logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Nová éra COLT v České republice

Firma Colt nabízí komplexní služby v oblasti návrhu, dodávek, montáže, servisu a údržby zařízení pro větrání, klimatizaci, chlazení, rekuperaci, čištění vzduchu, osvětlení, fasádních prvků a MaR. Článek přináší informace z tiskové konference u příležitosti založení nového českého zastoupení včetně výběru z diskuse.

Colt International s.r.o., dceřiná společnost britského holdingu Colt Group dne 4.10.2005 oznámila svůj vstup do České republiky.


Obr. 1

Na oficiální zahájení činnosti, které společnost Colt International s.r.o. uspořádala, přijal pozvání pan Dr. Michael Angerer, zmocněnec rakouské obchodní komory pro Českou republiku. Za Colt Group se zúčastnili pánové Michael Ward-Penny, obchodní ředitel Colt Group, Gerard van Haren, výkonný ředitel Colt Group, Josef Dorninger, generální ředitel odpovědný za střední a východní Evropu se sídlem v Rakousku (na obrázku 1 sedící pánové zleva) a Albert Motejzík, odpovědný za řízení dceřiné společnosti Colt International s.r.o.

Colt - společnost zabývající se několika obory má více jak 70-leté zkušenosti v poskytování vysoce kvalitních systémů, produktů a odpovídajících služeb v oblastech:

 • Požární ochrana (zařízení pro odvod kouře ...)
 • Klimatizační technika (např. klima jednotky, MaR, řízení vlhkosti ...)
 • Design budov - architektonická řešení (slunolamy, lamely ...)
 • Servis & údržba (například nutné revize a kontroly zařízení dle platné legislativy)

Zajímavost k výrobkům pro design budov - lamely jsou v celé řadě provedení, jak kovové, tak textilní, dřevěné, v kombinacích, architekti jsou stále náročnější a sortiment se tak plynule rozvíjí. High Tech jsou řešení s fotovoltaikou.

Nabídka služeb firmy Colt zahrnuje i výzkum, vývoj, koncepci, výrobu, montáž, servis a údržbu námi dodávaných zařízení:

 • přirozené a nucené požární odvětrání
 • přirozené a nucené denní větrání
 • klimatizace a chlazení
 • vytápění, zpětné získávání tepla
 • čištění vzduchu
 • slunolamy, fasádní systémy a fotovoltaická technika
 • technika denního světla
 • příslušná zařízení pro ovládání, měření a regulaci

Řešení Colt se uplatňují u výrobních a skladovacích hal, nákupních center, administrativních i obytných budov, shopping parků i populárních sportovních arén. Mezi stavbami s již realizovaným řešením Colt v ČR jsou například:

Praha: Kaufland Stodůlky, bytový komplex Václavka, hotel Don Giovanni, obchodní centrum Zlatý Anděl, Spalovna Liberec, obchodní centrum Ikea Ostrava, obchodní centrum Prima Ústí nad Labem, ČSOB Pardubice, obchodní centrum Aupark, Hypernova a Ikea v Bratislavě.

ZAJÍMAVOSTI Z VÝZKUMU

simulace požárů:


Obr. 2 - testovací budova
 • testovací budova (viz obr. 2) určená pro výzkum požárů
  (Gent - Belgie: testovací budova má objem cca. 10.000 m3, délka: ~52,0 m, šířka: ~21,0 m, výška: ~12,0 m)

 • v 80. a 90. letech zde probíhal výzkum vzniku a šíření požáru

 • následná optimalizace zařízení a systémů

Kromě testů se skutečnými požáry se dnes používají nejmodernější technologie, jako je například metoda CFD pro vědeckou simulaci.

simulace světelných podmínek pomocí CFD metody


Obr. 3a - Simulace metodou CFD

Obr. 3b - Model původní stav

Obr. 3c - Model nového stavu s řešením Colt

ZAJÍMAVOSTI Z DISKUSE


Obr. 4

Proč se Colt Group rozhodla vstoupit svou vlastní silou na trh České republiky?

