logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Nový bezdrátový systém Synco living společnosti Siemens zvyšuje pohodlí bydlení

Siemens reaguje na požadavky trhu v oblasti automatizovaného řízení rodinných domů a bytů a přichází s bezdrátovým řídicím systémem Synco living. Systém je primárně určen pro nezávislé řízení teploty v jednotlivých místnostech, ale umí také automaticky ovládat osvětlení, rolety, žaluzie, domácí spotřebiče a zabezpečení objektu.

Komplexní systém je primárně určen pro nezávislé řízení teploty v jednotlivých místnostech, pomocí jeho dalších funkcí je však možné automaticky ovládat také osvětlení, rolety, žaluzie, domácí spotřebiče a zabezpečení objektu. Synco living představuje ucelený, snadno modifikovatelný systém. Další výhodou je jednoduchá obsluha - uživatelé mohou systém v případě potřeby sami programovat. Synco living tak roste spolu s požadavky uživatelů. Díky spojení různých funkcí - včetně ovládání domácích spotřebičů - nabízí pohodlné monitorování a ovládání všech součástí systému z jednoho místa.

Systémy automatizace domácností používané v minulosti byly příliš drahé či komplikované, nedostatečně flexibilní, případně příliš úzce specializované buď na technologie vytápění, nebo specifické elektrické funkce. Ucelené systémy, které by integrovaly všechny důležité funkce a přístroje, byly výjimkou, problémem byla i jejich vysoká pořizovací cena. Složitější systémy museli programovat specialisté: původně malé řešení, které se postupně rozšiřovalo až na systém "inteligentní domácnosti", tak většinou vyžadovalo další programování a dodatečné náklady na instalaci. Snadná rozšiřitelnost domácích automatizačních systémů v již užívaných objektech je přitom klíčovým požadavkem.

Vyšší pohodlí a menší spotřeba energie


Obr. 1: Centrální řídicí jednotku Synco living lze umístit kamkoli

Zavádění domácího automatizačního systému je výhodné zahájit výměnou běžně používaných termostatických ventilů topných těles samostatnými elektronickými prostorovými regulátory na bázi řídicí technologie PID. Tyto přístroje totiž umožňují mnohem přesněji regulovat pokojovou teplotu, a šetřit tak energii. Zatímco chyba řízení termostatického ventilu může někdy být cca dva stupně, u regulátoru PID jde pouze o 0,1 stupně. Jen tato vyšší přesnost regulátoru PID přináší v porovnání s tradičním termostatickým ventilem úsporu energie kolem 10 %.

Zatímco snaha snížit teplotu v jednotlivých místnostech hrála v minulosti důležitou roli při rozhodování, zda instalovat domácí automatizační systém, rozhodujícím faktorem v dnešní době je potřeba snížit náklady na energii. V závislosti na kvalitě izolace domu, na pracovních zvyklostech a pravidelné nepřítomnosti členů rodiny, mohou regulátory jednotlivých místností s regulací teploty ušetřit dle požadavků uživatelů až 30 % energie v porovnání s nerozlišujícím topným systémem, který nebere v potaz potřeby uživatelů. Obecné pravidlo zní: čím nižší je kvalita izolace budovy, tím vyšší absolutní úspory energií lze dosáhnout. Běžné provedení budov umožňuje úsporu nákladů na vytápění kolem 9 až 12 % za každý stupeň snížení prostorové teploty. [1]

Servopohony tiché jako šepot

Výrazně nižší úroveň hlučnosti moderních servomotorů významně přispěla k rozsáhlejšímu používání elektrických servopohonů regulačních ventilů otopných těles. Pro systém Synco living byl vyvinut obzvláště tichý pohon, který v normálním provozu dosahuje hlučnosti nižší než 30 dB (A) a v tichém režimu nižší než 25 dB (A). To v praxi znamená zhruba stejnou úroveň hluku jako při dýchání spícího dospělého člověka. Standardní servopohony dosahují úrovně mezi 32 a 40 dB (A), což zhruba odpovídá hlučnosti ventilace koupelny. Odborníci přiřazují nedůvěru potenciálních uživatelů vůči první generaci ventilů otopných těles poháněných elektrickými servopohony mimo jiné právě díky příliš vysoké hladině hluku.

Nový servopohon systému Synco living využívá k provozu baterie, proto byl zvolen regulační algoritmus s minimální spotřebou elektrické energie, a garantuje tak životnost baterie po dobu nejméně tří let. Všechny komponenty Synco living komunikují radiově s délkou signálu (tj. přenosovou dobou) nastavenou na velmi nízkou úroveň. Jednotlivé přístroje proto komunikují pouze tehdy, je-li to absolutně nezbytné, např. v případě jakýchkoli odchylek od žádané hodnoty nebo při zasílání pravidelných zpráv o provozním stavu. Díky tomu je možné baterie servopohonů a dalších přístrojů s bateriovým napájením měnit pouze jednou za tři roky. Pro domácnost s deseti otopnými tělesy to představuje celkové náklady přibližně 200 až 250 Kč ročně.


