logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Nové požadavky na ekodesign světelných zdrojů a svítidel

Od 1. září 2013 platí kromě požadavků EU o energetickém štítkování žárovek a svítidel etiketami rovněž požadavky nového Nařízení EU 1194/2012 na ekodesign směrových světelných zdrojů, světelných zdrojů využívajících elektroluminiscenčních diod a souvisejících zařízení. Pod toto nové nařízení spadají i LED moduly a LED svítidla, i když ještě na samotná svítidla žádné přímé požadavky ekodesignu kladeny nejsou. Informovala o tom ve svých zprávách například společnost Zumtobel.

Reklama

Je třeba zdůraznit, že požadavky Nařízení Komise EU 1194/2012 o ekodesignu se zaměřují na zdroje světla a provozní přístroje, nikoliv na svítidla. Výrobci LED svítidel musí splňovat požadavky ohledně zabudovaných LED modulů dle jejich odpovědnosti.

Požadavky EU o energetickém štítkování pomocí etiket a ekodesignu výrobků jsou součástí seznamu prováděcích nařízení ke Směrnici EU 2009/125/EU o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie (Směrnice ErP – směrnice podporující šetření zdroji a energeticky účinné konstruování produktů). Doplňují i vyhlášky EU 244/2009 pokud jde o požadavky na ekodesign nesměrových světelných zdrojů pro domácnost a EU 245/2009 pokud jde o požadavky na ekodesign zářivek bez integrovaného předřadníku, vysokotlakých výbojek a předřadníků a svítidel, jež mohou sloužit k provozu těchto zářivek a výbojek s ohledem na životní prostředí.

Dále uvádíme přehled nejdůležitějších bodů Nařízení Komise EU o ekologickém designu 1194/2012:

Předmět a oblast použití (článek 1) se vztahuje na následující produkty:

 • směrové světelné zdroje
 • LED světelné zdroje
 • zařízení určené pro instalaci mezi napájecí síť a světelný zdroj včetně ovladače světelného zdroje, ovládacích zařízení a svítidel

Důležité: Pojem „žárovka“ obsahuje v chápání Komise EU i LED moduly.

Výjimky pro oblast platnost:

 • předřadníky a svítidla pro zářivky a vysokotlaké výbojky (jsou upraveny ve vyhlášce EU 245/2009)
 • LED moduly jako součásti svítidel, která jsou uváděna na trh v počtu menším než 200 kusů ročně
 • pro speciální výrobky, např. nouzová svítidla, jsou stanoveny pouze požadavky na informace o produktu

Požadavky jsou zaváděny, resp. zpřísňovány postupně (čl. 3).

 • Stupeň 1:     1. září 2013 (start vč. informací pro speciální zdroje, Příloha I)
 • Stupeň 2:     1. září 2014
 • Stupeň 3:     1. září 2016

V přílohách jsou dále uvedeny především požadavky na energetickou účinnost.

Příloha III o designu stanovuje požadavky.

 • Kapitola (1) Požadavky na energetickou účinnost:
  (1.1) Požadavky pro směrové světelné zdroje s uvedením výpočtu.
  (1.2) Požadavky na ovladače světelných zdrojů
 • Kapitola 2: Požadavky na funkčnost
 • Kapitola 3: Požadavky na informace o výrobku

Příloha IV upravuje ověřovací řízení pro dohled nad trhem:

 • Kap. 1 platí pro světelné zdroje, které nejsou LED a pro LED světelné zdroje, které může koncový uživatel ve svítidle vyměnit
 • Kap. 2 popisuje ověřovací řízení pro LED moduly, které nejsou určeny k tomu, aby byly koncovým uživatelem vyjmuty ze svítidla

Důležité požadavky ekodesignu podle Přílohy III:

Kapitola 1.2 stanovuje požadavky na energetickou účinnost ovladačů světelných zdrojů se se světelnými zdroji od Stupně 2 následovně:

Výkon při běhu naprázdnoPohotovostní výkonStupeň účinnostiStart použití
Předřadník se zdrojem≤ 1,0 Wnepoužívá senepoužívá seStupeň 2
Předřadník se zdrojem≤ 0,5 W≤ 0,5 Wnepoužívá seStupeň 3
Předřadník se zdrojem s P > 250 W≤ 1,0 W × P/250 Wn. a.nepoužívá seStupeň 2
Předřadník se zdrojem s P > 250 W≤ 0,5 W × P/250 W≤ 0,5 W × P/250 Wnepoužívá seStupeň 3
Předřadník halogenové žárovkynepoužívá senepoužívá se0,91Stupeň 2

Požadavky na LED žárovky a LED moduly

Kapitola 2, tabulka 5, má zásadní význam pro LED světelné zdroje:

Požadavky na funkčnost pro směrové a nesměrové světelné zdroje LED:

Parametry provozních vlastnostíPožadavky od Stupně 1, pokud není uváděno jinak
Činitel funkční spolehlivosti světelného zdroje při 6 000 hod 1. března 2014: ≥ 0,90
Činitel stárnutí světelného zdroje při 6 000 hod 1. března 2014: ≥ 0,80
Počet spínacích cyklů do poruchy≥ 15 000 pokud je vyměřená životnost ≥ 30 000 h jinak: ≥ polovina životnosti žárovky vyjádřena v hodinách
Startovací doba< 0,5 s
Zahřívací doba světelného zdroje 95 % z Φ< 2 s
Míra předčasných poruch≤ 5,0 % při 1 000 h
Podání barev (Ra)≥ 80 ≥ 65 pokud je světelný zdroj určen pro venkovní nebo průmyslové využití dle bodu 3.1.3 písmene l) této Přílohy
Zachování barevodchylka trichromatických souřadnic v rozmezí šestinásobku barevného rozdílu definovaného MacAdamovou elipsou či lepší
Účinník světelného zdroje (PF) pro světelné zdroje s integrovaným ovladačemP ≤ 2 W: žádný požadavek
2 W < P ≤ 5 W: PF > 0,4
5 W < P ≤ 25 W: PF > 0,5
P > 25 W: PF > 0,9

Požadavky na svítidla

 • Na svítidla samotná nejsou uváděny požadavky ohledně energetické účinnosti.
 • Na provozní vlastnosti svítidel nejsou žádné požadavky.
 • Pro profesionální svítidla taktéž nejsou formulovány žádné požadavky na informace pro trh, pouze informace o zabudovaných LED modulech musí být připraveny na vyžádání pro kontrolu trhu.

Tolik ve zkratce o změnách od 1. září 2013. Pro podrobnější informace určitě doporučuji nahlédnout přímo do Nařízení Komise EU č. 1194/2012, ze dne 12. prosince 2012.

Nařízení Komise EU 1194/2012 najdete v originále zde (PDF ve všech jazykových verzích).

Zdroj: Zumtobel

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.