logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama
Osvětlení
Archiv článků od 7.5.2011 do 7.5.2013

Archiv recenzovaných článků

zpět na aktuální články

7.5.2013
Zdeněk Kleprlík - VESTE GLASS

V případě, že dojde na návrh interiéru, pak návrh lustrů a svítidel většinou řeší architekt. Architekt bohužel řeší spíše designovou část svítidel, než jejich vhodné technické vlastnosti. Výsledkem může být světelné prostředí, kde se nemusíme cítit dobře, a zbytečná předčasná únava, aniž by si člověk uvědomil, proč se tak děje.

15.4.2013

V současné době nemáme dostatek údajů o skutečné energetické spotřebě systémů vytápění, větrání a klimatizace (HVAC). Evropský projekt iSERV má za cíl vytvořit podrobnou databázi s údaji o spotřebě energie evropských systémů HVAC a jejich komponentů. Na základě porovnání dat budou určeny možnosti úspor energie, které budou volně k dispozici.

4.4.2013
Luxoprofi

Žijeme v době, kdy se velká část lidí snaží nejen snižovat výdaje, ale také hledí na ekologické dopady svých voleb. Volba LED osvětlení je chytrá, funkční a ekologická. Klasické, spořivé i halogenové žárovky lze nahradit LED technologií, která je šetrná k životnímu prostředí a současně výrazně snižuje náklady na elektrickou energii.

21.1.2013
Ing. Tomáš Maixner, Institut pro rozvoj měst a obcí, IRMO

V minulém díle tohoto článku jsem rozebral některé z pozoruhodných změn obsažených v novelizované normě [2]. V tomto pokračování uvedu zbývající. Rozhodně nebudou popsány všechny novinky, protože to by vydalo nejméně na další díl. Ale věřím, že neopomenu alespoň ty nejdůležitější.

14.1.2013
Ing. Tomáš Maixner, Institut pro rozvoj měst a obcí, IRMO

1. dubna vstoupila v platnost technická norma ČSN EN 12464-1 [2]. I tato norma se zdravým světlem úzce souvisí, stanoví pravidla pro správné (a zdravé) osvětlování pracovišť. V normě došlo k řadě změn. Drobným, ale i zásadním. Protože rozbor celé normy by byl neskutečně rozsáhlý, budu předpokládat, že čtenáři „starou“ verzi znají, a budu se věnovat především oněm změnám.

300 LEDek pro osvětlení sochy Krista v Rio de Janeiru
24.12.2012
redakce z tiskových zpráv Siemens a Osram

Tři stovky světelných zdrojů na bázi technologie LED od firmy Osram, která je dceřinou společností koncernu Siemens, osvětlují jeden ze sedmi novodobých divů světa – sochu Krista v Rio de Janeiru.

LEDVANCE® AREA – jedno z nejlepších OSRAM svítidel
21.12.2012
Karel Murtinger, energetický poradce

LED diody mají poměrně vysokou účinnost, kterou je možné ještě zvyšovat, mohou mít téměř libovolnou barevnou teplotu a mají velmi dlouhou životnost. Předpokládá se, že organické LED (OLED), které se zatím používají na displeje, by mohly časem sloužit také jako levné plošné zdroje světla.

17.12.2012
Ing. Tomáš Maixner, Institut pro rozvoj měst a obcí, IRMO

V seriálu o zdravém světle nesmějí samozřejmě chybět ani školy. V nich strávil každý řadu let svého života. Někteří dokonce život celý – míním samozřejmě život profesní.

3.12.2012
Ing. Tomáš Maixner, Institut pro rozvoj měst a obcí, IRMO

V nepravidelném seriálu o zdravém světle nelze pominout novelu nařízení vlády č. 93/2012 Sb. [1] (dále pouze nařízení), která je platná od 1. dubna tohoto roku. Nařízení je věnováno ochraně zdraví při práci a souvisí samozřejmě také s osvětlováním.

led žárovky
26.4.2012
i4wifi a.s.

O úspornosti LED žárovek bylo již napsáno mnoho článků a každý, kdo je používá, zjistil jejich zásadní výhodu již při prvním vyúčtování za el. energii. Jaké jsou však dlouhodobé zkušenosti? Vydrží skutečně LED žárovky udávaných 30 nebo až 50 tisíc hodin provozu? Jsou spolehlivé a skutečně jim nevadí časté vypínání? Takové informace získáte jen od někoho, kdo LED žárovky již skutečně používá roky.

