logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Reklama

Aquatherm Praha Meeting 2022, pozvánka na doprovodný program veletrhu

Přijďte na Fórum úspor, ČVUT UCEEB FÓRUM, seminář o vlivu Green Dealu na budovy, velké ENERGETICKÉ FÓRUM, Výměny kotlů a Festival instalatérského nářadí. Účast je zdarma a akce jsou zařazeny do celoživotního vzdělávání ČKAIT a CTI ČR.

Reklama

Dovolujeme si vás pozvat na doprovodný program veletrhu Aquatherm Praha 2022, který se bude konat 19.–22. 4. 2022 v PVA EXPO Praha v Letňanech.

Generální dodavatel doprovodného programu: portál TZB-info

Program je součástí celoživotního vzdělávání ČKAIT s ohodnocením 3 body. Festival nářadí v úterý a akce ve čtvrtek a pátek jsou zařazeny zároveň do celoživotního vzdělávání CTI ČR a hodnoceny 2 body.

Účast na všech akcích doprovodného programu je pro návštěvníky veletrhu zdarma.

TZB-info je tradičním dodavatelem doprovodného programu a jsme v této pozici rádi. Jako největší oborový portál v ČR a SR se vždy snažíme do doprovodného programu Aquathermu zařadit témata, která reflektují aktuální změny legislativy nebo trhu. V letošním roce je jasné, že se musí objevit změny v energetice vzhledem k růstu cen, válce na Ukrajině, novým požadavkům na energetické hodnocení budov, změnám dotačních titulů, novému přístupu pro rozúčtování vody a tepla, ale i znovu se ozývajícímu se suchu.

Jedná se o témata, která ovlivní provoz rodinných i komerčních budov, rozhodování investorů i vývoj a nabídku firem v oboru. Cílem doprovodného programu je soustředit zájemce na ta nejdůležitější témata a netříštit návštěvnost. Přeci jen opatrně našlapujeme po covidové pauze. Jsme rádi, že se veletrh uskuteční již bez omezení a pevně doufáme, že se veletrhu zúčastní zájemci o bydlení, stavění i TZB odborníci v hojném počtu a opět si užijeme svátek v oboru a bohaté diskuse.,“ říká Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., ředitelka TZB-info, ESTAV.cz a ESTAV.tv.

Úterý

FESTIVAL INSTALATÉRSKÉHO NÁŘADÍ

přednáškový sál přízemí – vstupní hala 2

pořádá: Cech topenářů a instalatérů České republiky
moderuje: Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., TZB-info

10:30 – 14:00

 • Novinky pro topenáře a instalatéry z oblasti nářadí, nástrojů a techniky různých značek
  Některé nástroje jsou stálice ve vybavení instalatéra a topenáře po dlouhá desetiletí, ale s novými materiály přichází novinky a také vylepšené pomůcky, které usnadní práci. Přijďte se podívat i na a praktické ukázky. Co vám chybí ve vašem autě?
 • Digitalizace a nové technologie, propojení s řemeslnou tradicí, Bc. Vilém Kodíček, Středí odborná škola Jarov
  Návaznost řemesla na projekty v 3D, virtuální realita již ve školách při výuce, novinky pro praxi.
 • Zápachové uzávěrky a připojovací potrubí vnitřní kanalizace, Ing. Jakub Vrána, Ph.D., Ústav TZB VUT Brno
  odborná přednáška, diskuse k potřebnému nářadí a montáži
 • Splašková odpadní potrubí vnitřní kanalizace, Ing. Jakub Vrána, Ph.D., Ústav TZB VUT Brno
  odborná přednáška, diskuse k potřebnému nářadí a technikám spojování potrubí
 • Expozice zajímavostí z historie instalatérského řemesla
  CTI ČR dlouhodobě buduje knihovnu historických oborových publikací. Načerpejme z umu předků.
 • Soutěže u stánků nářadí pro návštěvníky o věcné ceny
 • Slavnostní udělení Výročního topenářského a instalatérského uznání 2022
  CTI ČR každoročně oceňuje osobnosti, které v oboru zanechávají svoji stopu a které oboru pomáhají. Kdo z nominovaných uspěl letos?
 • Vzdělávání v činnosti CTI ČR, plánované akce, činnosti dle oprávnění instalatérů a topenářů a celoživotní vzdělávání

