koupelně nebo v kuchyni. Ideální je tato technologie pro nástavby, přístavby a nově větve vnitřního vodovodu, kde nemusíme cirkulaci zřizovat.

Pokud se chystáte na výměnu potrubí vnitřního vodovodu, nechte průměry potrubí rozhodně přepočítat, a to zejména cirkulačního potrubí. V mnoha domech bylo cirkulační potrubí namontováno bez výpočtu a se zbytečně velkými průměry, tj. i se zbytečně velkým objemem vody, který musí čerpadlo zvládnout.

Hliníkové fólie za radiátory nedávat

Stříbrné fólie za radiátory odrážejí teplo z tělesa zpět do místnosti. Teorie říká, že místo aby teplo z radiátoru „bez užitku“ ohřívalo zeď, odrazí fólie teplo zpět a sníží tak tepelnou ztrátu místnosti. To je pravda, ztráta se sníží, ale jen na ploše, kterou zakrývá fólie. A její plocha je v poměru ke zbytku pokoje velmi malá. Jak uvedl ve své přednášce profesor Jiří Bašta z ČVUT, snížení tepelné ztráty tímto způsobem je nižší než 1 %, tedy zanedbatelné. Ale to není vše.

Ohřátá zeď za radiátorem totiž není bez užitku. Mezi teplou zdí a radiátorem se ohřívá vzduch, který stoupá vzhůru a šíří teplo do místnosti. Pokud zeď ochladíme instalací hliníkové fólie, sníží se přenos tepla do místnosti, tedy i výkon radiátoru. Měřením na ČVUT zjistili, že fólie snižuje výkon topného tělesa až o 14 %. Snížení výkonu znamená, že radiátor musí spotřebovat více energie, aby v místnosti dosáhl požadované teploty. Dosáhneme tak snížení tepelné ztráty o 1 %, kterou ale kompenzuje výrazně vyšší spotřeba radiátoru.

Hliníková fólie se tak za radiátorem vyplatí jen ve specifických případech (např. skleněná stěna). V běžných bytových domech její instalace zvyšuje spotřebu energie. Závěr pro bytové domy zní: hliníkové fólie za radiátory nedávat.

Ceny energií budou více kolísat

Jak na konferenci uvedl Jan Schindler, analytik cen energií pro kalkulátor TZB-info, ceny plynu budou v následujících letech pravděpodobně více volatilní, tedy rozkolísané, protože přebytek plynu nebude tak velký jako před krizí. Našimi konkurenty na trhu bude Čína nebo Japonsko. Každý jejich problém (například tuhá zima) může znamenat zdražení této komodity.

Na burzovním trhu s deriváty se obchoduje pouze s finančním vyrovnáním, dodavatelé zde nenakupují elektřinu a plyn pro své zákazníky. Cena na burze ale významně ovlivňuje ceny pro běžné spotřebitele. Na cenovém růstu elektřiny se nejvíce podílí cena plynu.

Stropy energií a jak s nimi ušetřit

Kvůli zastropování cen energií se rozhodla část dodavatelů výrazně zdražit ceníky i pro stávající zákazníky. Zákazníci těchto dodavatelů mohou mít extrémně vysokou cenu až do konce tohoto roku. Ceníky s dynamickými cenami podle spotového trhu budou v době zastropování jedinou možností, jak bez rizika ušetřit, protože cena může jedině klesnout. A naopak, v případě jejího zvýšení nemůže vystoupit nad zastropovanou úroveň.

Fotovoltaika na bytové domy

Jedním z velkých témat konference byla fotovoltaika. Bytové domy skrývají velký potenciál pro její umístění, ale legislativa pro komunitní energetiku zatím není připravená. Více informací si můžete přečíst v článku na ESTAV.cz.

Partneři konference

brilon
nvent
lumon

domysobe


Na konferenci se dále prezentují firmy:
AC Heating, KERMI, BAXI + De Dietrich, Airflow Lufttechnik, Duco Tech CZ, BCG Technik, H&B Group, Okna STABIL, DANFOSS.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.