logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Humanergy Balance pro kancelář a vzdělávání

Vedení společnosti Zumtobel připravilo pro zástupce redakcí odborných časopisů ve dnech 6. a 7. října 2006 ve Vídni dvoudenní program na téma Humanergy Balance.

Reklama

Světlo, jež uspokojí rozum i city

Světlo patří k základním lidským potřebám. Stejně jako každá rostlina potřebuje světlo i člověk, a to nejen na racionální, fyzické úrovni. Zaměstnavatelé a vyučující vyžadují od svých spolupracovníků a žáků stále větší kreativitu. Faktory jako schopnost komunikace a rozhodování trvale nabývají na významu. Světlo k tomu může podstatnou měrou přispět. Kvalita světla je na prvním místě, nikoliv však za každou cenu. Důležitým argumentem je zajištění co nejefektivnějšího osvětlení a jeho důkladně promyšlené a účinné použití. Cílem je jak hospodárné osvětlení, tak i ochrana životního prostředí jako forma sociální odpovědnosti.

Konceptem Humanergy Balance definuje firma Zumtobel světlo jako prostředek, který co nejlépe slouží člověku a současně šetří životní prostředí a přírodní zdroje. Zohledňuje stanoviska a potřeby uživatelů, aniž by odvracela pozornost od požadavků projektantů, architektů a investorů. Výsledkem je, že obhájci maximální kvality světla a kontroloři světelné účinnosti již nejsou soupeři, nýbrž spolupracují na vytvoření vyváženého řešení - světelného řešení pro rovnováhu mezi životním prostředím, energií a člověkem.

Kdy je světlo opravdu dobré?

Kvalita světla je z racionálního hlediska uživatele definována schopností světla vyhovět vizuálním požadavkům. Tyto požadavky se mezi jednotlivými oblastmi použití a činnosti liší. Mezi zařizováním pracoviště v prostoru recepce a pracoviště ve skupinové kanceláři existují obrovské rozdíly; stejně velký rozdíl je mezi místem určeným převážně k práci s počítačem a mezi prostory pro jednání. Splnění vizuálních požadavků, jako jsou úroveň osvětlení, omezení oslnění a reprodukce barev, je objektivně měřitelným faktorem kvality světla. Mnohem obtížnější je zachytit emocionální účinek světla. Zde jde o architektonické působení světla na lidi, kteří kancelář nebo vzdělávací zařízení užívají. Na vnímání světla působí jas, barva, stínivost i směr světla. Celkovou kvalitu světelného řešení definují také nevědomé účinky světla určující denní rytmus a ovlivňující pohodlí, a dokonce i zdraví člověka. Důkaz o kvalitách světla poskytují výzkumné projekty a intenzivní rozhovory vedené s lidmi zaměstnanými v kanceláři. Světlem lze ovlivnit výkonnost, pohodlí, motivaci i zdraví. Nejlepších hodnot nedosahují světelná řešení, která jen staticky poskytují aktuálně nejkomfortnější světlo, nýbrž ta, která se dynamicky obměňují.

Kdy je světlo účinné?

Účinnost světla pojímá jednak spotřebu energie, jednak trvalost světelného řešení. Instalace, jejichž programem je flexibilita a u nichž je povinností snadná údržba, značně snižují provozní náklady. Umělé světlo by se mělo přizpůsobovat dennímu světlu, při přítomnosti člověka by mělo zazářit. S novým řídicím systémem Luxmate Litenet od firmy Zumtobel lze přiřazení svítidel upravovat pouhým stiskem tlačítka. Systém dokonce umožňuje dokoupit k svítidlům funkce jako stmívatelnost až při prvním použití.

U světel samotných jde o co nejefektivnější generování světla a jeho účinné rozdělení po místnosti. Použitím moderních světelných zdrojů, vývojem hospodárných předřadníků, jakož i inovativní konstrukcí a materiály svítidel přispívá firma Zumtobel podstatným způsobem k celkové efektivnosti světelného řešení. Rozhodnutí o nejefektivnějším světelném konceptu je v rukách projektantů osvětlení. Firma Zumtobel je podporuje odpovídajícími nápady a inovativními produkty, například novým svítidlem Waveguide VAERO nebo svítidlem Task Area LIGHTFIELDS. Největší potenciál aktivního snižování spotřeby energie skýtá inteligentní řízení osvětlení. Firma Zumtobel nabízí celé spektrum systémů řízení osvětlení s uživatelsky přívětivou obsluhou počínaje systémem pro jednotlivé místnosti s mimořádně snadnou instalací a konče zesíťováním celé budovy.

Konkrétní cesty k vyrovnaným světelným řešením

Světlo, jež se mění

Člověk reaguje na změnu. Proměny jasu v pracovním prostředí obstarávají pestrý dojem z místnosti a podporují koncentraci i pohodlí pracovníků. Cesta od staticky monotónního osvětlení k dynamickému světelnému řešení začíná u svítidel, která sama o sobě nabízejí možnost různého vyzařování světla. Řešením je například svítidlo HELIODISC se čtyřmi různými zdroji světla a odpovídajícím variabilním výstupem, navržené designérem Hadi Teheranim. Sortiment klasických kancelářských svítidel MILDES LICHT IV byl doplněn provedením Balanced Colour. Osazení různobarevnými zářivkami umožňuje cíleně aktivovanou změnu barvy světla.

