logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Řídicí systém vnitřního osvětlení Vossloh Schwabe LiCS indoor

Reklama

Firma Vossloh Schwabe s centrálou v Německu je od roku 2002 součástí velké skupiny Panasonic a patří mezi přední dodavatele světelné techniky. Vysoce kvalitní a výkonné produkty jsou základem úspěchu společnosti.

Nabídka této firmy zahrnuje jak standardní komponenty, tak produkty vyvinuté na míru, čímž uspokojuje široké spektrum požadavků zákazníků. Sortiment Vossloh Schwabe zahrnuje všechny světelné komponenty, elektronické a elektromagnetické předřadníky, objímky, nejmodernější kontrolní systémy (LiCS nebo Lixos), stejně tak i LED a OLED systémy.

Přizpůsobení osvětlení různým potřebám

Obr. 1. Realizace systému LiCS indoor ve skladech firmy A. Houben, Kolín nad Rýnem, Německo
Obr. 1. Realizace systému LiCS indoor ve skladech firmy A. Houben, Kolín nad Rýnem, Německo

V naší moderní společnosti jsou místnosti využívány k více účelům. To se týká prostor soukromých i komerčních. Zasedací místnost, kde se dnes uskuteční schůzky, může být další den stejně dobře využita k prezentacím. Obchodní prostor s podlahovou plochou určenou pro výrobu se může proměnit např. v technickou laboratoř.

Také mnohé soukromé domy lidé využívají mnohem pružněji a rozmanitějším způsobem než v minulosti. Například jídelní stůl může být v průběhu dne využit při snídani, později jako pracovní stůl a večer pro příjemnou večeři se svíčkami.

Inteligentní systémy osvětlení, jako např. LiCS indoor, umějí těmto různorodým požadavkům vyhovět. Systém usnadňuje ovládání jednotlivých svítidel nebo skupin svítidel např. prostřednictvím standardních tlačítek.

Úspora energie a nákladů díky systémům regulace osvětlení

Jedním z trendů v osvětlovacích soustavách jsou zařízení zaměřená na další zvýšení energetické účinnosti zároveň s dalším zlepšením pohodlí. Jde o systémy regulace osvětlení, které lze podle potřeby použít k vypínání či zapínání jednotlivých svítidel nebo skupin svítidel a zároveň k jejich stmívání, což vede k optimalizaci spotřeby energie.

Obr. 2. Komponenty systému LiCS indoor
Obr. 2. Komponenty systému LiCS indoor

Systémy regulace osvětlení řízené časem

Tyto systémy mají pevné časově nastavení. Denní, týdenní nebo roční schéma osvětlení je stanoveno podle předem nastaveného časového programu. Pro tento typ kontroly jsou zapotřebí hodiny s reálným časem.

Systémy regulace osvětlení řízené senzory

Uvedené systémy využívají senzory ke snímání okolního prostředí, podle jimiž zjištěných hodnot se automaticky nastavuje požadovaná úroveň osvětlení.

Senzory pohybu

Senzory pohybu reagují na vyzařování tepla (infračervených paprsků). Faktory, které ovlivňují zachycení objektu senzorem, zahrnují:

 • velikost objektu,
 • vzdálenost od senzoru,
 • citlivost senzoru,
 • intenzitu vyzařovaní tepla,
 • směr a rychlost pohybu objektu.

Senzory jasu

Světelný senzor měří množství světla přímo vyzařovaného z jednoho nebo více zdrojů světla (umělé světlo a denní světlo) i světlo odražené. Elektrické hodnoty vyplývající z tohoto množství světla použije řídicí jednotka jako ovládací proměnnou.

Moderní senzory pracují ve světelném spektru, které se podobá lidskému zraku. Často lze nalézt kombinaci obou typů senzorů, kdy jsou zabudovány v jednom krytu jako multisenzor.

Úspora energie a nákladů díky inteligentním systémům údržby

V průběhu provozu systému je kromě nákladů na energii dalším významným faktorem údržba celého systému.

Během údržbových prací je v určených intervalech kontrolováno fungování kompletního systému. U konvenčních systémů osvětlení musí být lokalizováno a zkontrolováno každé svítidlo zvlášť. V závislosti na velikosti systému tato údržba představuje velké úsilí a vyžaduje odpovídající, vysoké náklady. Inteligentní řídicí systémy jsou schopny vykonávat tyto kontroly trvale nebo na vyžádání. Může být pořízen kontrolní protokol.