NOVÉ POVINNOSTI MĚŘENÍ SPOTŘEBY VODY A TEPLA A ROZÚČTOVÁNÍ

přednáškový sál přízemí – vstupní hala 2

pořádá: portál TZB-info
moderuje: Ing. Josef Hodboď, TZB-info

14:00 – 15:20

Montáž dálkově odečitatelných přístrojů je jedním z požadavků legislativy dle novely zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, která byla schválena v říjnu 2021 a je v platnosti od 1. ledna 2022. Do roku 2027 by v České republice měla být všechna instalovaná měřidla dálkově odečitatelná.

O náklady s novou legislativou se jedná převážně u měřičů topných nákladů. U vodoměrů se termínově kryje a jde ruku v ruce legislativa s běžnou výměnou/metrologickým ověřením. U rozdělovačů topných nákladů, pokud je jejich životnost delší, vznikne vynucená investice, bude třeba jejich výměna za rádiové (dálkově odečitatelné) k 1. 1. 2027

 • Implementace EED a plnění její povinnosti od 1.1.2022. Jak se správně orientovat při výběru dodavatele služeb v rámci nových požadavků EED, David Samek, ista Česká republika s.r.o.
 • Praktická ukázka aplikace evropských směrnic a české legislativy v dálkových odečtech měření spotřeby tepla, SV a TV z bytů, Ing. Miroslav Los, Lomex LM s.r.o.
 • Co je nového pro rozúčtovatele a pro koncového zákazníka, Ing. Josef Haumer, vedoucí oddělení rozúčtování, Enbra, a.s.
 • Komentář k aktuální legislativě a odpovědi na nejčastější dotazy, Mgr. Jana Machková místopředsedkyně Rady Artav, Ing. Petr Holyszewski, předseda Rady Artav
 • Diskusní fórum – na časté dotazy z praxe odpoví přednášející a můžete se samozřejmě zeptat i na místě

