logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Dobře zvolená vzduchotechnika zachrání vaše životy a majetek

Škody způsobené požárem lze posuzovat podle různých kritérií: od ekonomických ztrát přes zranění až k těm největším – ztrátách na životech. Díky technologickému pokroku však dnes může požární ochrana směřovat od pasivní k aktivní, která je mnohem účinnější.

Naše společnost za požáry platí velkou cenu. Roční náklady na požáry v Evropě se podle odhadů každoročně blíží závratné sumě 126 bilionů Euro. K této částce došla organizace Fire Safe Europe, která se zavázala k posílení opatření proti požárům v celé Evropě. Více než majetek by nás ale měly zajímat lidské životy. Přibližně 70 000 lidí je každý rok v Evropě hospitalizováno se závažnými zraněními způsobenými požáry. Ty mají navíc během roku za následek okolo 4 000 lidských životů.

Nejhorší požáry budov, které mají na svědomí lidské životy, lze zdokumentovat po celém světě.

Místo/země RokZranění / ztráty na životech 
Kostel, Chile1863zemřelo 2 500 osobnejhorší požár v historii vůbec
Divadlo, Japonsko1893zemřelo 1 995 osob 
Divadla, Čína1845zemřelo 1 670 osobsmrt diváků zavinila chybějící požární ochrana budov
1871zemřelo 900 osob 
Kino, Čína1977zemřelo 694 osob z toho 597 dětídůvodem uhoření byl nedostatek únikových východů
Metro, Ázerbájdžán1995289 osob uhořelo/270 osob zraněnopožár zavinila technická závada na vagoně
Noční podnik,Beverly Hills, USA1977165 osob zemřelo/200 osob zraněnopožár zavinilo selhání požární ochrany
Noční klub, Rusko2009156 osob zemřelopožár zavinila pyrotechnika, která podpálila výzdobu
Lanová dráha, Rakousko2000155 osob zemřelo/zachránilo se pouhých 12152 osob uhořelo v tunelu, 3 osoby se udusily plyny
Výškový bytový dům, Londýn201779 osob zemřelojeden z důvodů tragédie je malé protipožární zabezpečení
Hudební klub, Rumunsko201564 osob zemřelopožár zavinila pyrotechnická show na koncertě
Diskotéka, Švédsko199863 osob zemřelo/190 osob zraněnoúmyslné založení požáru
Domov důchodců, Rusko200762 osob zemřelo 
Léčebný ústav, Rusko200645 osob zemřelosignalizace požáru fungovala, ale únikové východy zůstaly zavřené

Pro jasnější představu se podívejme na rok 2017, kdy vzniklo na území ČR v průměru denně 46 požárů se škodou 10 mil. Kč; včasným zásahem byly uchráněny hodnoty za 26,5 mil. Kč denně. Největší souhrn škod byl v ČR zaznamenán v roce 2002 (téměř 3 732 mld.), v roce 2017 byl více než 3 653 mld. Nejvíce usmrcených osob v důsledku požáru bylo v roce 2006 (144). Nejvíce zraněných bylo v roce 2015 (1449). Nejvíce požárů bylo v roce 2017 ve Středočeském kraji (2 404), až za ním zůstala Praha (1974).

Od pasivní k aktivní požární ochraně


Jak vyplývá z výše uvedené tabulky, mnoho požárů se odehrává v budovách. Ochrana je klíčová k minimalizaci ztrát na majetku a k záchraně životů – proto je třeba tuto oblast neustále zlepšovat. Hasicí trysky vyvinuté v roce 1860 a detektory kouře vyvinuté v roce 1940 zůstávají dodnes nedoceněné, většina nynější dostupné požární ochrany je pouze pasivní.

Vzhledem k rychlému rozvoji technologií a probíhající tzv. čtvrté průmyslové revoluci se toto vše mění. Požární ochrana se stane brzy aktivním systémem díky získávání dat, analýze informací a zlepšením komunikace mezi zařízeními.

Vize a inteligentní systémy současnosti

Představme si budovu řízenou inteligentním „6D" systémem, který je schopen upravovat v reálném čase vnitřní klima v závislosti na měnících se podmínkách. Technologie, kde by byly snímače schopné rozlišit potřeby jednotlivých osob na základě jejich zdravotního stavu. Sken zornic či jiné snímače zjišťující zdravotní stav jsou zřejmě ještě dalekou budoucností, nicméně již dnes máme k dispozici inteligentní systémy nejen v oblasti požární bezpečnosti, ale v celém oboru vzduchotechniky.

Zajištění bezpečnosti osob a ochrana majetku zejména při požáru je v současné době řešena několika systémy. EPS (elektronická požární signalizace) je schopna určit zdroj a okamžitě informovat řídicí systém. Na základě těchto přesných dat o poloze, která je možno doplnit i o další data (jako je např. teplota, vlhkost, množství CO2, počet osob atd.) se spustí ochranné mechanismy. Dojde k okamžitému uzavření vzduchotechnického potrubí mezi jednotlivými požárními úseky za pomoci požárních klapek, čímž je zabráněno možnému rozšiřování požáru. Pokud je instalováno zařízení pro odvod kouře a tepla, (což je pro zjednodušení sekundární vzduchotechnický potrubní systém), aktivuje se požární odvětrávací ventilátor, otevřou se kouřové klapky a spustí se okamžité odsávání zakouřeného prostoru. Tyto komponenty spolu s čidly a datovými toky velice účinně zkracují čas mezi zjištěním požáru a jeho následným vyřešením, např. za pomoci hasičského záchranného sboru.

Požární klapky jsou testovány a klasifikovány dle norem EN 1366-2 a EN 13501-3 CE mark.
Požární klapky jsou testovány a klasifikovány dle norem EN 1366-2 a EN 13501-3 CE mark.
Zařízení k odvodu kouře a tepla
Zařízení k odvodu kouře a tepla

Lindab: průkopník a inovátor aktivní požární ochrany

Požární ochrana v pojetí společnosti Lindab musí být chápána jinak, než jako pouhá reakce na požár. Inteligentní systémy mají aktivně předvídat nebezpečné situace a vyhodnotit stupeň pravděpodobnosti požáru. Pokud to budou dělat správně, zvýší se hodnota našich budov, ušetříme peníze (od placení pojištění až po provádění rekonstrukce) – a zejména se sníží počty zranění a úmrtí. Lindab disponuje širokou nabídkou produktů, jako jsou např. požární a kouřové klapky, zařízení k odvodu kouře a tepla (ZOKT), která zahrnují tlumiče hluku, kompenzátory, mřížky, závěsné a spojovací systémy.Lindab Ventilace
logo Lindab Ventilace

Nabízíme kompletní sortiment zahrnující VZT jednotky, požární klapky, čisté prostory, potrubní systémy, distribuční elementy, indukční jednotky, pasivní stropy a další příslušenství pro vzduchotechniku.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.