Typy kontrolních jednotek

Vossloh Schwabe (VS) v současné době nabízí čtyři varianty kontrolních jednotek:

Obr. 3. Řídicí jednotka L
Obr. 3. Řídicí jednotka L

Obr. 4. Řídicí jednotka XS určená k vestavbě do svítidel 186220
Obr. 4. Řídicí jednotka XS určená k vestavbě do svítidel 186220
 • Regulátor osvětlení typu L pracuje s komunikačním systémem osvětlení podle protokolu DALI, díky čemuž je možné připojit zařízení kompatibilní podle protokolu DALI vyrobená různými výrobci. 64 operačních „DALI zařízení“ může být kombinováno individuálně až do šestnácti skupin a šestnácti různých scén. Řídicí jednotky zahrnují displej a rotační tlačítko umožňující systém uživatelsky snadno konfigurovat. Řídicí jednotky fungují na principu senzoru nebo tlačítek. Přidání čidla ke svítidlu dovolí plně využít energeticky úsporné a pohodlné řešení. Z tohoto důvodu VS vyvinul nové komponenty „dva v jednom“ určené k detekci úrovně osvětlení a pohybu. Vzhledem k tomu, že tento snímač je připojen pouze na sběrnici DALI, není zapotřebí žádné jiné připojení na síť. Pro své malé rozměry je ideální pro prostorově úspornou instalaci. VS nabízí tři jeho různé konstrukční varianty: senzory pro vestavbu do podhledu, s upevněním na strop a vestavné do svítidla.
 • K rozšíření možnosti použití standardního osvětlení VS vyvinul druhou variantu regulátoru osvětlení L – s vestavěným přijímačem rádiového signálu: jednotku LW. Ta poskytuje stejný výkon jako model L, pouze nyní navíc s možností bezdrátového ovládání.
 • Řídicí jednotka osvětlení S pracuje s normou pro osvětlení DALI, díky čemuž je možné připojit operační zařízení kompatibilní podle protokolu DALI vyrobená různými výrobci. Až 64 operačních „DALI zařízení“ lze připojit a ovládat tlačítky a/nebo multisnímačem. Komponenta je určena pro nezávislé instalace. Regulátor S nabízí jednoduchý konfigurační nástroj s DIP přepínači umožňující snadno konfigurovat systém přímo pro regulaci jednotky osvětlení.
 • Regulátor XS pracuje s mezinárodní normou pro osvětlení DALI, a proto je možné připojit operační zařízení kompatibilní podle protokolu DALI vyrobená různými výrobci. Až tři provozní „DALI zařízení“ je možné připojit a ovládat tlačítky a/nebo multisenzorem. Pouze tlačítkově tato řídicí jednotka ovládá až deset svítidel. Navýšení množství adres zajistí prodlužovací jednotka (extender) od VS, která byla navržena pro využití v osvětlovacích úlohách s požadavkem na více než 64 svítidel. Jakmile se primární strana extenderu připojí k „mateřskému“ systému DALI, ovládá dalších 64 zařízení. Takto může být připojen i další extender od VS. Všechna zařízení připojená k sekundární straně extenderu pak pracují stejně. Regulace je ohraničena vzdáleností 300 m.

Výhody LiCS indoor:

 • Systém řízení osvětlení založený na protokolu DALI,
 • až šestnáct kombinovaných detektorů jasu a pohybu,
 • až šest standardních tlačítek,
 • možnost verze s bezdrátovou technikou EnOcean s max. šestnácti moduly, každý se čtyřmi tlačítky, která mohou být nezávisle konfigurována.

Výjimečné vlastnosti LiCS indoor oproti jiným řídicím systémům:

 • jednoduché a jasné nastavení systému bez potřeby dalších zařízení (laptop),
 • multisenzor ve třech montážních variantách, malých rozměrů, bez síťového připojení,
 • potřeba prodlužovací jednotky (extenderu) pro rozšíření u větších systémů s více než 64 aktivními prvky,
 • snadná kontrola systému,
 • omezení ztrát v režimu stand-by díky odpojení v relé, které je součástí řídicí jednotky.

Kontakt:
Vossloh -Schwabe Deutschland GmbH
Sales Office Eastern Europe
Tel.: 00420 235 300 358
Fax: 00420 235 312 261
Mobil phone: +420 608 630 684
E-mail: magdalena.ragauerova@vsv.vossloh-schwabe.com

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.