logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Správa a provoz nemovitostí, facility management v praxi - opět v říjnu 2023

Intenzivní vzdělávací seminář TZB-info

Správa a provoz nemovitostí, facility management v praxi - přihlaste se na podzimní seminář, říjen 2023
Správa a provoz nemovitostí, facility management v praxi - přihlaste se na podzimní seminář, říjen 2023

Máme poslední 2 volná místa, proto s přihlášením neváhejte. Intenzivní 5denní (3+2 dny) vzdělávací seminář. Podzimní pravidelné školení poběží v termínu 16.-18.+23.-24. října 2023.

Reklama

Název akce: Správa a provoz nemovitostí, facility management v praxi
Druh akce: 5 denní seminář (3+2 dny)
Pořadatel: odborný portál TZB-info
Datum konání: POSLEDNÍ 2 VOLNÁ MÍSTA
pondělí 16.10.2023 - středa 18.10.2023, od 9:00 do 17:00 (první část),
pondělí 23.10.2023 - úterý 24.10.2023, od 9:00 do 17:00 (druhá část)
Místo konání: Aquapalace Hotel Prague, Čestlice
Vložné: 20.500 Kč bez DPH
19.500 Kč bez DPH při registraci do 30.6.2023
Součástí vložného je exkurze do Aquapalace Čestlice.
ONLINE PŘIHLÁŠKA

Zájemce upozorňujeme, že vzhledem k pracovnímu charakteru semináře je omezen počet míst a předchozí běhy byly naplněny více než měsíc před konáním.

Intenzivní 5denní (3+2 dny) vzdělávací seminář je zaměřen na technické, ekonomické a energetické aspekty správy nemovitostí.
Účastníci obdrží Certifikát managera správy a provozu nemovitostí, který vydává TZB-info.

Na kurzu přednáší výhradně odborníci z praxe. V předchozích kurzech účastníci velmi kvitovali, že přednášející v oboru pracují a jejich aktuální zkušenosti jsou součástí přednášek. Zároveň tak mohou účastníkům erudovaně poradit v diskusi. Přednášená témata jsou v souladu s platnou českou legislativou i evropským standardem EN 15221 „Facility management“.

Školení pro facility managery pořádáme od roku 2013 a pravidelně byla naplněna vždy více než měsíc před konáním. Ale nejvíce nás těší výborné hodnocení účastníků. Přečtěte si hodnocení z již proběhlých seminářů.

Velký zájem o školení a spokojenost účastníků s praktickými informacemi k provozu technologií nás přesvědčily, že má smysl v projektu pokračovat.

V každém běhu je vždy první část s nezbytnou základní orientací v problematice a druhá část, kterou měníme podle aktuální situace a reakcí účastníků posledního běhu. Jako příklad lze uvést celodenní přednášku právníka, která byla vemi zajímavá v souvislosti s novým občanským zákoníkem. Nicméně jak pominula první vlna obav z nové právní úpravy, stávají se potřebnější jiná témata. V každém kurzu jsou proto zařazeny nějaké nové přednášky. Tyto přednášky mohou za výrazně sníženou cenu absolvovat absolventi předchozích školení.

Pro školení v říjnu 2023 připravujeme následující témata:

 1. Facility management, úvod a legislativa
  Základy facility managementu (standardizace dle ČSN EN 15221), definice a terminologie, trestně právní odpovědnost v oblasti správy majetku, benchmarking, měření kvality služeb, význam certifikace budov pro FM
 2. BOZP a PO / Energetická náročnost budov
  BOZP a PO ve vztahu k FM, povinné kontroly u technologií, kontrola a provoz systémů TZB, ochrana měkkých cílů z pohledu facility managementu, bezbariérového užívání při správě budov, průkaz energetické náročnosti budovy - co obsahuje, k čemu vlastně je, kdo a kdy jej musí mít?
 3. Využití SW, exkurze, údržba budov
  BIM v kontextu FM , CAFM systémy, práce s daty pro pasport objektů, čištění povrchů, fasád a podlah

Seznam témat je v tuto chvíli orientační, program může být dále upřesněn. Máte-li zájem o nějakou jinou konkrétní problematiku, ozvěte se, pokusíme se téma zařadit do programu. Součástí školení je i zajímavá exkurze a samozřejmostí je vždy prostor pro diskusi s přednášejícím i mezi účastníky.

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY:

1. Datum a místo konání

 • ŘÍJEN 2023
  pondělí, úterý a středa 16.10.,17.10. a 18.10.2023 vždy 09:00 - 17:00 hod. (první část),
  pondělí, úterý 23.10., 24.10.2023 od 09:00 - 17:00 hod (druhá část).
 • Místo konání: Aquapalace Hotel Prague, Čestlice. Dopravní informace.
 • Certifikáty budou předány po ukončení přednášek.

2. Účastnický poplatek

 • 20.500 Kč bez DPH.
  19.500 Kč bez DPH při registraci do 30.6.2023
  Součástí vložného je exkurze do Aquapalace Čestlice.
 • Vzhledem k pracovnímu charakteru semináře je omezen počet míst.

K jednotlivým blokům semináře budou pro účastníky připraveny pracovní materiály. Během přestávek v programu bude k dispozici občerstvení, teplé a studené nápoje a teplý oběd.

Ceny jsou uvedeny bez DPH. DPH bude účtována podle platných předpisů. Cena semináře je stanovena dohodou mezi dodavatelem a odběratelem. Součástí účastnického poplatku jsou náklady spojené s organizací semináře a občerstvením.

Pořadatel si vyhrazuje právo školení zrušit při malém počtu přihlášených. Při zrušení semináře vrátíme 100 % již zaplaceného vložného zpět do 14 dnů od zrušení školení.

3. Závazná přihláška

Přihlásit se můžete prostřednictvím ONLINE PŘIHLÁŠKY.

4. Platební podmínky

Na základě vyplnění závazné přihlášky Vám bude vystavena faktura, kterou prosím uhraďte na konto Topinfo s.r.o.,
číslo účtu 27-6676670247/0100, variabilní symbol = číslo faktury.

5. Při neúčasti přihlášeného

Účastnický poplatek nevracíme, pracovní materiály zašleme poštou k rukám přihlášeného. Přihlášený může poslat náhradníka. Vydání certifikátu na jméno je podmíněno absolvováním testů v průběhu kurzu.

6. Přijetí přihlášek

Potvrzení o přihlášení Vám zašleme po přijetí platby. Před konáním semináře obdrží všichni přihlášení e-mailem podrobné organizační informace.

7. Cestovné

Hradí vysílající organizace.

8. Ubytování

Ubytování není součástí školení. Pro zájemce se snažíme v místě školení domluvit zvýhodněnou cenu.

Ubytování budete hradit přímo na recepci hotelu. Pokud máte zájem o ubytování v místě, odešlete prosím Váš požadavek na mail paní Bystřické, TZB-info: adela.bystricka@topinfo.cz, předmět: ŠKOLENÍ FM TZB-info - Čestlice (říjen 2023).

9. Pořadatel

Odborný portál TZB-info.

Potřebujete ještě další informace? Rádi Vám dotazy zodpovíme a těšíme se na viděnou.


ZÁVAZNÁ online přihláška na 5 denní seminář Správa a provoz nemovitostí, facility management v praxi - říjen 2023

Jméno:
Příjmení:
Organizace:
Ulice a číslo:
PSČ a město:
Telefon, fax:
E-mail:
IČ:
DIČ:
Jiné sdělení:
Zúčastním se
v termínu:
jsem člověk  nejsem člověk
English Synopsis

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.