Středa


ČVUT UCEEB FÓRUM

přednáškový sál 1 – vstupní hala 1

pořádá: ČVUT UCEEB

10:30–11:00 Systémy pro získávání vody ze vzduchu, doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D. a Ing. Bořivoj Šourek, Ph.D.
V rámci přípravy českého pavilonu na EXPO 2020 v Dubaji tým výzkumníků z ČVUT UCEEB vyvinul autonomní systémy pro získávání vody ze suchého horkého pouštního vzduchu. Autonomní systém s návrhovou produkcí 100 l/den vestavěný do dvou přepravních námořních kontejnerů byl testován v poušti ve Spojených arabských emirátech. Jeho obdoba je nyní součástí českého pavilonu, kde produkuje vodu pro zalévání zahrady. V současné době se laboratorně testuje menší systém s produkcí okolo 8 l/den určený pro přepravu na korbě automobilu.
11:00–11:30 Počítačové simulace jako nástroj pro navrhování budov, doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.ad
Výpočet budovy v pokročilém simulačním programu umožňuje podrobněji zohlednit vliv slunečního záření, akumulace, konkrétní regulace technických zařízení, profilů zátěže apod. Vytvoření modelu budovy/systému umožňuje celou řadu analýz od změn vlastností obálky budovy či velikosti technologie (jako podklad pro rozhodování developera o investici) přes testování okrajových podmínek provozu (jako podklad pro specialistu v oblasti regulace) po kombinování různých technologií, technických systémů a zdrojů energie (jako podklad pro projektanty TZB). Rozsah využití počítačových simulací bude ukázán na řešených příkladech z praxe.
11:30–12:00 Pokročilé energetické koncepty městských čtvrtí, Ing. Nikola Pokorný
Uhlíkově neutrální sousedství, energeticky nulové čtvrti a jejich hodnocení je stále aktuálnější téma. Budou prezentovány různé přístupy k hodnocení, jaké zdroje nám pomáhají a jaké nikoliv ve snaze dosáhnout na takové standardy. Jak navrhovat energetiku větších obytných celků? Pomáhají nám podrobnější simulace budov pro stanovení skutečného využití obnovitelných zdrojů v rámci souboru budov, případně pro stanovení reálných výkonových potřeb a potřebných akumulačních kapacit.
13:00–13:30 Zjednodušený nástroj pro podrobné bilancování budov s FV systémy, Ing. Jiří Novotný
Výsledky energetické bilance v průkazu energetické náročnosti budov pracují s měsíčními údaji energetických potřeb pro vytápění, přípravu teplé vody, větrání, osvětlení apod. Nový nástroj umožňuje podle základních parametrů budovy a výsledků bilance v PENB rozpočítat měsíční údaje do hodinového kroku. Díky tomu lze bilancovat reálnou využitelnost elektrické energie z FV systému v kombinaci s přímotopným vytápěním, tepelným čerpadlem, bateriovým úložištěm a ohřívačem vody, případně do bilance zahrnout i uživatelskou spotřebu elektrické energie (domácí spotřebiče).
13:30–14:00 Návratnost FV systémů v nových souvislostech a potenciál komunitní energetiky, Ing. Petr Wolf, Ph.D.
V říjnu 2021 došlo k prudkému nárůstu cen elektrické energie. Díky tomu se začali lidé více zajímat o úspory a svoji částečnou soběstačnost. Investice do obnovitelných zdrojů se nyní vyplácí často i bez nutnosti dotací. Dodávka přetoků elektrické energie do sítě nemusí být nevýhodná, jak tomu bylo dříve. Jak může vhodně využít situaci rozkolísaného trhu řada z nás? Jaké možnosti komunitní energetiky lze očekávat v ČR a proč má cenu sdílet energii s ostatními? A co na to velcí energetičtí hráči? Na uvedené otázky si odpovíme včetně modelových situací.
14:00–14:30 Rodinný dům připravený na energetickou flexibilitu systémů, Ing. Daniel Adamovský, Ph.D.
V přednášce bude představen energetický koncept rodinného domu realizovaného v pilotní instalaci. Koncept představuje dům s dominantním energonositelem elektrickou energií. Dům je vybavený velkým bateriovým uložištěm elektrické energie, fotovoltaickou elektrárnou a komplexním řízením toků energie při provozu. Součástí spotřeby energie je nabíjení elektrického vozidla. Podíváme se na příklady, jak je zabezpečené řízení vnitřního prostředí pro uživatele. Představíme si vybrané výsledky z probíhající energetické analýzy.
14:30–15:00 Automatická detekce a diagnostika chyb pro vybrané TZB systémy, Ing. Michael Harník
V souvislosti s narůstajícími nároky na energeticky efektivní provoz bude představeno praktické využití automatické detekce a diagnostik chyb (AFDD) pro vzduchotechnické jednotky a otopné soustavy. V rámci přednášky bude stručně představena problematika diagnostiky TZB systémů včetně výhod i bariér k její implementaci v budovách a budou popsány vybrané provozní chyby detekované během provozu určitých zařízení.
15:00–15:30 Systémy pro detekci vlhkosti v domech, Ing. Jan Včelák, Ph.D.
Dlouhá živostnost budov je přáním skoro všech majitelů. Při využívání přírodních materiálů pro stavbu budov je nutné zajistit, aby podmínky uvnitř konstrukce neohrožovaly samotný konstrukční materiál, a to z toho důvodu, že do vnitřku konstrukce nevidíme. Senzory instalované přímo v konstrukci nám poskytnou informaci o podmínkách panujících přímo v konstrukci stavby, a díky tomu můžeme včas detekovat situace nebezpečné pro dřevo a další přírodní materiály. Prezentace představí novinky v oblasti systému pro kontinuální monitoring vlhkosti Moisture-Guard a zkušenosti s jeho nasazováním – ukázky z praxe, reálné úniky a možnosti detekce, ukázka sanace domu po dlouhodobém úniku vlhkosti a znázornění průběhu vysoušení z reálných dat vlhkosti konstrukčního materiálu.

