logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Ing. Zdeněk Lyčka

Prezident Asociace podniků topenářské techniky, konstruktér spalovacích zdrojů tepla specializující se na energetické využívání biomasy, autor několika knih a desítek odborných článků z oboru vytápění domácností, odborný garant sekce Výměny kotlů portálu TZB-info.

Archiv článků autora:6.9.2019
Ing. Zdeněk Lyčka

TZB-info doporučuje 30. srpna 2019 vydalo MŽP tiskovou zprávu „Novinky pro povinnou revizi kotlů: limit na cenu a jednotná databáze pro vyhledávání techniků.“ Vzhledem k určitým nejasnostem a dotazům, které se již objevily, považuji za potřebné informace uvedené ve zprávě rozvést a doplnit. Plné znění zprávy je připojeno v závěru článku.

4.9.2019
Ing. Zdeněk Lyčka

Odborný Autor v článku vysvěltuje, co jsou to „specifické vlastnosti“ pevných paliv. Upozorňuje na možnost záměny mezi vlastnostmi paliva deklarovanými jejich výrobci a vlastnostmi, ze kterých vychází výrobci kotlů.

28.8.2019
Ing. Zdeněk Lyčka

Odborný Autor ukazuje, že použití garančního paliva je zásadním požadavkem k dosažení výrobcem deklarované účinnosti a výkonu kotle a rovněž ke splnění emisních limitů. Vysvětluje pojem a uvádí souvisící legislativu.

© Fotolia.com
9.8.2019
Ing. Zdeněk Lyčka

Odborný Autor odpovídá na otázku, jak velký objem otopné vody volit pro akumulaci tepla při instalaci kotle na pevná paliva z hlediska požadavků legislativy. Akumulační objem ovlivňuje požadavek výrobce, podmínky dotačních programů a nabízí se více možností.

31.5.2019
Ing. Zdeněk Lyčka

Odborný Se získáním kotlíkové dotace není spojená povinnost mít zpracován prováděcí projekt autorizovaným projektantem na připojení nového zdroje tepla včetně případných úprav otopné soustava. Není proto divné, že se vyskytují chyby, které se lidé snaží napravit. Autor uvádí základní případy, kdy je to možné a kdy ne.

© Fotolia.com
27.5.2019
Ing. Zdeněk Lyčka

Recenzovaný Přesné určení typu teplovodního kotle na pevná paliva má významnou roli z pohledu povinností, které ukládá provozovatelům kotlů česká legislativa, z pohledu dotací atp. Nejzávažnější povinností bude ukončení provozu některých kotlů k září roku 2022.

15.5.2019
Ing. Zdeněk Lyčka

Úkolem "kotlíkového specialisty" je pomáhat lidem, kteří provozují kotle na tuhá paliva třídy 1 a 2, aby se rozhodli k jejich výměně v rámci kotlíkových dotací, aby si vybrali vhodný kotel, pomáhat jim s administrací žádosti o kotlíkovou dotaci a také s vyřízením půjčky, kterou mohou podle aktuálních podmínek získat ve třech krajích.

10.5.2019
Ing. Zdeněk Lyčka

Recenzovaný Autor v článku odpovídá na klíčovou otázkou, která se týká povinné výměny malých teplovodních kotlů na pevná paliva, a to do jaké třídy je kotel zařazen.

19.3.2019
Ing. Zdeněk Lyčka

Termín povinných výměn kotlů třídy 1 a 2 na pevná paliva se blíží. Proto TZB-info soustředí potřebné informace do společného tématu s cílem pomoci a ulehčit rozhodování.

31.1.2019
Ing. Zdeněk Lyčka

Provozovatelé spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, mají podle zákona o ochraně ovzduší povinnost provádět pravidelně nejméně jednou za tři roky kontrolu technického stavu a provozu tohoto zdroje. 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.