logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Jak se líbílo účastníkům na semináři Správa a provoz nemovistostí?

Účastníci byli spokojeni, podle hodnocení zvolené místo semináře i úroveň přednášejících lektorů snese nejpřísnější měřítko a pochválili rovněž ochotu lektorů diskutovat a odpovídat na dotazy.

Reklama

Třetí běh intenzivního vzdělávacího semináře TZB-info

Správa a provoz nemovitostí, facility management v praxi

V říjnu tohoto roku se v Aquapalace Hotel Prague, Čestlice, uskutečnil TŘETÍ BĚH vzdělávacího odborného semináře Správa a provoz nemovitostí, facility management v praxi. Odborným garantem vzdělávání byla opět Česká pobočka mezinárodní asociace facility manažerů IFMA CZ. Pořadatelem semináře je odborný portál TZB-info.

Novinkou třetího běhu bylo zařazení přenášek na téma Zajištění kvality poskytovaných služeb lektorky Jany Malíkové ze společnosti AB Facility a.s. a Zabezpečení podmínek bezbariérového užívání při správě budov lektorky Ing. Renaty Zdařilové z VŠB-TU Ostrava. Pro účastníky si organizátoři připravili tři workshopy: Nastavení KPI, Práce s daty pro pasport objektů – stavby, plochy, technická zařízení, technologie, inventář nebo občanský zákoník a facility management. Součástí semináře byla také exkurze do Aquaparku Čestlice.
Vzdělávání bylo rozděleno do 5 odborných oblastí:

  • Facility management, úvod a legislativa (Základy facility managementu – standardizace dle normy ČSN EN 15221, Plánovaná obnova budov, Zajištění kvality poskytovaných služeb a Vnitřní prostředí, větrání, povinné kontroly) – lektoři oblasti byli Petra Gütterová, členka představenstva IFMA CZ, doc. Ing. Daniel Macek, Ph.D., České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví, Jana Malíková, ředitel divize FM Česká republika, AB Facility a.s. a Ing. Jan Schwarzer, Ph.D., SaS Projekt
  • BOZP a PO (Legislativa – současná legislativní stav a připravované změny a jejich využití v praxi) – lektoři oblasti byli PhDr. Lidmila Kleinová, CSc., generální ředitelka a jednatelka CIVOP s.r.o. a Petr Klapka, specialista BOZP a PO, CIVOP s.r.o.
  • Provozní náklady budov (Úspora financí výběrem dodavatele energie, nákupem energií v aukcích a Zabezpečení podmínek bezbariérového užívání při správě budov) – lektoři oblasti byli Ing. Jan Schindler, analytik cen energií při kalkulátoru TZB-info a Ing. Renata Zdařilová, Ph.D., Vysoká škola Báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební.
  • Nový občanský zákoník a facility management – lektorem oblasti byl Mgr. Alexander Klimeš, advokát, Klimeš & Černý.
  • Facility management v souvislostech (Data, pasportizace a Kontroly kotlů jako nástroj k úsporám, povinné kontroly, Energetická náročnost budov – co vše je v průkazu budovy) – lektoři oblasti byli Jan Talášek, manažer projektu CAFM, ATALIAN CZ, s.r.o. a Ing. Renata Straková, energetický auditor, jednatelka, ENTECH-GROUP s.r.o.

Po ukončení semináře získali absolventi certifikát, který potvrzoval úspěšné složení písemného testu v rozsahu školených oblastí.

Mezi absolventy byli zástupci společností jako LEGO Productions s.r.o., Siemens, s.r.o., TOYOTA TSUSHO EUROPE S.A., PASSERINVEST GROUP a.s., ANDRÉ Tachov s.r.o. nebo TROST AUTO SERVICE TECHNIK spol. s r.o.

Nabízíme Vám hodnocení účastníků vzdělávacího semináře:

Petr Náprstek, Facility Manager, LEGO Production s.r.o.
V oblasti facility managementu není mnoho školení, která by svým obsahem a rozsahem zachycovala opravdový záběr tohoto oboru. Proto jsem byl velmi potěšen, že společnost TZB–info pořádala seminář, který pokrýval velkou část problematiky, se kterou se často facility manažeři potýkají. Zvolené místo semináře i úroveň přednášejících lektorů snese nejpřísnější měřítko. Pokud bude společnost TZB–info pořádat další seminář s novými tématy, rád se opět přihlásím.

Michal Karafiát, Facility keeper, TOYOTA TSUSHO EUROPE S.A.
Tento seminář byl myslím velmi zdařilý, a to hlavně z pohledu někoho, kdo hledá informace ve své praxi opravdu použitelné. Nejen, že jsem našel odpovědi na svoje otázky, které bych jen pracně získával během celého roku. Byl zde prostor i na diskuzi s přednášejícími a bylo plodné si zkušenosti předávat i mezi přítomnými kolegy z celé republiky. Prostředí i forma byly velmi přívětivé myslím pro většinu zúčastněných.

