logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Zemřel pan Josef Žďárský

Zemřel jeden ze zakladatelů Asociace podniků topenářské techniky.

Reklama

V pondělí 7. prosince zemřel ve věku nedožitých 90. let pan Josef Žďárský, duchovní otec a zakladatel Asociace podniků topenářské techniky. Tato informace hluboce zasáhla každého, kdo měl tu čest se s tímto výjimečným člověkem setkat a spolupracovat.

Obr. Konstruktérská invence Josefa Žďárského vložená do kotlů Dakon na pevná paliva pomohla v minulém století stovkám tisíců domácností v rodinných domech přejít od lokálního vytápění kamny na komfortní vytápění teplovodní etážové a ústřední.
Obr. Konstruktérská invence Josefa Žďárského vložená do kotlů Dakon na pevná paliva pomohla v minulém století stovkám tisíců domácností v rodinných domech přejít od lokálního vytápění kamny na komfortní vytápění teplovodní etážové a ústřední.

Nemá význam zde dlouze popisovat, co vše pan Žďárský dokázal v oboru výroby topenářské techniky. Stačí zalistovat v databázi patentů a užitných vzorů. V šedesátých létech minulého století stál u zrodu legendárních odhořívacích kotlů Dakon, které přinesly teplo statisícům domácností, a jejichž poslední vývojová verze DOR se přestala vyrábět teprve v loňském roce. I díky němu se tehdejší Československo stalo světovou velmocí ve výrobě topenářské techniky.

V roce 1992 zakládali spolu s panem Bahulou Asociaci podniků topenářské techniky, ze které vybudovali významné profesní sdružení v oboru TZB. Pan Žďárský byl nezpochybnitelnou odbornou autoritou, ale především to byl veliký Člověk s velikým srdcem, který dokázal poradit a pomoci, kdykoliv to bylo zapotřebí. Pravidelná výroční setkání členů APTT měla vždy dvě roviny. Ta první, byla formální, spojená s řešením administrativního chodu asociace a s plánováním činnosti na další rok. Všichni se však těšili i na následné neformální večerní posezení, které vždy začínalo legendárním povídáním o víně, které uměl pan Žďárský podat se svým nenapodobitelným šarmem. Na tom příštím setkání to již bude povídání u vína o panu Žďárském, který bude všem velice chybět.

Za sebe i za členy Asociace podniků topenářské techniky – Zdeněk Lyčka

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.