logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Dotace na vytápění plynem ukončeny i v programu Nová zelená úsporám 21+

Dotace na instalaci nového plynového kotle či plynového tepelného čerpadla budou vyplaceny jen u projektů podaných a realizovaných do 30.4.2022.

Reklama

Změna podpory v Kotlíkových dotacích, které se financují z fondů EU

V pátek 25.3. 2022 rozhodl Monitorovací výbor k Operačnímu programu Životní prostředí 2021-2027 o tom, že bude zrušena již dříve deklarovaná podpora na instalaci nových plynových kondenzačních kotlů v dotačním programu Kotlíkové dotace. Tento připravovaný projekt bude určen na podporu výměny nevyhovujících kotlů na pevná paliva emisních tříd 1 a 2 v domácnostech, jejichž čistý příjem na člena rodiny činil v roce 2020 méně jak 170 900 Kč, popřípadě v domácnostech, které tvoří výhradně důchodci. Program je financován z fondů Evropské unie - Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti, základní pravidla pro vyplácení dotací jsou tedy určována především orgány EU.
Spuštění programu s příjmem žádostí od občanů se předpokládá v jednotlivých krajích od června (individuálně podle krajů), ukončení příjmu žádostí pak 31.8. 2022.

Přečtěte si také Výměny kotlů Více k tématu

Změna i v NZÚ 21+, která je financována z Národního plánu obnovy

Současně se sdělením o ukončení podpory instalace plynových kotlů v kotlíkových dotacích se očekávalo, že se podobným způsobem bude postupovat také v „domácím“ programu Nová zelená úsporám 21+ (NZÚ 21+). Tento dotační program již probíhá od října 2021 a je financován z Národního plánu obnovy, řídí se tedy pravidly a prioritami Vlády ČR.
V NZÚ 21+ je také podporována výměna starého zdroje tepla pro vytápění a přípravu teplé vody v rodinných a bytových domech za zdroje moderní. Doposud byla podporována také instalace moderních plynových kondenzačních kotlů a plynových tepelných čerpadel. To však podle nově vydaných „Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory“ nebude možné. S platností od 1.4. 2022 je v nových závazných pokynech uvedeno:

„Instalace plynového kondenzačního kotle nebo tepelného čerpadla s plynovým pohonem je podporována pouze v případě žádostí podaných nejpozději do 30. 4. 2022, a to za předpokladu, že opatření bylo prokazatelně realizováno, nebo alespoň částečně uhrazeno do 30. 4. 2022.“

Na rozdíl od kotlíkových dotací nebyla v NZÚ 21+ prozatím současně s ukončením podpory plynových zdrojů tepla zvýhodněna instalace tepelných čerpadel navýšením maximální výše dotace na jejich pořízení a instalaci.

Přečtěte si také Potvrzeno: zvýšení dotace na tepelná čerpadla a omezení podpory plynových kotlů Přečíst článek
 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.