Green Deal – VÝZVA K NOVÉMU POHLEDU NA TECHNOLOGIE PRO ENERGETIKU A KVALITNÍ VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ BUDOV

přednáškový sál přízemí – vstupní hala 2

odborný garant programu: prof. Ing. Karel Kabele, CSc., Katedra TZB Fakulty stavební ČVUT v Praze

10:30–11:00 Registrace
11:00–11:30 EPBD4 – Budovy s nulovými emisemi od roku 2027?, prof. Ing. Karel Kabele, CSc. ČVUT FSV K TZB
11:30–12:00 Hodnocení energetické náročnosti v ČR v roce 2022, Ing. Miroslav Urban, Ph.D. ČVUT FSV K TZB
12:00–12:30 Vnitřní prostředí v souvislostech, Ing. Zuzana Veverková, Ph.D. ČVUT FSV K TZB
12:30–13:00 Voda – modrá udržitelná ekonomika, Ing. Stanislav Frolík, Ph.D. ČVUT FSV K TZB
13:00–13:30 Nové výzvy požární bezpečnosti garáží, Ing. Pavla Pechová, Ph.D. ČVUT FSV K TZB
13:30–14:00 Obnova bytového fondu na Slovensku, prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. STU FSV K TZB Bratislava
14:00–14:30 Účast ČVUT s projektem FIRSTLIFE v mezinárodní soutěži Solar Decathlon Europe 21/22, Ing. Ondřej Horák ČVUT FSV K TZB
14:30–15:00 Jak myslet cirkulárně ve stavebnictví? Projekt BUS-GoCircular, Daniela Blažejová, Benjamin Hague INCIEN
15:00–15:30 Projekt TRIO - Rozšíření služeb pro Inteligentní dům, prof. Ing. Karel Kabele, CSc., BRANDTECH/ČVUT FSV K TZB
15:30–16:00 Projekt CAMEB RESOPT - Optimalizované systémy obnovitelných zdrojů energie pro NZEB, ČVUT UCEEB
16:00–16:30 Moderní obnovitelné zdroje energie pro budovy, doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. ČVUT FSV K TZB

Čtvrtek

FÓRUM ÚSPOR

přednáškový sál přízemí – vstupní hala 2

10:15 – 15:30

pořádá: MDL Expo s.r.o.
moderují: Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D. a Tomáš Sehnal, TZB-info

Současná situace v energiích, cenách, tlaku na úspory a změny v dotačních titulech si žádá komentář a tento blok doprovodného programu jej nabízí v podobě aktuální nabídky firem.

10:15–10:35 Úsporná opatření v rámci dotací NZU
Zero living, s.r.o.


Řešení komplexního a dílčího opatření v závislosti na možnostech snížení nákladů na provoz rezidentních staveb a staveb bytových domů. Technologie zateplení domů, instalace a doinstalace OZE. Dotační podpora pro novostavby a rekonstrukce budov.
Celkové řešení snížení energetické náročnosti budov pro rodinné a bytové domy za podpory NZU. Vysvětlení jak nutné je připravovat technické podklady před zahájením samotných stavebních prací.
10:35 – 10:55 Řízené větrání s rekuperací tepla – úspora až 70 % nákladů na vytápění
Zehnder Group Czech Republic s.r.o.


Kompletní systém řízeného větrání s rekuperací tepla zabezpečuje zdravé, komfortní a také energeticky úsporné vnitřní klima. U dobře zatepleného a utěsněného domu je tepelná ztráta při větrání okny vyšší než ztráta prostupem. V těchto stavbách může rekuperace uspořit až 70 % nákladů na vytápění. Volitelnými tepelnými výměníky lze vzduch dohřívat a dochlazovat.
10:55 – 11:15 Thermia Mega – zemní tepelná čerpadla
IVAR CS spo. s r.o.