Josef Dorninger, odpovědný za střední a východní Evropu: Je pravdou, že výrobky Colt jsou velmi úspěšně umisťovány na místním trhu již od druhé poloviny 70. let, kdy se jméno Colt stalo především synonymem pro odvod tepla a kouře. Po celých těchto téměř třicet let jsme zde byli aktivní prostřednictvím distributora. V současné době však cítíme velkou příležitost dalšího rozvoje a to nejenom v oblasti odvodů tepla a kouře, ale zejména v dalších oblastech. Pro tento krok a expanzi jsme se rozhodli vykročit vlastní cestou, tedy již bez distributora. Lidé v ČR jsou tradičně iniciativní a kreativní a z toho bychom chtěli čerpat.

Nemyslíte, že vstupujete na již plný trh? Jaký je vztah vaší firmy a konkurence?

Albert Motejzík, ředitel Colt International s.r.o. (obr. 4): Naše konkurence nabízí dílčí řešení, jednotlivá zařízení, my nabízíme pohled na budovu jako celek. Nenabízíme výrobky, ale řešení. Projekt pohody prostředí a projekt požární bezpečnosti. Značka Colt není na trhu nová, je zde přes 30 let, ale vzhledem k novým příležitostem jsme se rozhodli pro samostatné zastoupení, které nabídne především novou kvalitu služeb. Colt je vnímám především jako partner při hledání pohody prostředí a toto je naším cílem i v ČR.

Na jaká řešení a výrobky má Colt patent?

Gerard van Haren, výkonný ředitel a CEO Colt Group: Při dnešním rychlém vývoji techniky považujeme za nejdůležitější inovace a nové znalosti. Je to důležitější než patenty, ostatně kopírování výrobků, byť patentovaných, je v některých částech světa stejně běžnou praxí.

Jaké jsou plány firmy v České republice?

Albert Motejzík, ředitel Colt International s.r.o.:Jednoznačně chceme navázat na mimořádný úspěch a rozvoj společnosti Colt v Evropě, kdy stejně tak jako zde v České republice jsme se na počátku soustředili především na oblast požární ochrany. V současné době je Colt vnímán především jako partner při hledání komplexního řešení vytváření pohody prostředí a toto je i naším cílem zde v České republice. Pro rok 2006 plánujeme obrat v dodávkách řešení ve výši cca 100 miliónů Kč, s dalším navýšením v budoucnosti. Pro srovnání například v Rakousku je obrat 10 miliónů Euro.

Josef Dorninger, odpovědný za střední a východní Evropu: Strategií společnosti na období 2004/2005 je expanze ve východní Evropě a založení vlastních společností v ČR, na Slovensku a v Polsku. Dále budou následovat Rusko, Kazachstán, Ukrajina a Pobaltí. Colt rovněž plánuje vybudování vlastního výrobního závodu v Česku, Slovensku nebo Polsku. Ještě není rozhodnuto. Česko je velmi zajímavé, polský trh je odlišný, ale má velký potenciál. Každý trh je jiný a umístění výrobních kapacit budeme teprve řešit.

Jaké je v současné době obsazení české kanceláře?

Gerard van Haren, výkonný ředitel a CEO Colt Group: Dnes ráno jsme byl v nové pražské kanceláři a setkal jsme se tam s velice motivovanými lidmi, kteří nám pomáhají rozvíjet naše aktivity.

Albert Motejzík, ředitel Colt International s.r.o.: Pro potřeby zákazníků a projektantů jsou v současné chvíli k dispozici dva obchodní zástupci a jeden technik. Jsme připraveni posílit technický tým pro potřeby projektantů. Jsme si vědomi, že se jedná o řadu specializací a budeme muset rozšířit spektrum poskytovaných znalostí.

Je nějaká část sortimentu, která nebude v ČR nabízena, nebo jaká řešení budou naopak preferována?

Gerard van Haren, výkonný ředitel a CEO Colt Group: Každé z našich zastoupení si našlo své priority a soustředilo se na nejzajímavější sortiment v jejich teritoriu. Je pro nás důležité, že můžeme navzájem sdílet své bohaté zkušenosti a čerpat z široké základny znalostí, které jsou bohatě podpořeny vlastním výzkumem, ale každé zastoupení má svobodnou volbu na základě specifik trhu jednotlivých zemí. Každá země je silná v něčem jiném a znalosti si vyměňujeme. Dáváme lidem co největší volnost. Zjednodušeně by se dalo říci, že myslíme globálně, ale jednáme lokálně.

Je možné říci, že Vaše řešení jsou tzv. inteligentní fasády?