Obr. 2: Komfort, bezpečí a hospodárnost s domácím automatizačním systémem Synco living

Minimální vyzařovaný výkon díky frekvenci 868 MHz

Radiové systémy hrají v našem každodenním životě důležitou roli. Mobilní či bezdrátové telefony, meteorologické stanice, dětské chůvičky, audiovizuální dálková ovládání, náhlavní soupravy a bezdrátové počítačové sítě LAN: všechny komunikují radiově, s více či méně vysokou úrovní vyzařovaného výkonu. I přes všeobecné přijetí radiové komunikace je otázka elektronického smogu způsobeného radiovou komunikací stálým tématem pro média a při volbě domácího automatizačního systému je pro zákazníky důležitá. Z tohoto důvodu byla pro systém Synco living zvolena komunikace na frekvenci 868 MHz. Přístroje komunikující v tomto pásmu mohou mít maximální vyzařovaný výkon 20 mW. Průměrný vyzařovaný výkon přístrojů Synco living je pouhých 0,003 mW. Nejnovější výzkumy potvrzují, že rádiová komunikace za takovýchto podmínek nepředstavuje pro lidský organismus žádné nebezpečí. Pro srovnání: maximální vyzařovaný výkon dětské chůvičky je kolem 250 mW a mobilního telefonu kolem 1000 mW.

Zatímco většina domácích radiových přístrojů komunikuje neustále, frekvenční pásmo 868 MHz umožňuje u každého přístroje trvání přenosu pouze v rozsahu do jednoho procenta (tedy 36 vteřin za hodinu). Součásti systému Synco living mají průměrnou přenosovou dobu kolem půl vteřiny za hodinu s tím, že je možné připojit do jednoho systému maximálně 64 radiových přístrojů. Je-li integrováno méně součástí, přenosová doba se sníží. Na druhou stranu dětské chůvičky, radiová sluchátka a dálková ovládání pro radiově řízená auta vysílají neustále, vydávají relativně velké množství vyzařovaného výkonu, a přispívají tak k radiovému zatížení v domácnosti mnohem více než ostatní systémy. Výkon vyzařovaný během desetiminutového hovoru mobilním telefonem odpovídá výkonu vyzařovanému systémem Synco living po dobu tří let! Volbou frekvenčního pásma 868 MHz se rovněž omezila možnost rušení systému Synco living zařízeními třetích stran. Na druhou stranu kódovaný přenos dat zabraňuje náhodnému rušení podobných systémů v okolí.

Otevřenost ke sběrnicovým systémům KNX/EIB


Obr. 3: Jedna řídicí jednotka pro všechny funkce slouží k aktivaci a nastavení všech profilů

Elektrické a bezpečnostní aplikace na bázi komunikačního protokolu KNX/EIB jsou napojeny přímo na centrální řídicí jednotku a odtud ovládány pomocí univerzálních tlačítek, tzv. "horkých kláves". Přímo mohou být připojeny elektroinstalační komponenty řady Siemens Gamma wave pro ovládání rolet a žaluzií, automatické spínače, stmívače, detektory kouře a okenní senzory. Pro řízení osvětlení, rolet a žaluzií je navíc možné používat dálkové ovládání S425. Pro tyto funkce je možné použít také produkty řady tebis společnosti Hager (pro ty je zapotřebí konfigurační nástroj TX 100). Další funkce lze integrovat pomocí kabelového rozhraní KNX TP1 přes S-mode,,např. systémy dveřních interkomů nebo video monitoring prostřednictvím externího přístroje, jako je PC, PDA nebo mobilní telefon.

Ve větších obytných budovách či komplexech s až 150 obytnými jednotkami lze řídit individuální systémy prostřednictvím komunikační jednotky OZW775 PC s přenosem dat přes Ethernet, USB a modem. Vzdálený monitoring budov nebo jednotlivých bytových jednotek lze pak provádět přes SMS, pager, e-mail, fax nebo řídicí software ACS. Tento heslem chráněný systém také nabízí obyvatelům, správcům či majitelům domů a bytů vzdálený přístup, jehož prostřednictvím lze zkontrolovat, zda byly například vypnuty větráky, zavřena okna či vypnuto topení. Pokud se vlastník bytu či rodinného domu vrací dříve, než očekával, může cestou domů zapnout topení přes mobilní telefon. Připravuje se také webové řešení založené na řídicím softwaru ACS. Díky těmto funkcím je provoz domácnosti výrazně jednodušší a bezpečnější.

Shrnutí

Se systémem Synco living se stávají počáteční obtíže radiových domácích automatizačních systémů - tj. hlučné servomotory a náročné programování - minulostí. Použití frekvence 868 MHz s minimálním vyzařovaným výkonem a extrémně krátkými přenosovými dobami navíc napomáhá omezit elektronický smog na minimum. Uživatelé si mohou zvolit, jak velké systémy potřebují a většinu funkcí si mohou díky technologii plug & play sami nainstalovat. Integrace komponentů připojených kabelem KNX/EIB umožňuje povýšit systém Synco living na systém "inteligentní domácnosti".

[1] Studie energetické účinnosti systémů regulace ústředního vytápění: Energieeffizienz regelungstechnische Einrichtungen von Pumpenwarmwasserheizungen (Hirschberg, Richter, Knabe) 2002

Kontakt:
Ing. Michal Bassy
Siemens, s.r.o.
Tel.: 233 033 402
e-mail: michal.bassy@siemens.com


Siemens, s.r.o.
logo Siemens, s.r.o.

Systémy automatizovaného řízení budov, systémy řízení energetických systémů, systémy řízení kotelen a předávacích stanic CZT. Přístroje pro měřicí a regulační techniku, integrované systémy budov, konzultace, projekty, software, dodávky na klíč, projekty ...

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.