logo TZB-info


Odborné recenzované články

od 8.1.2018 do 5.2.2018


   1  2  3  4  5   


Lidský faktor při využívání CAFM systému a efektivitě Facility managementu

5.2.2018 | Jan Talášek


Standardy versus zvyklosti z oblasti technické bezpečnosti – úvodník k tématu

5.2.2018 | Michal Randa


Měření po fázích je pro vlastníky malých fotovoltaik problém. Jak mu předejít?

29.1.2018 | Ing. Jaroslav Šuvarský


© kange_one - Fotolia.com

Požadavky na nové zdroje tepla a kotelny dle zákona 406/2000 Sb. v posledním platném znění

29.1.2018 | Ing. Karel Mrázek


Lokalizace kriminalistického ohniska pomocí metody měření hloubky kalcinace sádrokartonových desek

29.1.2018 | kpt. Ing. Stanislav Kopecký, kpt. Ing. Jaroslav Řepík, pplk., Mgr. Jakub Škoda


© M. Schuppich - Fotolia.com

Závislost fyzikálních a mechanických vlastností konstrukčního smrkového dřeva na vlhkosti

29.1.2018 | Ing. Věra Heřmánková, Ph.D., Ing. Ondřej Anton, Ph.D., Ing. Tereza Komárková


Co musí splnit rodinný dům vytápěný elektřinou a jaký vliv by měla změna konverzního faktoru primární energie?

29.1.2018 | prof. Ing. Karel Kabele, CSc., Ing. Miroslav Urban, Ph.D.


Wave – vývoj a experimentální provoz malého kogeneračního zařízení na biomasu

22.1.2018 | Ing. Václav Vodička, Ing. Zbyněk Zelený, Ing. Jakub Maščuch, Ph.D.


© Fotolia.com

První zkušenosti s aplikací nové legislativy v oblasti ochrany staveb proti radonu

22.1.2018 | prof. Ing. Martin Jiránek, CSc.


© M-Rido - Fotolia.com

Podklady nutné pro rekonstrukci soustavy TZB v bytovém domě

22.1.2018 | Ing. Alena Horáková


Ekonomická návratnost investice do fotovoltaické elektrárny k pokrytí vlastní spotřeby podniku (2. část)

22.1.2018 | Ing. Petr Novotný


Legislativní východiska pro stanovení ohrožených prvků kritické infrastruktury domino efekty závažných havárií

22.1.2018 | Mgr. Václav Čihák, Ing. Jaroslav Šebek


Ekologický efekt instalace kondenzačních plynových kotlů

22.1.2018 | Ing. Pavel Kvasnička, Ph.D., doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.


Měření ploch v objektech a jeho důsledky

22.1.2018 | Ing. Jan Česelský, Ph.D.


Podpora fotovoltaických projektů pro podnikatele v roce 2018 (1. část)

15.1.2018 | Ing. Petr Novotný


Aplikace Bayesova teorému pro odhad nejistot kvalitativních výsledků požárních zkoušek

15.1.2018 | Ing. Otto Dvořák, Ph.D.


Studium vývoje tobermoritu v závislosti na použití různých křemičitých složek

15.1.2018 | Ing. Vít Černý, Ph.D., Ing. Ján Fleischhacker, prof. ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA


Rozhovor o inteligentních regionech

15.1.2018 | Ing. Josef Hodboď


Projektování slaboproudu I. – projekt vs. projektová dokumentace

8.1.2018 | Ing. Tomáš Mikula


Aké sú prietoky studenej a teplej vody v bytovom dome v Bratislave?

8.1.2018 | Ing. Milan Krafčík, doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.


   1  2  3  4  5   

 
 ZOBRAZIT PLNOU VERZI
© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2018, všechna práva vyhrazena.