logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama
Odborné recenzované články


   1  2  3  4  5   


Činitel jasu a činitel odrazu světla ve výpočtech denního osvětlení

12.2.2024 | doc. Ing. Jan Kaňka, Ph.D.


Topný faktor COP dvou tepelných čerpadel v sérii a primární energie

12.2.2024 | Ing. Josef Hodboď


Jak postupovat při nátěrech dřeva a jaké nátěrové hmoty použít

8.2.2024 | Ing. Richard Milič, CSc.,


Stanovení fyzikálně mechanických parametrů zděné konstrukce stěny na základě full scale testu

5.2.2024 | prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc., dr. h. c.


Skladba zástavby (Jan Čech)

Návrh efektivního hospodaření se srážkovou vodou na rozvojových plochách – bydlení v rodinných domech

30.1.2024 | Ing. Tomáš Hejduk, Ph.D., doc. RNDr. Jan Kopp, Ph.D.


Zjednodušený princip přenosu zvuku přes dělící trámovou konstrukci

Historické dřevěné trámové stropy z pohledu stavební akustiky – 2. část

29.1.2024 | Ing. Lubor Kalousek, Ph.D., Ing. Zuzana Fišarová, Ph.D., Ing. Zdeněk Vejpustek, Ph.D.


Ztráty vody v evropském kontextu

23.1.2024 | Mgr. Jiří Paul MBA


Příklad obvyklého řešení dřevěného trámového stopu v obytných budovách

Historické dřevěné trámové stropy z pohledu stavební akustiky – 1. část

22.1.2024 | Ing. Lubor Kalousek, Ph.D., Ing. Zuzana Fišarová, Ph.D., Ing. Zdeněk Vejpustek, Ph.D.


Kvantifikace potřeby pitné vody pro současné a očekávané podmínky regionů ČR

19.1.2024 | Ing. Štěpán Zrostlík, Ph.D., Ing. Ondřej Mašek, Ing. Rostislav Kasal, Ph.D., Ing. Tomáš Hejduk, Ph.D., Ing. Petr Fučík, Ph.D.


Co ovlivňuje obsah rtuti ve spalinách elektrárenských kotlů?

18.1.2024 | Ing. Lukáš Pilař, Ph.D., Ing. Karel Borovec, Ph.D.


Mokřadní střecha na rodinném domě ve vnitrobloku v Praze Holešovicích.

Využití mokřadů a odpadní vody pro adaptaci na změny klimatu v městském prostředí

18.1.2024 | Ing. Michal Šperling


Princip práce s W-diagramem

Vybrané grafické metody zjišťování činitele denní osvětlenosti (2. část)

15.1.2024 | doc. Ing. Jan Kaňka, Ph.D., Ing. Bc. Jaroslav Vychytil, Ph.D.


Fotometrie činitele denní osvětlenosti, doc. Ing. Jan Kaňka, Ph.D.

Vybrané grafické metody zjišťování činitele denní osvětlenosti (1. část)

8.1.2024 | doc. Ing. Jan Kaňka, Ph.D., Ing. Bc. Jaroslav Vychytil, Ph.D.


Foto © goodluz, Fotolia.com

Starostlivosť o zamestnancov, ako vybudovať motivovaný tím

8.1.2024 | Ing. Soňa Sopóci, CEO


Foto © Dmitry Naumov, Fotolia.com

Komplexní přístup k ochraně zdrojů pitné vody včetně analýzy rizik

3.1.2024 | Mgr. Lucie Jašíková, Ph.D.


© Fotolia.com

Testování technologií sanitace povrchů a vzduchu ve vnitřních prostorách budov

29.12.2023 | RNDr. Bohumil Kotlík, Ph.D., pplk. Ing. Jiří Matějka


Zelené střechy a statika z pohledu realizátora zelených střech

25.12.2023 | Ing. Pavel Dostal


Foto © lightfield studios, Fotolia.com

Nejčastější nedostatky, chyby a omyly při provozu vyhrazených technických zařízení (VTZ)

19.12.2023 | Vladimír Baletka


Udržitelnost ve vodním hospodářství – nejen uhlíková stopa

19.12.2023 | prof. Ing. Vladimír Kočí MBA, Ph.D.,


Vývoj konstrukčního řešení prefabrikovaného rámového systému pro dřevostavby

18.12.2023 | Ing. Martin Hataj, Ph.D., Ing. Jan Pošta, Ph.D., Ing. Pavla Novotná


   1  2  3  4  5   

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.