logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Vzduchotechnika v oválném potrubí Lindab

Vzduchotechnika v oválném potrubí Lindab
Vzduchotechnika v oválném potrubí Lindab

Díky absenci přírub a ostrých hran může oválné potrubí sloužit jako pohledová součást interiéru budovy. Obrovskou výhodou je spojování prvků oválného potrubí násuvným systémem všech komponentů, který se rovněž používá také u kruhového potrubí pod označením – Lindab Safe.

Oválné potrubí začíná progresivně vstupovat na český trh a již nyní je zřejmé, že jsou výhodnou alternativou běžného hranatého potrubí v mnoha ohledech. Výhody použití vzduchotechnického oválného systému pocítí všechny strany projektu, od investora až po samotného uživatele stavby, neboť jeho použití dokáže nejen urychlit montáž a zlevnit pořizovací náklady, ale nabízí toho ještě mnohem více.


Oválné potrubí se vyrábí z ocelového kruhového SPIRO potrubí, které je následně transformováno do oválného tvaru pomocí tzv. „Ovalizéru“, neboli nástroje, který tažením ocelového plechu dokáže kruhové potrubí transformovat. Již podle způsobu výroby je zřejmé, že pořizovací náklady na výrobu jsou nižší ve srovnání se čtyřhranným potrubím, které je vyráběno o poznání složitějším způsobem. Firma Lindab s.r.o. vstoupila na český trh s kompletním systémem oválného potrubí včetně tvarových kusů, nejrůznějších tvarových přechodů na začátku roku 2020 a zařadila jej do svého výrobního programu vedle čtyřhranného a kruhového potrubí. Materiálově si lze vybírat z druhů plechu: pozink, nerez, hliník, měď, lze vybírat z široké škály barev pro případ přiznaného potrubí, nebo lze vyrobit speciální oválné kusy na zakázku.

Vše o oválném potrubí Lindab naleznete na tomto odkazu:
http://www.lindab.com

Výhody OVÁLU ve srovnání se čtyřhranným potrubím:

Levnější pořizovací náklady potrubního systému

Rychlejší proces výroby a nižší hmotnost potrubí zajistí vždy nižší náklady na pořízení. V průměru lze ušetřit až 25 % z pořizovací ceny použitím oválného potrubí v porovnávaném poměru stran 3:1.

Moderní hladký design

Díky absenci přírub a ostrých hran může potrubí sloužit jako pohledová součást interiéru budovy. Obrovskou výhodou je spojování prvků oválného potrubí násuvným systémem všech komponentů, který se rovněž používá také u kruhového potrubí pod označením – Lindab Safe. Vizuální stránku věci tedy nekazí viditelné přírubové spoje a díky tomuto dokážeme ještě více zmenšit instalační výšku potrubí.

Garantovaná vzduchotěsnost

V případě oválného potrubí můžeme jako přímý výrobce potrubí garantovat vzduchotěsnost kompletního systému při dodržení montážních zásad. Dosažitelná třída těsnosti – C (EN 12237), nebo ATC 3 (EN 16798). Vysoké vzduchotěsnosti je dosaženo použitím speciálního břitového EPDM těsnění, které odolá teplotám proudícího vzduchu do 80 °C a těsnící schopnosti jsou zachovány v rozmezí tlaku −600 Pa, +1 200 Pa. V případě použití čtyřhranného potrubí nelze vzduchotěsnost garantovat, protože výsledná kvalita závisí na provedení montáže a preciznosti při závěrečném tmelení spojů při sestavování potrubí na stavbě. V případě oválného potrubí nutnost tmelení spojů odpadá. Vysoká vzduchotěsnost zaručuje, že upravený vzduch bude dopravován do cílových prostor a nebude docházet k únikům vzduchu do nežádoucích a nepotřebných prostor v dopravní trase.

Rychlejší a jednodušší montáž

Potrubní komponenty jsou výrazně lehčí při zachování stejných průtokových parametrů. Z tohoto důvodu je manipulace mnohem jednodušší, výrazná úspora času se dosáhne i při kompletaci systému, která nevyžaduje přírubové spojování. Zásuvný systém je doplněný o finální fixaci potrubních komponent pomocí samořezných šroubů. Oválné potrubí je zpevněno spirálovitým falcováním, proto lze vyrábět a transportovat delší potrubní komponenty. Maximální délka potrubí je 3 m bez dalšího dodatečného zpevňování. Nižší hmotnost potrubí klade menší nároky na závěsný systém a tím i na zatížení konstrukce budovy. Oválné potrubí lze s velkou výhodou používat v úzkých vzduchotechnických kanálech při poměru stran od 4:1 a užších. V případě instalace ve vysokých výškách s omezeným přístupem je jednoduchá montáž nedocenitelný benefit.
Menší tlakové ztráty

Systém oválného potrubí neobsahuje ostré rohy v jeho průřezu, ani po trajektorii svého vedení, proto je zajištěna vždy nižší měrná tlaková ztráta při všech dopravních rychlostech vzduchu.

Nižší hluk

Oválné potrubí vytváří prokazatelně nižší hluk, a to hned v několika aspektech:

  1. V dobře utěsněné vzduchotechnice nedochází k „pískání vzduchu“ vycházejícího z potrubí.
  2. Hladký vnitřní profil potrubí bez ostrých vnitřních hran a oválné tvarovky (kolena, rozbočky, T-kusy) výrazně snižují hladinu akustického výkonu Lw(A) způsobenou hlavním zdrojem hluku.
  3. Oválné redukční kusy, regulační a uzavírací klapky vytvářejí nižší hladinu akustického výkonu Lw(A).
  4. U oválného potrubí nedochází k vyboulení stran potrubí při náhlém zvýšení výkonu ventilátoru. Tento jev je spojen s nepříjemným duněním do prostoru.

Popisované aspekty sníží potřebu tlumení hluku ve vzduchotechnice, či tlumení hluku do prostoru. Lze tedy navrhovat menší tlumiče. V některých případech dokáže oválný průřez utlumit zdroj hluku na požadovanou úroveň bez použití tlumiče hluku.

Závěr:

Systém oválného potrubí se začíná v projektech vzduchotechniky dostávat s mnoha výhodami na místo čtyřhranného potrubí tam, kde je kladen důraz na omezený prostor, vizuální stránku, úsporu nákladů nejen při pořízení, ale i během provozu. Pracovní síla se stala více cennější a pro tuto dobu se oválné potrubí začíná stávat jasným favoritem vzduchotechnických potrubních rozvodů. Z hlediska projektování velkých kancelářských budov, výrobních hal, apod. je rozvod vzduchotechniky nejrozměrnějším TZB systémem, proto je zapotřebí projektovat a tvořit vzduchotechniku efektivně.

Použité zdroje:
www.lindab.com
https://www.roladuct.com.au/
https://www.indiamart.com/


Lindab Ventilace
logo Lindab Ventilace

Nabízíme kompletní sortiment zahrnující VZT jednotky, požární klapky, čisté prostory, potrubní systémy, distribuční elementy, indukční jednotky, pasivní stropy a další příslušenství pro vzduchotechniku.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.