Albert Motejzík, ředitel Colt International s.r.o.: Ano. Například systém senzorů reaguje na okamžitou světelnou situaci a podřizuje nastavení lamel požadavkům zákazníka na světelné a teplotní podmínky s možností dalšího provázání na ostatní systémy.

Máte řešení i pro větrání garáží?

Michael Ward-Penny, obchodní ředitel Colt Group: Ano. Aktuálně jsme neplánovali jej propagovat v ČR, ale řešení je. Největší zájem je například v Anglii a není důvod proč by v ČR nemělo fungovat. Pokud bude zájem, není problém.

Máte nějaký SW pro simulaci výsledků úprav fasády a úspor v klimatizace apod.?

Josef Dorninger, odpovědný za střední a východní Evropu: Ano, máme. Umožňuje analýzu budov jak stávajících, tak projektovaných, řeší jak vytápění, tak nároky na chlazení, úspory energií atd. Máme i příklady, kdy naše řešení umožnilo odstranit ze stávající budovy klimatizaci za dodržení všech parametrů požadavků na vnitřní prostředí, čímž bylo dosaženo nejen významných úspor, ale i zdravějšího prostředí v budově. Naše řešení tedy významně přispívají nejen k úsporám, ale i k odstranění syndromu nemocných budov.

O SPOLEČNOSTI:

Historie společnosti Colt Group začíná v 30. letech 20. století, kdy Jack O'Hea založil v Havantu ve Velké Británii rodinnou firmu s názvem Colt Ventilation Limited. Název "Colt" pochází z dřívější spolupráce s Williamem Coltem, s nímž společně postavili rodinný dům, ve kterém byl poprvé použit systém pro efektivní větrání. V dalších letech se firma začala zabývat výzkumem a vývojem zařízení v oblasti požární ochrany. Colt sponzoroval programy výzkumu odvodu tepla a kouře při požáru a vyvinul koncept návrhu systémů pro odvod tepla a kouře, použitelný ve všech typech komerční výstavby a výrobních budov. Colt je soukromá společnost, která je dodnes vlastněna potomky zakladatele firmy a nadací Colt, založenou v roce 1978. Hlavní činností nadace je podpora projektů v oblastech sociálního a lékařského výzkumu. Každoročně nadace Colt financuje výzkumné projekty v oblastech ochrany zdraví při práci, projekty na určení příčin nemocí z povolání a dále návrhy řešení na prevenci těchto problémů úpravou podmínek na pracovištích. V průběhu let nadace udělila granty ve výši několika milionů liber, které byly použity na financování více než 160 projektů z této oblasti. Společnost Colt jako průkopník v oblasti odvodu tepla a kouře udržuje na vysoké úrovni firemní výzkumná centra a neustále spolupracuje s veliteli hasičských sborů a renomovanými instituty, zabývajícími se bezpečností v oblasti požární ochrany. Je pro nás velmi důležité, aby veškerá požární opatření byla chápana jako řešení spojující pohledy z několika oborů. Výsledkem je koncept celé budovy spojující účinnost a funkčnost vyzrálého technického řešení.

Další oblastí, ve které je dnes společnost Colt aktivní, jsou architektonická řešení - design budov. Zajímavý design a atraktivní architektura hrají u staveb stále větší roli. Dnešním trendem je používání systému velkoplošných prosklených fasád. Současně by měly být optimálně využity přírodní zdroje - sluneční světlo a solární energie. To jsou rozhodující požadavky na budoucí vývoj ve stavebnictví. Colt dává pojmu "design budovy" nový rozměr, kdy při návrhu designu budov jsou aplikovány zkušenosti z oblastí, jako jsou ochrana před nežádoucím vlivem sluneční energie, využití denního světla a výroba solární energie s cílem dosáhnout zajímavého estetického vzhledu budovy.

Zároveň se společnost připravuje na rozšíření aktivit i na Slovensku, kde kromě kanceláře v Bratislavě bude do konce roku 2005 otevřeno i prodejní zastoupení v Košicích.


Colt International, s.r.o.
logo Colt International, s.r.o.

Adiabatické chlazení, odvod kouře a tepla, klimatizace, přirozené a nucené větrání, solární zastínění a průmyslová ventilace. Návrhy inovativních řešení klimatu uvnitř budov, služby a servis v oblasti technologií klimatizace, chlazení, odvětrání, solárního ...

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.