Milan Mikulášek, Vedoucí technického oddělení, TROST AUTO SERVICE TECHNIK spol. s r.o.
Nejdříve bych rád poděkoval TZB-info za zprostředkování semináře „Správa a provoz nemovitostí, facility management v praxi“. Výběrem jednotlivých témat a hlavně lektorů z praxe, kteří byli velikým přínosem pro všechny zúčastněné. Vybraná témata byla vhodná nejen z pohledu legislativy, ale také vycházející z problematiky Facility managementu. Jako nejlépe hodnocenou přednášku z mého pohledu bych vyzdvihl „Pasportizaci objektů“ p. Taláška. Celý seminář, bylo příjemně strávených 5 dní. Výběr místa, načasování, catering a organizace bylo bezpochyby zvládnuté. Ještě jednou bych rád poděkoval všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu semináře.

Lumír Macíček, Location manager Teamleader, Siemens, s.r.o.
Váš pětidenní seminář na téma Správa a provoz nemovitostí byl pro mou práci velkým přínosem. Dozvěděl jsem se spoustu novinek jak v oblasti legislativy (nový O.Z.), tak v oblasti technického zařízení. Takovýchto produktů je na trhu velmi málo. Vůbec oblast Facility managementu je veřejností opomíjená. Seminář mi otevřel obzor i do oblastí o kterých jsem netušil, že do Správy nemovitostí patří. Například mě zaujala přednáška Ing. Jana Schindlera na téma energií a jejich vývoj cen na burzách. Jediné, čeho bylo málo na celém semináři, byl čas. Ten nám posluchačům utekl velmi rychle a ani jsme se nenadáli a byl konec. Zájemcům o ucelený přehled informací v oblasti správy nemovitostí tento seminář vřele doporučuji.

Tomáš Houdek
Jako téměř všichni kolegové z kurzu mám za sebou několik let praxe v oblasti TZB a FM. Kurz jsem si zvolil proto, abych si osvěžil vědomosti z legislativy a dalších norem, které se týkají tohoto poměrně nového a v budoucnu se rozvíjejícího oboru. Zároveň jsem se dozvěděl spoustu novinek a témat, které jistě uplatním během pracovní praxe. Přednášející byli vysocí odborníci ve svém oboru a poskytli mi množství zajímavých námětů a příkladů, které budu implementovat při své profesi. Seminář probíhal svižným tempem, lektoři byli velmi otevření diskusi a ochotně odpovídali na naše dotazy.

Jakub Virl, General Services Specialist, DPD CZ, Direct Parcel Distribution CZ s. r. o.
5denní vzdělávací seminář Správa a provoz nemovitostí, Facility management v praxi hodnotím velice pozitivně z pohledu přínosu do praxe a dobře zvolených témat seminářů. Seminář byl dobře organizován. Výběr prostor i vzhledem na možnost fyzické exkurze/prohlídky útrob Aquaparku se ukázalo jako správná volba.

Michal Šotola, Property Manager, PASSERINVEST GROUP, a.s.
Seminář „Správa a provoz nemovitostí, Facility management v praxi“ byl veden velmi profesionálně jak ze strany přednášejících lektorů, tak i ze strany organizátora – TZB-info. Byl to 5denní seminář, takže jeho rozdělení do 2 týdnů po sobě (3+2 dny) považuji za velmi praktické. Z příspěvků přednášejících oceňuji zejména ty, ve kterých byly rozebírány konkrétní příklady z praxe nebo kde bylo upozorněno na chystané legislativní změny. Za užitečné považuji i debaty nad jednotlivými tématy mezi lektorem a účastníky, protože se překvapivě řešily „stejné“ problémy u provozu a správy budov s naprosto odlišnými charakteristikami využití.

Josef Kocián, Supervisor Technical Maintenance, LEGO Production s.r.o.
Celkově hodnotím obsah semináře jako přínosný. Některé z přednášek byly pro mě použitelné, některé méně. Samozřejmě chápu, že není možno postavit seminář na požadavky jednoho konkrétního člověka. Pokud bych se semináře účastnil znovu, uvítal bych více technických informací týkajících se např. definování plánů údržby, nebo ukázky informačních systémů zaměřených na technologické vybavení budov apod.

TZB-info děkuje všem absolventům a lektorům třetího běhu intenzivního vzdělávacího semináře Správa a provoz nemovitostí, facility management v praxi, který se uskutečnil ve dnech 13.–15. 10. 2014 a 20.–21. 10. 2014 v Aquapalace Hotel Prague, Čestlice, a věříme, že se brzy opět setkáme při jeho pokračování.

V případě zájmu o vzdělávání nás neváhejte kontaktovat paní Petru Gütterovou, odborného garanta oblasti facility management na GSM +420 774 047 370 nebo na e-mailu petra.gutterova@topinfo.cz.

Sledujte webové stránky www.tzb-info.cz/facility-management.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.