Prezentace zemních (země/voda, voda/voda) tepelných čerpadel firmy IVAR CS typu Mega pro komerční sektor tradičního švédského výrobce Thermia. Výkony modelů Thermia Mega se pohybují od veze S do verze XL 10–88 kW. Jednotky je možno kaskádovat až do výstupního výkonu v řádech MW. Špičkovou technologii podtrhuje moderní a funkční design.
Thermia Inverter – sccroll kompresor s proměnnými otáčkami díky frekvenčnímu měniči poskytuje výstupní výkon přesně dle aktuálního požadavku vytápění. Genesis – řídicí systém pro invertorová tepelná čerpadla vyvinutý přímo v Thermia. Má barevný dotykový displej a přehledné a intuitivní uživatelské prostředí. Hot Gas – využití přehřátých par pro přípravu teplé vody. Monitorování okruhu nemrznoucí kapaliny (primárního) – tepelné čerpadlo hlídá parametry zdroje tepla a svůj chod přizpůsobuje aktuálním podmínkám. Lze tím například zabránit vymražení vrtu. Při využití rozšiřovacího příslušenství Thermia Mega umí ovládat až 5 směšovaných distribučních okruhů, pasivní nebo aktivní/pasivní chlazení, řízení okruhu teplé vody atd.
11:15 – 11:35 Využijte své tepelné čerpadlo naplno
FV – Plast (Alca Group)


Vytápění a chlazení je potřeba řešit nejen z hlediska zdroje, ale celého systému. Plošné stropní systémy pro vytápění a chlazení FV Comfort zvyšují celoroční účinnost tepelných čerpadel. Navíc zvyšují komfort v budovách jak v zimním, tak v letním období.
11:35 – 11:55 Energetický koncept Fenix a denní obchodování s elektřinou
Fenix Trading s.r.o.


Koncept „chytrého“ řízení spotřeby energií v moderních objektech a využití energetického úložiště nejen pro ukládání energie z FVE, ale schopného také autonomně přizpůsobovat odběr z distribuční sítě spotovým cenám. V rámci přednášky budou prezentovány první výsledky z pilotních projektů, vzniklých ve spolupráci s Univerzitním centrem energeticky efektivních budov ČVUT v Praze, ve kterých je toto řešení aplikováno.
11:55 – 12:15 Foxtrot/iCOOL4 sníží vaše náklady na elektřinu. Ty současné, ale i ty, které teprve přijdou.
Teco a.s.


Komfort vnitřního prostředí, efektivní technologie s úsporným provozem energetiky domu a příjemné ovládání - tyto oblasti se v domě za provozu prolínají a ovlivňují. Všechna zařízení v době o sobě musí vědět, musí být tedy propojeny datovou komunikací a koordinované centralizovanou nadřazenou logikou.
12:15 – 12:35 Rekonštrukcia rozvodov tepla v mestách
NRG flex, s.r.o.


Medzi aktuálne témy patrí možná úspora tepla a paliva na jeho výrobu. Rekonštrukcie rozvodov tepla v mestách, ktoré v posledných rokoch prebiehajú pomáhajú znižovať straty v rozvodoch. Použitím flexibilných plastových potrubí alebo ich kombináciou s oceľovými potrubiami (hybridné siete) je možné ušetriť viac ako 30 % oproti realizáciu v oceľových predizolovaných potrubiach. Prípadové štúdie a ukážky realizácií, s identifikáciou oblastí kde je možné toto inovatívne riešenie využiť.
12:35 – 12:55 Reálné typy, jak ušetřit za energie
E.ON Energie, a.s.


