logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama
Výměny kotlů 2022

Zákaz provozu starých kotlů na uhlí se zřejmě odloží – ceny nových kotlů však rostou

Vyplatí se odložit výměnu nevyhovujícího kotle na pevná paliva? MŽP připouští odklad o dva roky. Vývoj cen naznačuje, že odklad výměny se prodraží.

Reklama

Ministerstvo životního prostředí ve své tiskové zprávě avizovalo, že se chystá změna zákona o ochraně ovzduší, podle které by byl až o dva roky odložen zákaz provozu kotlů na pevná paliva tříd 1 a 2, který má nastat podle stávajícího znění zákona již 1. září tohoto roku. Ihned se objevily spekulace, že většina provozovatelů těchto „čmoudících“ kotlů, která se chystala na poslední chvíli svůj kotel vyměnit za nový zdroj tepla, tuto výměnu odloží „na neurčito“. Ale vyplatí se to doopravdy?

Kdo sleduje vývoj trhu s teplovodní technikou pro vytápění domácností ví, že počátek covidové pandemie byl také počátkem urychlení růstu cen zdrojů tepla i jejich instalací. Tento zpočátku pozvolný nárůst nabral v loňském roce opravdu prudké tempo a současné vyhlídky do blízké budoucnosti nenapovídají tomu, že by se tento trend měl zastavit, či se dokonce obrátit. Ve veřejném prostoru se objevují spekulace, že i čeští výrobci si neúměrně rychle zvyšují své zisky. Je to pravda, když mnozí z nich se dostávají do fáze boje o přežití? Demonstrujme si realitu na růstu cen nových kotlů na biomasu a pokusme se najít hlavní příčiny tohoto nárůstu.

Přečtěte si také Výměny kotlů Více k tématu

Od růstu cen surovin se odvíjí ceny kotlů

Před nástupem covidové pandemie se na počátku roku 2020 pohybovaly průměrné ceny instalací kotelen s kotli na dřevo a pelety do rodinných domů okolo hranice 160 000 Kč. V průběhu roku 2021 vzrostly tyto ceny díky dopadům pandemie na trhy s komoditami k hranici 200 000 Kč a v současnosti to je podle průzkumu Asociace podniků topenářské techniky a Klastru Česká peleta více jak 250 000 Kč. Na vině je především skokový nárůst cen vstupních surovin pro výrobu kotlů, ale také instalačního materiálu.

Ceny oceli, mědi a hliníku vzrostly od jara 2020 do března 2022 v průměru o 100 %. K tomu se přidalo výrazné zvýšení cen energií pro průmyslové podniky v roce 2021. Nebylo výjimkou, že firma, které skončil dlouhodobý kontrakt na odběr provozní elektřiny, musela podepsat novou smlouvu s navýšením ceny elektřiny o 60 až 80 %. I přes významné snižování marží s cílem udržet alespoň nejnutnější ekonomiku svého podnikání, museli výrobci kotlů navýšit ceny svých výrobků za posledních 12 měsíců o 40 % až 50 %. Stejně tak výrazně narostly i ceny instalací, jejichž významnou část tvoří právě cena instalačního materiálu a projevuje se i růst ceny práce. Nelze pominout vysokou inflaci, která nutí zaměstnavatele zvyšovat platy zaměstnanců, zvláště těch vysoce kvalifikovaných, protože poptávka po „schopných“ lidech neustále roste.

Je velmi reálné, že na podzim letošního roku bude cena „kotelny“ opět vyšší minimálně o 10 %. Protože je predikován výrazný nedostatek zmíněných základních surovin na trhu EU a s tím spojený další nárůst cen. A samozřejmě nemůžeme zapomenout na rostoucí ceny pohonných hmot atd.

Starý kotel na uhlí šetří náklady, ale jeho výměně se nevyhnete

Co se týče provozních nákladů, respektive nákladů jen za palivo, vytápěním rodinného domu starým kotlem na uhlí lze ročně ušetřit oproti vytápění novým kotlem na dřevo řádově stokoruny. Oproti peletovému kotli řádově tisíce, ale při nesrovnatelném komfortu vytápění. Tento současný stav však není dlouhodobě zaručen a hlavně nezahrnuje vliv růstu ceny nových zdrojů tepla včetně jejich instalace.

Výměně starého kotle se však stejně nedá vyhnout. Tyto kotle jsou v provozu již minimálně deset let, neboť se po tuto dobu již nesmějí nabízet na trhu a dříve nebo později stejně doslouží. A nebo si na ně „došlápnou“ úředníci, protože boj za ochranu životního prostředí neskončil, ačkoliv se nyní často prezentuje opak.

Pro srovnání: vývoj cen mědi, hliníku a oceli od počátku roku 2020

Zdroj: www.kurzy.cz
Zdroj: www.kurzy.cz
Zdroj: www.kurzy.cz
Zdroj: www.kurzy.cz
Zdroj: www.thesteel.com
Zdroj: www.thesteel.com
 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.