logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama
Osvětlení
Archiv článků od 18.10.2002 do 24.4.2004

Archiv recenzovaných článků

zpět na aktuální články

24.4.2004
Ing. Dagmar Kopačková, TZB-info

Přinášíme Vám podrobnosti k technickým řešením TZB v Hale Sazka a zveme Vás k další netypické návštěvě Chrámu zasvěceného hrám. Vstupné je u nás zdarma.

21.1.2004
Ing. arch. Jiří Matoušek

Při návrhu všech druhů osvětlení (umělého, denního i sdruženého) se zpravidla za jediný bod zadání považuje vytvoření příznivých světelných podmínek pro uživatele prostor. Zapomíná se ale, že všechny druhy světla a osvětlení působí na člověka a na živé organismy vůbec i jinými vlivy. Ty jsou velmi důležité pro tělesnou i psychickou pohodu člověka a mohou velmi významně ovlivňovat jeho zdravotní stav.

19.2.2003
Juraj Krivošík, SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú.

Cílem instalace nebo rekonstrukce osvětlovací soustavy, která se vyznačuje vysokým uživatelským komfortem, je dostatečná osvětlenost tam, kde je světlo třeba, přiměřená rovnoměrnost osvětlení a dostatečné omezení oslnění při co nejnižších provozních nákladech a nenáročné obsluze. Bohužel, ve mnoha případech nepovažují elektroinstalační firmy "světelnou" část své práce za klíčovou, i tato často zásadním způsobem rozhoduje o konečné spokojenosti zákazníka s bydlením.

3.1.2003
Ing. Henrietta PŘIBÁŇOVÁ, MUDr. Ariana LAJČÍKOVÁ, CSc., Státní zdravotní ústav Praha

Článek informuje o základních požadavcích hygieniků na umělé osvětlení v bytové, občanské a průmyslové výstavbě, o používaných zdrojích umělého osvětlení (jejich charakteristice a vlivu na zrakový výkon a vytvoření zrakové pohody), definuje pojmy a jednotky, používané ve světelné technice a uvádí soupis právních předpisů.

18.10.2002
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, spol. s r.o.

V řízení energetického hospodářství budov se pro dosažení úspor energie dají uplatnit i jednoduché principy. Jedním z nich je i fakt, že většina zařízení je výkonově dimenzována pro nejhorší možný případ - např. ventilátory VZT jednotek mohou být vypnuty na 10 minut každou hodinu, aniž by se to projevilo na kvalitě prostředí.


zpět na aktuální články
 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.