Růst ceny energií dostává v poslední době do popředí zájmu víceméně známé technologie jako je fotovoltaika, rekuperace, úsporná osvětlení, atp. Pokud vás podobné technologie zajímají, rádi se podělíme o praktické zkušenosti z jejich instalací. Přiblížíme reálné výhody a nevýhody těchto řešení.
12:55 – 13:15 Víme, jak optimalizovat náklady na bydlení (se specialisty o PENB, řízeném větrání s rekuperací tepla a dotacích)
V-systém elektro s.r.o.


Jaké volit ideálně technologie pro novostavby a rekonstrukce, aby byly splněny požadavky energetické náročnosti budovy, abychom dosáhli co nejvyšších provozních úspor a zároveň bydleli komfortně. Jak nám k tomu pomůže řízené větrání s rekuperací tepla. Jaké výhody přináší spolupráce s V-systém.
13:15 – 13:35 Jak se připravit na sucho a zvyšování cen za vodu
Alkapuri s.r.o.


Situace v ČR v oblasti hospodaření s vodou a její dopad na zásoby a cenu vody. Centralizovaná a decentralizovaná řešení. Šedá voda a její potenciál jako příklad decentralizovaného řešení.
13:35 – 13:55 Automatická detekce úniku vody v bytových domech
ista Česká republika s.r.o.


Mít dostatek vody je s ohledem na nedostatek vody v jiných regionech světa luxus. Každodenní sledování spotřeby vody by proto mělo být samozřejmostí. Nejde jen o to zachovat přírodní zdroje a ušetřit peníze za spotřebovanou vodu. Voda může unikat z kohutků i toalet. Nezjištěné úniky vedou k velkým ztrátám vody a zbytečným finančním nákladům. Inteligentní systém systematicky nahrává a analyzuje údaje o spotřebě. Umožňuje to speciální modul dodatečně instalovaný na již namontovaných vodoměrech.
13:55 – 14:15 Kvalita života a bydlení
ASOCIACE OBCHODU VODA – TOPENÍ z.s.


Ve společnosti je současným trendem zdůrazňovaný cíl úspora energií. Opomíjí se všechny ostatní vlivy související s dobrým životním prostředím a kvalitou bydlení.
14:15 – 14:35 Jak na úsporné bydlení
Státní fond životního prostředí ČR


Vlastníte rodinný či bytový dům a uvažujete o rekonstrukci? Chcete stavět nebo byste si jen rádi snížili vysoké účty za energie a vodu pořízením nádrže na dešťovku, instalací fotovoltaiky nebo výměnou starého kotle za nový úspornější? Představíme vám program Nová zelená úsporám i kotlíkové dotace, které vám v době rostoucích výdajů za bydlení dokáží ušetřit i stovky tisíc korun.
14:35 – 14:55 Energetické štítky pro zdroje tepla
SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú.


Jak vypadají energetické štítky pro kotle, kamna, tepelná čerpadla a ohřívače vody? Jaké jsou hlavní požadavky a dotčené kategorie zdrojů tepla pro uvádění energetických štítků?
14:55 – 15:15 Úsporná opatření – instalace OZE technologií
Zero living, s.r.o.


Shrnutí současné energetické situace. Řešení v závislosti na možnostech snížení nákladů na provoz rezidentních staveb a staveb bytových domů. Technologie a vývoj trendů v OZE. Dotační podpora pro novostavby a instalace do současných staveb. Dostupnost řešení.
Celkové řešení FVE + tepelná čerpadla jako možný zdroj tzv. téměř energetické soběstačnosti v závislosti na vývoji cen v energiích v porovnání cen 2021, první čtvrtletí 2022 a predikce vývoje cen především v plynu v rámci celého roku 2022.

