logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama
Archiv článků autora: Ing. Zdeněk Lyčka


20.10.2008
Ing. Zdeněk Lyčka

Zaváděním nových směrnic a norem EU se zvyšují nároky na teplovodní kotle z hlediska produkce emisí i bezpečnosti provozu. Je nutné do budoucna preferovat především nejmodernější technologie spalování v automatických kotlích. Další ze serie článků do teoretické základny na stránkách www tzbinfo.cz určené odborné veřejnosti.

6.10.2008
Ing. Zdeněk Lyčka

Článek zpracovává další téma do teoretické základny na stránkách tzbinfo. Popisuje základní kategorizaci teplovodních kotlů dle druhu paliva a způsobů jeho dodávky. V závěru je uveden příklad optimálního návrhu zdroje včetně matematických vztahů pro stanovení velikosti skladovacího prostoru pro palivo. Téma je určeno odborné veřejnosti.

8.9.2008
Ing. Zdeněk Lyčka, LING Krnov s.r.o.

Podle statistik MPO je v malých zdrojích znečišťování ovzduší spáleno ročně více jak 3 mil. tun biomasy a 1,8 mil. tun uhlí. Při současném vývoji cen plynu a elektřiny bude uhlí nejlevnějším palivem a pro sociálně slabší nejpřístupnějším. Jaký je současný trend vývoje v kontextu s evropskými předpisy?

26.11.2007
Ing. Zdeněk Lyčka

Poslední dobou hýbe naší společností diskuze o zákazu topení uhlím v malých kotelnách. Podle odhadu využívá uhlí k vytápění více jak 400 tisíc domácností, z nichž značná část, především na venkově, patří mezi sociálně slabší. I když stávající ani připravovaná legislativa nehovoří o striktním zákazu ani po roce 2014, stále častěji nás o tom přesvědčují povrchně informovaná média.

12.4.2007
Veletrhy Brno, a.s., Ing. Zdeněk Lyčka, Pavel Klimeš, Josef Žďárský

Článek je souhrnem základních typů zdrojů tepla používajících pevná paliva. S rostoucími cenami paliv a energií je správný výběr paliva a a zdroje tepla stále důležitější.

6.3.2007
LING Krnov s.r.o., Ing. Zdeněk Lyčka

Daleko nejrozšířenějším způsobem je využívána sluneční energie, která je díky fotosyntéze chemicky vázaná v biomase. Na tepelnou (a následně též elektrickou) energii ji lze přeměnit přímým spalováním či biochemickou přeměnou na bioplyn a alternativní motorová paliva. Především spalování biomasy je nejstarší metodou získávání tepla. 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.