Druhá varianta, ze světelnětechnického a architektonického hlediska neméně vzrušující, spočívá ve vybavení místnosti více světelnými komponenty. Základní výbava stropními nebo stojanovými svítidly s komfortním světlem osvětluje pracoviště a obstarává viditelnost; přidávají se k ní bodová svítidla pro emocionální zdůraznění a svítidla pro nasvícení stěn s modrou barvou světla pro biologickou podporu nasazení, která v aktivní fázi zvyšují pohodlí a svěžest uživatelů. Pokud světelné komponenty vzájemně propojíte inteligentním řízením osvětlení LUXMATE, máte automaticky a nepřetržitě zajištěny ergonomické světelné a efektivní energetické parametry.

Světlo se zaměřením

Cesta od osvětlení jednotek skrývá v sobě velký potenciál optimalizace kvality světla při současném snížení spotřeby energie. Model navržený firmou Zumtobel v oblasti osvětlení Task Area se řídí konkrétními potřebami, zaměřuje světlo na místo požadované viditelnosti. Ochrana proti oslnění, kontrast a stínivost jsou cíleně odlaďovány pro příslušnou činnost v souladu s příslušným zadáním normy EN 12464. Osvětlení Task Area rozvádí prostřednictvím světelné techniky architektonický koncept os budovy. Svítidla jsou uspořádána na osách budovy nebo mezi nimi, což zajišťuje pozdější bezproblémovou přestavbu kanceláře, nebo dokonce celého patra.

Inovace jako svítidlo Waveguide VAERO nebo rodina LIGHTFIELDS s optikou MPO a kompletní ochranou proti oslnění kromě toho zbavují zařizovatele interiéru omezení běžných rastrových svítidel svítících doleva a doprava. Směrově neutrální svítidla lze instalovat napříč oknům a podél nich, psací stoly lze postavit souběžně nebo napříč svítidlům. Rovněž lze psací stoly umístit přímo pod svítidla, což dále zvýší flexibilitu místnosti.

Týmová spolupráce denního a umělého světla

Velkým vzorem je přirozené denní světlo. Nikdy není monotónní nebo unavující. Průběžně se mění a sleduje opakovaný rytmus, který je pro člověka orientací a hnací silou. Jako poskytovatel inovativních, komplexních řešení od svítidel až po řízení osvětlení se firma Zumtobel svému ideálu velmi přibližuje. V nejnovější generaci řídicích přístrojů LUXMATE tak lze například definovat změny světla v průběhu dne, které proměnlivým směrem, intenzitou a barvou dokonale podporují lidský biorytmus. Současně využíváme každou možnost jak hospodárně kombinovat generované umělé světlo se slunečním světlem, které je zdarma. Dokonale sladěná týmová spolupráce denního a umělého světla sníží spotřebu energie o polovinu. Redukci spotřeby energie o 60 % umožňuje dodatečné začlenění čidel přítomnosti nebo časových spínačů do konceptu řízení.

Systém Luxmate Professional využila firma Solar 4 you Consulting Ges.m.b.H ve svém inovativním kompetenčním centru SOL 4 v Mödlingu. Fotovoltaickou fasádou a solárními články na střeše demonstruje trvale udržitelné stavitelství v největším rakouském pasivním domě. Vnitřní atrium, terasy a mnohostranný systém řízení osvětlení Luxmate Professional od firmy Zumtobel nabízejí maximální pracovní komfort při minimální spotřebě energie, což odpovídá kritériím konceptu Humanergy Balance.

Světlo s automatickým úsporným účinkem

Častými příčinami plýtvání energií jsou v každodenním provozu kanceláře nebo školy zapomnětlivost a pohodlnost. Nejnáročnějším úkolem, který inteligentní systémy řízení osvětlení plní lépe než jakýkoliv zaměstnanec, je nepřetržité stmívání osvětlení v souladu s denním světlem a jeho vypínání při každé smysluplné příležitosti. Inovativní systémy řízení osvětlení také zajišťují plně automatické střídání různých světelných scén, aniž by bylo nutné neustále znovu a znovu hledat kvalitativně a kvantitativně optimální světelnou kompozici. Jakmile je dokonalá světelná scéna jednou definována, je k dispozici napořád - v detailně vyvážené kvalitě a s maximální účinností. Boj s plýtváním energií začíná nasazením účinných zdrojů světla a předřadníků. Spotřebu energie aktivně snižují rovněž malé pomůcky jako Cool Spot Optimizer, hřejivý kovový kryt na zářivky T16. Optimální účinnost, vynikající řízení toku světla a vyrovnané rozdělení svítivosti mezi svítidly zajišťují v první řadě chytrá konstrukce a optika.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.