ENERGETICKÉ FÓRUM AQUATHERM PRAHA 2022

kongresový sál, 1. patro – vstupní hala 2

pořádá: portál TZB-info a MDL Expo s.r.o.
moderují: Mgr. Jiří Zilvar a Ing. Milan Bechyně, redakce TZB-info

13:00–16:00 I. Blok Česká energetická soběstačnost po invazi na Ukrajinu
 • Jaké přinese válka na Ukrajině změny a co se nejspíš naopak měnit nebude?
 • Co můžeme dělat, když do Evropy přestane proudit ruský plyn?
 • Vrátí se do hry uhlí?
 • Pomohou nám obnovitelné zdroje, akumulace a elektromobilita?
 • Ovlivní válka plánování nových jaderných zdrojů v ČR?
V rámci prvního bloku vystoupí Dana Drábová, předsedkyně státního úřadu pro jadernou bezpečnost, Luděk Niedermayer, poslanec evropského parlamentu,  Michal Šnobr, poradce finanční skupiny J&T, soukromý investor, minoritní akcionář ČEZ a.s.
II. Blok Vliv plynu a ropy na ceny energií v ČR
 • Jak jsou vysoké ceny energie v porovnání s minulostí?
 • Jaký je podíl zemního plynu na cenách elektřiny?
 • Změní se role emisních povolenek?
 • Když bude hrozit nedostatek elektřiny, bude její ceny dál určovat trh?
 • Jaké jsou možnosti řešení energetické chudoby?
V rámci druhého bloku vystoupí Jiří Gavor, zakladatel konzultační firmy ENA, Blahoslav Němeček, partner pro sektor energetiky ve střední a jihovýchodní Evropě EY, Pavel Řežábek, hlavní ekonom ČEZ, a.s.
III. Blok Budoucnost uhlí a plynu ve vytápění
 • Teplárenství se v souvislosti s green dealem chystalo přejít na plyn. Jak to vypadá teď?
 • Jak je na tom Česko se zásobami uhlí pro vytápění?
 • Jak budou na rostoucí ceny plynu reagovat lokální plynové kotelny?
 • Do jaké míry lze v teplárenství uplatnit biomasu?
V rámci třetího bloku vystoupí Lenka Kovačovská, výkonná ředitelka Českého plynárenského svazu, Martin Hájek, ředitel Teplárenského sdružení, Ludvík Baleka, předseda představenstva společnosti Prometheus.

Pátek

ČÍM VYTÁPĚT? VÝMĚNY KOTLŮ A VOLBA ZDROJE V SOUVISLOSTECH

10:30 – 13:00 UNIBOX, hala 2D

pořadatel: portál TZB-info
moderují: Ing. Josef Hodboď a Ing. Zdeněk Lyčka, TZB-info

 • Které spalovací technologie pro vytápění jsou dostupné a přitom splňují požadavky životního prostředí a ekodesignu?
  Ing. Zdeněk Lyčka, soudní znalec na spalovací zdroje
 • Lhůta pro realizaci akce v rámci NZÚ, důkaz aktivity žadatele, zohlednění inflace, změna zdroje v již schválené dotaci, novinky v kotlíkových dotacích a NZÚ.
  Ing. Petr Valdman, ředitel SFŽP
 • Aktuální situace na trhu s kotli a TČ. Dostupnost, krátkodobý výhled. Co ovlivňuje nabídku?
  Ing. Mojmír Krátký, výkonný ředitel APTT
 • Dostupnost dřeva a pelet. Nabídka v ČR a krátkodobý odhad dostupnosti a cen do září 2022
  Ing. Vladimír Stupavský, předseda Klastr Česká peleta
 • Zprovoznění nevyužívaného komínu. Volba vložkování podle druhu paliva
  Ing. Jiří Vrba, člen TNK Komíny
 • Tepelné čerpadlo země-voda = přímá cesta ke splnění přísných požadavků PENB
  Ing. Ondřej Kaňka, projektový manažer, GEROtop spol. s r.o.
 • Kombinace zdrojů – Trigenerace – kombinace peletového kotle, tepelného čerpadla a fotovoltaiky
  Ing. Leopold Benda, ředitel Benekov s.r.o.

Důležité upozornění: program bude dále upřesňován a může dojít průběžně ke změnám. Prosím, sledujte aktuální podobu.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.