logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Energeticky vědomá rekonstrukce soustav TZB

V redakci finišujeme s odbornou publikací o téměř 200 stranách. Publikace obsahuje řadu unikátních textů, tabulek a rad pro plánovaní a provedení rekonstrukce a pro provoz soustav. Publikace je určena pro účastníky konference, kterou pořádáme 15.11.2017 v Praze.

Reklama

Unikátní publikace pro projektanty, energetické specialisty a správu budov

Publikace byla podpořena za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie na období 2017 – 2021 – program EFEKT 2 pro rok 2017.

Publikace je určena odborné veřejnosti v řadách správců a provozovatelů budov, ale může být i významným pomocníkem pro projektanty a energetické specialisty v oblasti rekonstrukcí soustav TZB v BD. Současná praxe ukazuje, že opravy soustav technických zařízení jsou nesystémové a poplatné havarijnímu stavu nebo legislativních požadavků (instalace regulačních prvků, splnění měrných ukazatelů). Tyto skutečnosti se projevují sníženými funkčními vlastnostmi soustav, nižší životností a vyšší energetickou spotřebou. Očekávané úspory po realizaci zdaleka nedosahují předpokladů.

Cílem publikace je uvedení do problematiky a zpracování souboru informací pro energeticky vědomou rekonstrukci soustav TZB (technické zařízení budov) v bytových domech s uplatněním obnovitelných zdrojů energie (OZE). Uvedený soubor textů je účinným pomocníkem pro odbornou veřejnost, ale i investory, kteří budou moci dohlédnout kvalitu a rozsah nabízených služeb.

Základní provedení legislativními požadavky zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií se zaměřením na oblast bytových domů a typy energetických dokumentů, se kterými se správa BD v praxi setkává. Samostatně se publikace věnuje přípravě projektové dokumentace, kde jsou uvedeny především informace o nutných minimálních podkladech, které by měly být, před zahájením jakékoli rekonstrukce, k dispozici. V současné praxi je tato část významně opomíjena.

Důraz na funkčnost opatření, hygienu a bezpečnost užívání a ekonomiku opatření s ohledem na životnost a údržbu

Jednotlivé kapitoly jsou členěny dle typu soustav , kde se podrobně věnují podmínkám návrhu, uvádějí přehledy doporučených norem a výpočtových postupů. Je kladen důraz na dosažení funkčních vlastností, hygienického a bezpečného užívání ve vazbě na novou potřebu tepla po celkovém či dílčím zateplení objektu. Vše v úzké vazbě na ekonomiku projektu, dobu životnosti a nákladů na údržbu. Obecný popis principů zavedení prvků energetického managementu v oblasti správy a provozu bytových domů. Příklad připravenosti otopné soustavy na zavedení EM či uplatnění monitoringu při výměně osvětlovacích těles společných prostor. Důraz byl kladen ve všech kapitolách na uvedení konkrétních příkladů , které splňují normativní požadavky a jsou ověřeny praxí jednotlivých autorů.

"Díky všem autorům se podařilo naplnit uceleně téma rekonstrukce soustav TZB v bytových domech. Jednotlivé kapitoly jsou zpracovány různými autory, velkou přidanou hodnotou je vzájemné doplnění a návaznost plynoucí ze skutečné praxe. Cílem publikace nebylo vytvořit učebnici", shrnuje Ing. Renata Straková, vedoucí autorského týmu, a pokračuje:
"Tým zpracovatelů má za sebou dlouholetou praxi a patří k respektovaným autoritám v odborných kruzích. Všem zúčastněním velmi děkuji za vysoce odbornou a milou spolupráci při sdílení svých zkušeností."

Tým autorů

Bylo nám ctí spolupracovat s významnými odborníky ve svých oborech.
  • Koordinátor projektu a odborný garant:
    Ing. Renata Straková – energetický specialista, odborný garant témat Energetická náročnost budov a EPC na TZB-info
  • Autorský tým pracoval ve složení:
    Ing. Karel Mrázek, Ing. Alena Horáková, Ing. Roman Vavřička, Ph.D., doc. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D., Ing. Vladimír Galád, Ing. Jiří Matějček, CSc.

Publikace Energeticky vědomá rekonstrukce soustav TZB bude představena na konferenci Rekonstrukce TZB v bytových domech, kde bude součástí vložného. Publikace je vydána pouze v nákladu pro účastníky této konference a samostatně je neprodejná!
Přednášky na konferenci vycházejí z textů publikace s důrazem na potřeby systémového a kvalitativního přístupu s ohledem na budoucí provozní náklady.

Mimořádná odborná konference Rekonstrukce TZB v bytových domech

15.11.2017 v Praze, Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, Praha 6 - Dejvice
Program a on-line přihláška:

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.