logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Ing. Zdeněk Lyčka

Prezident Asociace podniků topenářské techniky, konstruktér spalovacích zdrojů tepla specializující se na energetické využívání biomasy, autor několika knih a desítek odborných článků z oboru vytápění domácností, odborný garant sekce Výměny kotlů portálu TZB-info.

Archiv článků autora:14.8.2020
Ing. Zdeněk Lyčka

Podstatná část pelet nabízených na českém trhu je opatřena značkou ENplus. Použití těchto pelet jako garančního paliva požadují mnozí výrobci peletových spalovacích zdrojů. Autor vysvětluje význam označení ENplus a jeho přínos pro spotřebitele?

21.7.2020
Ing. Zdeněk Lyčka

Odborný Dřevní peleta s ohledem na minimální potřebu obslužných prací patří na vrchol z pohledu komfortu vytápění pevnými palivy. K tomu je zapotřebí používat pelety předepsaných vlastností. V článku jsou popsány základní vlastnosti pelet.

17.7.2020
Ing. Zdeněk Lyčka, Asociace podniků topenářské techniky

Asociace podniků topenářské techniky upozorňuje na fakt, že součástí pravidelných kontrol kotlů a teplovodních topidel na biomasu je povinnost provádět měření vlhkosti spalovaného dřeva.

11.6.2020
Ing. Zdeněk Lyčka

Elektronická komunikace prostřednictvím informačního systému veřejné správy ISPOP je jednou z možností, jak může provozovatel kotle na pevná paliva doložit, proč povinnou kontrolu jeho kotle provedl technik, který má oprávnění ke kontrole udělené jiným výrobcem, než je výrobce kotle.

12.12.2019
Ing. Josef Hodboď, Jan Leksa, revizní technik spalinových cest, Ing. Zdeněk Lyčka

Odborný Zbytečně velký výkon kotle na pevná paliva nebo záměna paliva může způsobit nadměrnou tvorbu dehtu a jeho průnik až na omítku. Celková rekonstrukce komína bude nutná.

4.12.2019
Ing. Zdeněk Lyčka

Odborný TZB-info doporučuje Zákon o ochraně ovzduší ukládá od 1. září 2022 zákaz provozu starých ručně přikládaných kotlů na pevná paliva. Porovnáním emisních faktorů starých a nových kotlů na pevná paliva zjistíme, jaký přínos pro čistější ovzduší má náhrada starého kotle na pevná paliva kotlem novým, který vyhovuje nejnovější legislativě. 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.