logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

RLS Komenda jako ukázkový příklad řešení vzduchotechniky v tzv. čistých prostorách

Čisté prostory (např. laboratoře, operační sály, počítačové místnosti, farmaceutické provozy aj.) kladou náročné požadavky na technická řešení, protože se v nich musí dodržovat přísné hygienické standardy. Takové prostory je nutno pojmout jako jeden komplexní vzduchotechnický systém, který zajistí vysoce kvalitní větrání, vytápění a chlazení.

Ukázkovým příkladem právě takového řešení je realizace centrály společnosti RLS ve slovinském městě Komenda, jejímž autorem je koncern Lindab (Lindab IMP Klima).

Od vytápění přes chlazení až po domovní techniku

Slovinská společnost RLS je designérem, výrobcem a dodavatelem špičkových rotačních a lineárních pohybových čidel pro široké spektrum oborů: zemědělství, letectví, medicínu, vojenství, strojírenství a robotiku. Lindab IMP Klima do nového hlavního sídla RLS v Komendě u slovinského hlavního města Lublaň dodal zařízení pro filtraci a distribuci vzduchu a VAV systémy v provedení určeném pro čisté prostory vč. kompletní dodávky systému vytápění, chlazení a vzduchotechniky i systému měření a regulace pro kancelářskou část budovy. Lindab provedl také instalaci všech systémů domovní techniky. Ty se mohou pochlubit vysokou energetickou účinností: oddělené systémy vytápění a chlazení zajišťují maximální možný komfort. Systém měření a regulace dává možnost dálkového dohledu. Součástí komplexního řešení čistých prostor v sídle RLS bylo také vybavení od dalších specializovaných dodavatelů: speciálních stěn, stropů, podlah, dveří se systémem vzájemného blokování a osvětlovacích těles.

Vzduch se v čistých prostorách vymění dvacetkrát za hodinu

Čisté prostory v centrále RLS zaujímají plochu 160 m2, určenou pro výrobu elektrických součástek. Požadovaný stupeň čistoty vzduchu byl ISO 8 v dokončeném provozním stavu („as built“) v souladu s normou ISO 14644-1. Množství přiváděného vzduchu do tohoto prostoru je 10 000 m3/hod. (odpovídá 20násobné výměně vzduchu za hodinu) s poměrem míchání čerstvého a cirkulačního vzduchu 10:90. Vzduch pro čisté prostory se připravuje ve vzduchotechnické jednotce v hygienickém provedení. Požadovaným kritériem bylo dále udržování vlhkosti vzduchu na úrovni 40 % (±5 %) a konstantní teploty 22 °C (±1 °C). Použitá vzduchotechnická jednotka zajišťuje v případě potřeby také vlhčení vzduchu pomocí elektrického parního generátoru, který je součástí jednotky, a odvlhčování pomocí chladiče a dohřívače vzduchu, zabudovaných v jednotce. Pro udržování stálého přetlaku 15 Pa jsou na odtahu vzduchu instalovány elektronické regulátory konstantního průtoku vzduchu, které jsou napojeny na řídící jednotku a řízeny signálem z diferenciálních tlakoměrů. Vzduch je do čistých prostor přiváděn přes anemostaty pro čisté prostory AFV-8G s HEPA filtry třídy H14 v souladu s normou DIN EN 1822-1:2010. Součástí anemostatů pro čisté prostory je gelové těsnění a čelní panel typu OD-8 600/48. Odtah vzduchu probíhá přes difuzor KD-12. Teplota vzduchu v místnosti a vlhkost vzduchu jsou monitorovány a regulovány systémem měření a regulace.

Automatické přepínání provozních režimů


Vysoké energetické účinnosti systémů domovní techniky dosáhl Lindab pomocí pokročilého automatizačního systému, který automaticky přepíná mezi různými provozními režimy v závislosti na obsazenosti jednotlivých místností a momentální potřebě tepla nebo chladu v průběhu dne. Systém měření a regulace řídí také chod tepelného čerpadla, dvou vzduchotechnických jednotek a stropních kazetových fancoilů. Přesná regulace množství přiváděného vzduchu do místností je zajištěna díky použití elektronických regulátorů průtoku vzduchu a speciálních difuzorů OD-17 VAV, které nezávisle na množství přiváděného vzduchu udržují konstantní vzdálenost dosahu proudu přiváděného vzduchu a stanovené akustické parametry.


Lindab Ventilace
logo Lindab Ventilace

Nabízíme kompletní sortiment zahrnující VZT jednotky, požární klapky, čisté prostory, potrubní systémy, distribuční elementy, indukční jednotky, pasivní stropy a další příslušenství pro vzduchotechniku.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.