logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Zákaz provozu starých kotlů na pevná paliva bude platit jen pro někoho?

Návrh odkladu povinnosti výměny kotlů jen pro domácnosti

Zákaz provozu kotlů na pevná paliva tříd 1 a 2 od 1. září 2022 má i nadále platit pro kotle, které nejsou určeny pro vytápění domácností, či staveb určených pro rodinnou rekreaci.

Posunutí zákazu provozu starých kotlů na pevná paliva se má týkat pouze domácností

Mimořádnou pozornost vzbudila mezi laickou i odbornou veřejností tisková zpráva Ministerstva životního prostředí o tom, že vláda schválila dne 6. 4. návrh změny zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, která má o dva roky posunout zákaz provozu neekologických teplovodních kotlů na pevná paliva.

Podle stávajícího znění zákona platí zákaz provozu od 1. září letošního roku pro teplovodní kotle na pevná paliva o jmenovitém příkonu do 300 kW, které neplní emisní limity uvedené v příloze č. 11 zákona. Tedy pro kotle tříd 1 a 2, popřípadě kotle nezařazené do žádné emisní třídy. Zákaz doposud platí pro všechny nevyhovující kotle bez ohledu na to, kým jsou provozovány a jaký objekt vytápějí. Je to logické, protože pro ochranu ovzduší je důležité, co „vychází“ z komína a ne to, komu ten komín patří.

Přečtěte si také Zákaz provozu starých kotlů na uhlí se zřejmě odloží – ceny nových kotlů však rostou Přečíst článek

Návrh odkladu jen pro domácnosti

Zmíněná tisková zpráva hovoří o tom, že „vláda schválila návrh MŽP na posun termínu zákazu provozu starých kotlů…“, což navozuje dojem, že posun zákazu provozu se týká všech nevyhovujících kotlů. Ovšem na závěr této zprávy je uvedeno, že:

Odkladem povinnosti provozovat vybrané spalovací stacionární zdroje dojde k prodloužení termínu pro zákaz provozu starých kotlů na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW včetně, které slouží jako zdroje tepla a které neplní emisní požadavky uvedené v § 17 odst. 1 písm. g) zákona o ochraně ovzduší, o dva roky pro provozovatele rodinných domů, bytových domů nebo staveb pro rodinnou rekreaci. Navrhuje se tedy, aby se odklad provozovat vybrané spalovací stacionární zdroje vztahoval pouze na provozovatele, kteří užívají spalovací stacionární zdroje k vytápění stavebních objektů, které mohou být užívány k bydlení.“

Pokud navrženou změnu zákona o ochraně ovzduší schválí v nezměněné podobě také Parlament ČR a podepíše ji prezident, bude zákaz provozu platit i nadále pro všechny nevyhovující kotle, které nejsou určeny k vytápění domácností či staveb určených pro rodinnou rekreaci. S výměnou svých starých kotlů ještě v letošním roce si musí nadále pospíšit například provozovatelé restaurací, penzionů, či drobných provozoven. Jak jsme již psali dříve, za protiprávní provozování „zakázaného“ kotle bude zodpovídat jeho provozovatel a nikoliv majitel.

I o tomto tématu budeme diskutovat na Aquathermu v pátek 22. 4. 2022 v doprovodném programu v bloku Výměna kotlů. Budeme se ptát přímo Ing. Petra Valdmana, ředitele SFŽP.  Zúčastněte se osobně doprovodného programu a získejte aktuální informace o výměně kotlů v rámci Kotlíkových dotací i NZÚ.
Přečtěte si také Aquatherm Praha Meeting 2022, pozvánka na doprovodný program veletrhu Přečíst článek
 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.