logo TZB-info


Odborné recenzované články

od 5.2.2018 do 5.3.2018


   1  2  3  4  5   


Změna součinitele difuze a vzlínavosti vláknobetonu s betonovým recyklátem v agresivním prostředí CO2

5.3.2018 | doc. Ing. Michal Stehlík, Ph.D.


Energetický management jako součást facility managementu v E.ON CZECH

5.3.2018 | Ing. Michal Prak, Doc. Ing. Alena Tichá, PhD.


Zdroje tepla pre budovy s takmer nulovou potrebou energie

5.3.2018 | prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.


Povodně a jejich souvislost s požárním zabezpečením měst a obcí

5.3.2018 | doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D.


© Fotolia.com

Rekonstrukce větracího systému bytového domu

5.3.2018 | doc. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D.


Aukční řízení – nový systém podpory obnovitelných zdrojů v České republice

26.2.2018 | Mgr. Luděk Šikola


Detail priestupu komínového systému cez horľavú strešnú a stropnú konštrukciu

26.2.2018 | Ing. Zuzana Lacová, doc. Ing. Juraj Olbřímek, PhD.


Význam normalizace pro požární bezpečnost

26.2.2018 | Ing. Otto Dvořák, Ph.D.


Vplyv časového faktora na odolnosť a používateľnosť poškodených a následne zosilnených betónových prvkov členitého prierezu

26.2.2018 | Ing. Martin Križma, PhD., doc. Ing. Ľubomír Bolha, PhD., doc. Ing. Martin Moravčík, PhD., Mgr. Matúš Holúbek, PhD.


© Fotolia.com

Montáž a přejímka teplovodních otopných soustav

26.2.2018 | Ing. Karel Mrázek


Zapojenie čerpadiel pri diaľkovej doprave vody

19.2.2018 | Ing. Milan Dermek, doc. Ing. Mikuláš Monoši, PhD.


© Fotolia.com

Změna zásobování teplem z centrálního zdroje na domovní plynovou kotelnu

19.2.2018 | Ing. Karel Mrázek


Jak vypadá vsakovací zařízení srážkových vod

19.2.2018 | Ing. Jan Vacek


Hodnotenie kvality konštrukčného bukového dreva

19.2.2018 | Ing. Ondrej Bajza, doc. Ing. Alena Rohanová


Požadavky na nepřímo ohřívané tlakové zásobníkové ohřívače vody

19.2.2018 | Ing. Jakub Vrána, Ph.D.


Posúdenie vplyvu objemovej hmotnosti na bezplameňové horenie celulóznej izolácie

12.2.2018 | Ing. Peter Rantuch, PhD., Ing. Jozef Martinka, PhD., prof. Ing. Karol Balog, PhD., Ing. Hana Kobetičová


Chování polymerů při zahřívání za zvýšeného tlaku

12.2.2018 | Ing. Petra Bursíková, Ph.D., Ing. Romana Friedrichová, Ph.D.


Projektování slaboproudu II. – právní předpisy, technické normy a pohled živnostenského zákona

12.2.2018 | Ing. Tomáš Mikula


Sledování povrchových teplot na prototypu atypického světlovodu pod infračervenou lampou

5.2.2018 | Ing. Ayodeji Omishore, doc. Ing. Miloš Kalousek, Ph.D., Petr Mohelník


©  adrian_ilie825 - Fotolia.com

Ekonomické posouzení energeticky úsporných opatření v BD – soustavy TZB

5.2.2018 | Ing. Karel Mrázek


   1  2  3  4  5   

 
 ZOBRAZIT PLNOU VERZI
© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2018, všechna práva vyhrazena.