logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Návrh velikosti zásobníku teplé vody

Jak navrhnout zásobník teplé vody, kritická místa návrhu, důležité souvislosti se zdrojem tepla a vhodné časy dohřevu zásobníků vysvětluje Ing. Václav Dědič z Brilonu v rozhovoru ze studia ESTAV.tv

Reklama

U mikrofonu ve studiu ESTAV.tv jsem přivítala Ing. Václava Dědiče ze společnosti Brilon a.s., která mimo jiné nabízí rakouské zásobníky Austria Email a tématem našeho rozhovoru byly zásady návrhu zásobníků. Ty jsou samozřejmě platné obecně. Pro začátek a pro přehled jsme nejdříve shrnuli typy zásobníků v nabídce Brilon a pro jaké jsou určeny instalace.

Ing. Václav Dědič: "V nabídce máme pro přípravu teplé vody zásobníky Austria Email, rakouská firma se výrobou smaltovaných zásobníků zabývá více než 80 let. V naší nabídce jsou zásobníky jak ke kondenzačním plynovým kotlům, tak k tepelným čerpadlům a pro solární systémy. A to i se dvěma výměníky pro kombinaci solárů s konvenčním zdrojem tepla a samozřejmě nechybí akumulační nádoby a zásobníky v provedení tank v tanku. Co se týká objemu, začínáme na 115 litrech, maximum nelze říci, protože při větších objemech dáváme dohromady kaskády. Tj. ty nejmenší zásobníky jsou určeny pro byty a rodinné domy a nutno podotknout, že nátop teplé vody od plynového kondenzačního kotle je velmi rychlý."

Návrh zásobníku teplé vody musí odpovídat použitému zdroji tepla a předpokládanému profilu odběru teplé vody

TZB-info: Pro návrh máme na výběr dva základní způsoby návrhu: metodu křivek dodávky a odběru tepla a metodu přednostní přípravy TV. V případě metody křivek odběru a dodávky tepla pracujeme s minimální velikostí zásobníku TV, při přednostní přípravě TV je nejdůležitější požadovaný tepelný výkon společného zdroje tepla pro teplou vodu i ostatním odběry.

"Základem první metody jsou dvě křivky, které demonstrují dodávku a odběr teplé vody ze zásobníku. Přičemž křivka dodávky musí být vždy nad křivkou odběru. V opačném případě by to znamenalo, že nepřipravujeme dostatečné množství vody. Pro křivku odběru je třeba specifikovat kdy a kolik bude teplé vody potřeba. Křivka dodávky je dána výkonem zdroje. Kritickým místem návrhu je odhad chování zákazníků. Zásobník můžeme nahřívat plynule, nebo v konkrétních intervalech. Délka intervalu závisí na výkonu zdroje. Čím vyšší výkon zdroje, tím může být interval kratší, až v krajním případě se dostáváme k průtočnému způsobu přípravy teplé vody," říká v rozhovoru Ing. Dědič.
Poslechněte si v rozhovoru detailně kritická místa návrhu, důležité souvislosti se zdrojem tepla, vhodné časy dohřevu zásobníků a sortiment Austria Email.

Teorii k problematice doplňuje článek Nejčastější chyby při návrhu zásobníku teplé vody:
Přečtěte si také Nejčastější chyby při návrhu zásobníku teplé vody Přečíst článek

Brilon a.s. na veletrhu Aquatherm Praha – stánek 325 v hale 3

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.