logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

O změnách v dotacích na zdroje tepla s Ing. Petrem Valdmanem, ředitelem SFŽP

Prodloužení termínu výměn kotlů o dva roky pro domácnosti, zahájení příjmu žádostí o kotlíkové dotace, ukončení podpory pro plynové kotle, podpora výměn plynových kotlů, to jsou stěžejní postřehy z rozhovoru TZB-info s ředitelem SFŽP.

V rámci letošního dubnového veletrhu Aquatherm Praha byla redakce TZB-info opět generálním dodavatelem doprovodného programu a zároveň navázala na tradici rozhovorů s odborníky, které při této příležitosti vysíláme. Na páteční blok přednášek k výměnám kotlů navazuje rozhovor o novinkách v oblasti dotačních programů kotlíkové dotace a Nová zelená úsporám. Za TZB-info se ptal Ing. Zdeněk Lyčka a a hostem je Ing. Petr Valdman, ředitel SFŽP.

Obr. Mnoho podnětů k otázkám získávám z poradny provozované v rámci projektu Výměny kotlů na portále TZB-info, říká Zdeněk Lyčka
Obr. Mnoho podnětů k otázkám získávám z poradny provozované v rámci projektu Výměny kotlů na portálu TZB-info, říká Zdeněk Lyčka

Odklad povinné výměny starých kotlů pouze pro domácnosti

Hned první otázka směřovala k prodloužení lhůty výměn nevyhovujících kotlů na pevná palivy třídy 1, 2 případně nezatříděných, a to o dva roky do srpna 2024. Petr Valdman potvrdil, že odklad o dva roky se týká pouze domácností v rodinných a bytových domech. Netýká se podnikajících subjektů, státních i nestátních organizací atp.

Kdo může čerpat kotlíkové dotace

Přípravy na spuštění příjmu žádostí o podporu z dotačního programu kotlíkové dotace vrcholí. Tento program již není určen všem, kteří musí vyměnit kotel na pevná paliva, ale jen těm, jejichž příjmy nepřekročí daný limit, případně pobírají starobní důchod. Petr Valdman s potěšením uvedl, že žádosti již začal přijímat jako první Plzeňský kraj. Ostatní kraje se připojí do konce června. Je faktem, že mnohé kraje si ověřovaly zájem o kotlíkové dotace dopředu, již od loňského roku poté, co byla vyhlášena základní pravidla, a tak mají dobrý přehled o potenciálních žadatelích.

Přečtěte si také Výměny kotlů a volba zdroje v souvislostech na semináři na Aquathermu Praha 2022 Přečíst článek

Je třeba spěchat s podáním žádosti, bude dost peněz pro všechny žadatele?

Pro program je v této chvíli k dispozici 5,1 mld Kč. Pokud by tyto prostředky nestačily a zájem byl opravdu velký, tak je připraven záložní zdroj ve výši cca 3 mld. Kč. Ne všichni žadatelé však splní kritérium maximální možné výše příjmů, takže část podpor se již přesunula a dále přesune do programu Nová zelená úsporám, který nyní disponuje finančním zdrojem okolo 11 mld. Kč.

Před podáním žádosti doporučuje Petr Valdman velmi důkladně zvážit, jaký nový zdroj tepla zvolit. Nejen s ohledem na možnou dotaci, její výši, ale především i na technický stav otopné soustavy, domu, finanční sílu žadatele, objem prací, které souvisí s obsluhou nového zdroje tepla atp. S žádostí není nutné spěchat a podávat ji v prvních týdnech.

Obr. Na pokrytí zájmu o dotace z programu kotlíkové dotace je připraveno 5,1 mld. Kč s doplňující rezervou dalších až 3 mld. Kč, uvedl Petr Valdman.
Obr. Na pokrytí zájmu o dotace z programu kotlíkové dotace je připraveno 5,1 mld. Kč s doplňující rezervou dalších až 3 mld. Kč, uvedl Petr Valdman.

Dotace, inflace a změny na energetickém trhu

Veřejnost se velmi často ptá, zda víme něco o tom, jak bude vypadat případné zohlednění inflace. Neboť ceny podporovaných zdrojů tepla rostou, roste i cena instalačních prací. Například v Nové zelené úsporám je nyní přijato asi 21000 žádostí, a to dokazuje zájem i za stávajících podmínek, říká Petr Valdman. Nyní velmi intenzívně diskutujeme, jak na inflaci reagovat. Ale nemůže se tak stát hned. Musí se změnit podmínky programu a vše souvisí i s vývojem finanční situace a strategie státu.

Je ukončení podpory výměn starých neekologických zdrojů tepla za plynové kotle skutečně konečným rozhodnutím? Ano, říká Petr Valdman, jakákoliv podpora instalací plynových kotlů je do budoucna nepřijatelná. To znamená, že od května t.r. již nebude podpořena žádná taková instalace. Obecně, bez ohledu na válku na Ukrajině, plynové kotle čerpají fosilní zdroj energie, a tak jako tak skončí. Sice neplánovaně dříve, pod současným tlakem, ale dotace na plynové kotle nejsou a nebudou možné. Je třeba urychlit přechod na obnovitelné zdroje energií.

Ukončení podpory na plynové kotle otevírá otázku, zda nebude podporována výměna starých plynových kotlů za jiné zdroje. Tato možnost se nyní prověřuje. Hledají se kritéria, při jejichž splnění by bylo možné prohlásit starý plynový kotel za nevyhovující, hledají se možnosti, jaký jiný zdroj by jej mohl nahradit, a to i po technické stránce. Souběžně běží jednání s Evropskou komisí. Změna parametrů podpor mění výsledné indikátory hodnocení programů kotlíkové dotace a Nová zelená úsporám a toto je nutné předem projednat a odsouhlasit. Petr Valdman tak potvrdil, že se připravují změny, které významně ovlivní již nyní se měnící trh tepelných zdrojů, a to relativně velmi rychle. Další změny by měly přijít pravděpodobně v příštím roce. A na to budou muset reagovat nejen výrobci, ale svými znalostmi a schopnostmi i instalační firmy.

Rozhovor navazuje na seminář „Čím vytápět? Výměny kotlů a volba zdroje v souvislostech“, který pořádal portál TZB-info v rámci projektu Výměna kotlů na TZB-info a komunikační kampaně „Čisté vytápění domácností s Norskými fondy“ na Aquathermu Praha 2022.
 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.