5.3.2012
Ing. Petr Žák, ČVUT FEL, Praha

Oblast světelných zdrojů je v dnešní době jednou z nejdynamičtějších oblastí světelné techniky a významně ovlivňuje současnou situaci i na trhu svítidel. Nové výrobní technologie a postupy, vysoce efektivní organizace výroby a rychlý přenos informací umožňují uvádět nové typy světelných zdrojů do sériové výroby ve velmi krátkých časových úsecích, které se v dnešní době pohybují mezi 6 až 12 měsíci.

30.1.2012
Ing. Stanislav Števo, PhD., Bc. Zoltán Stermenszky, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Slovenská technická univerzita

Experiment má za úkol vyhodnotit vhodnost jednotlivých algoritmů pro simulaci osvětlení v programu ESP-r a porovnat spotřebu elektrické energie "klasického" a "inteligentního" osvětlení.

16.1.2012
František Jandura, Elektrotechnický zkušební ústav, s.p.

V současné době se stále častěji setkáváme se snahou využít světelné diody (LED) k osvětlení jak v průmyslovém prostředí, na veřejných místech, v automobilovém průmyslu, tak v domácnostech. V souvislosti s tím se objevují otázky týkající se záměny lineárních zářivek trubicovými LED zdroji a myšlenkou, že jejich výměnu zvládne každý běžný uživatel. Z hlediska splnění požadavků na bezpečnost výrobků nastávají určitá rizika, která si ne každý plně uvědomuje a jimiž se zabývá tento článek.

25.10.2011
A-Z výstavba fotovoltaických elektráren
na klíč od PRE

Od září 2011 nás potkala další vlna stahování obyčejných žárovek z trhu. Tentokrát se jednalo asi o nejpoužívanější typ 60 W. Proto jsme se rozhodli, že po úspěšném testu kompaktních zářivek, který probíhal v roce 2008, provedeme test další. Jelikož však kompaktní zářivky někteří zákazníci pořád přijímají s jistou nevolí, zařadili jsme tentokrát do testu i halogenové žárovky.

19.9.2011
Miroslav Haluza, Jan Macháček, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav elektroenergetiky a Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie

Chcete-li jednoduchou a levnou instalaci na malý, nebo středně velký dům, klasická instalace je pro vás ideální. Pokud je však požadována univerzálnost řešení, možnost ovládání z centrálních míst nebo pokud je kladen důraz na úsporu energií, pak je třeba zvolit elektroinstalaci inteligentní.

10.8.2011
A-Z výstavba fotovoltaických elektráren
na klíč od PRE

V září 2009 nabylo účinnosti nové nařízení EU o postupném stahování klasických žárovek z trhu. Toto nařízení se v praxi uplatňuje postupně a v září 2011 se v praxi setkáme s další vlnou. Ty předchozí se týkaly všech matných žárovek a žárovek nad 75 W včetně. Letos se nařízení bude týkat asi nejvíce prodávaných 60W žárovek.

18.7.2011
Ing. Daniela Hroššová, DEKPROJEKT s.r.o.

V lednu letošního roku vyšla Změna Z1 normy ČSN 73 0580-1 Denní osvětlení budov – Část 1: Základní požadavky, která je v platnosti od června 2007. Změna Z1 nepřináší zásadní změny, zpřesňuje však znění některých článků, zvláště metodiku posuzování zastínění s ohledem na stínění předsazenými konstrukcemi vlastního objektu.

Opravdový světelný a technický zážitek připravily společnosti Osram a Siemens v Praze
21.5.2011
redakce

LED zdroje nevydávají teplo a šetří tak náklady na klimatizaci. Ve světle LED diod navíc nehrozí vyšisování nebo degradace barev zboží, jako například u halogenového zdroje - i takové poznatky zaujaly návštěvníky světelné show Osram a Siemens.

7.5.2011

Z širokého spektra možností využití produktů OSRAM a Siemens jsme zvolili oblasti obchod, kanceláře a hotely. Pro tyto sektory předvedeme naživo příklady typických aplikací inovativního řešení osvětlení, automatizace budov a rozvodů energií.


zpět na aktuální články
 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.