logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Instalace v Sazka Areně pod drobnohledem (III)

Reklama

SAZKA Arena představuje u nás dosud neznámý typ víceúčelového zařízení pro zábavu, show, sportovní a kulturní události, výstavy, veletrhy i společenské akce. Takto pojatá koncepce vyžaduje nutnost rychlých a spolehlivých změn uspořádání prostoru pro jednotlivá využití a velkou variabilitu všech technických zařízení. Požadavky v tak velkém objemu je možno splnit pouze s využitím nejmodernějších trendů v elektroinstalacích se zařazením inteligentního řízení budov.

Společnost EBM v rámci technologických zařízení Areny spolupracovala na dodávkách rozvodů a osvětlení pro klíčové prostory víceúčelové haly. Jednalo se o:


Obr. 1: Montáž osvětlení vlajkoslávy
  • Silnoproudé rozvody včetně osvětlení
  • Slavnostní a reklamní osvětlení
  • Inteligentní systém řízení
  • Optické a datové rozvody

Obr. 2: Instalace EIB

Nebyly to pouze klasické instalace, ale díky realizacím ve VIP prostorách byly instalace většinou vysoce specializované s využitím atypických interiérových prvků.


Obr. 3: Konferenční centrum "Lokomotivka"
Konferenční centrum "Lokomotivka" s instalovaným historickým bucharem z bývalého ČKD Lokomotivka je velmi zajímavě řešeno a námi realizované osvětlení dodává prostoru velmi specifické zabarvení.

Klubové patro je prstenec obepínající celé hlediště Areny ve výšce 11 m nad ledovou plochou. Zde jsou vybudovány restaurace a bary pro VIP návštěvníky. Intenzitu osvětlení na celém klubovém patře je možno s pomocí inteligentní instalace EIB a předprogramovaných tzv. scén centrálně řídit v závislosti na průběhu konkrétní akce v Aréně.


Obr. 4: Klubové patro

Obr. 5: Klubové patro

Samostatnou kapitolou jsou ta nejluxusnější místa pro diváky, tzv. Skyboxy. V SAZKA Areně jich je 66. Jsou to oddělené lóže s vlastním sociálním zázemím a provozem.


Obr. 6: Skyboxy

Obr. 7: Skyboxy

Ovládání různých scén osvětlení Skyboxu v závislosti na programu v Aréně se děje pomocí inteligentního ovládače. Je možno přepnout do centrálního režimu s ovládáním z dispečinku Areny, nebo využít místní řízení dle potřeb ve Skyboxu. V té chvíli automaticky žaluzie oddělí prostor od hlediště Areny tak, aby nedošlo k rušení programu v Areně provozem v jednotlivých Skyboxech. Součástí inteligentního řízení Skyboxu jsou i snímače přítomnosti osob, zabezpečení boxů a automatické odpojování spotřebičů.

Instalace tohoto řešení v rámci SAZKA Areny je v současné době největší EIB (European Installation Bus) aplikací v České republice. Velké množství současně zasílaných informací si vyžádalo řešení, které u nás doposud nebylo nikdy instalováno (obr. 8, 9).
Pro jednotlivé sektory Arény byly použity převodníky EIB/LAN a tyto dále pomocí síťových přepínačů napojeny na páteřní optickou síť. Tímto ojedinělým řešením bylo dosaženo maximální možné rychlosti přenosu informací (obr. 10).


Obr. 8: EIB rozvaděč

Obr. 9: EIB ovladač

Obr. 10: EIB rozvaděč


Obr. 11: JUMBOTRON
Velmi zajímavou a odborně náročnou realizací bylo napojení obří obrazovky "JUMBOTRON", zavěšené přímo nad středem Arény a tzv. poprsníku - reklamního pásu obrazovek okolo celého hlediště Areny.

Obr. 12: Vnější slavnostní nasvětlení
Vnější slavnostní nasvětlení celé SAZKA Areny včetně vstupů do Arény působí velmi efektně a je takovou třešinkou na práci naší firmy. Možnost realizace tohoto nasvětlení chápeme jako prestižní ocenění našich schopností autory architektonického řešení díla.
 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.