logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

TEST: Víte vše o povinných kontrolách kotlů a kamen na pevná paliva? Část 1. – zadání

Od roku 2016 musí vybrané teplovodní spalovací zdroje na pevná paliva procházet periodickou kontrolou technického stavu a provozu. Otestujte si své znalosti z této problematiky! Test se správnými odpověďmi vyjde zítra.

Reklama

Zákon o ochraně ovzduší zavádí pro provozovatele vybraných stacionárních spalovacích zdrojů na pevná paliva povinnost nechat si tyto zdroje překontrolovat specialistou. Kontroly, které jsou jakousi obdobou kontrol technického stavu u automobilů, se musí opakovat ve stanovených časových periodách. Vyzkoušejte si v následujícím testu své vědomosti o této problematice.

Tento test nemůže ani zdaleka postihnout celou problematiku povinných kontrol spalovacích zdrojů na pevná paliva. Proto již chystáme jeho pokračování.

1. Jaké spalovací zdroje musí podstoupit pravidelnou kontrolu?

 1. Všechny teplovodní spalovací zdroje na pevná paliva pro vytápění domácností o jmenovitém výkonu od 10 do 300 kW včetně, které slouží jako hlavní zdroj tepla
 2. Všechny spalovací zdroje na pevná paliva napojené na teplovodní soustavu ústředního vytápění o jmenovitém příkonu od 10 do 300 kW včetně
 3. Všechny spalovací zdroje na pevná paliva tříd 1 a 2, které slouží jako hlavní zdroj tepla v teplovodní soustavě ústředního vytápění

2. Co je předmětem zákonné kontroly?

 1. povinnost kontrolovat spalovací zdroje zavádí zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, tudíž je kontrola zaměřena na měření emisí a kontrolu složení popele
 2. jedná se o kontrolu technického stavu a provozu spalovacího zdroje
 3. jedná se o kontrolu využití energie, je tedy kontrolováno dimenzování a účinnost spalovacího zdroje

3. Jakou nezbytnou podmínku musí dle zákona splnit technik, který provádí pravidelnou kontrolu spalovacího zdroje na pevná paliva?

 1. musí být zaevidován v databázi „odborně způsobilých osob“ pro provádění kontrol daného typu spalovacího zdroje, kterou spravuje ministerstvo životního prostředí
 2. musí mít výuční list v oboru kominík, protože kontroluje také těsnost kouřovodu za kotlem a ověřuje, zda byl čištěn a kontrolován komín
 3. musí mít oprávnění „revizní technik kotlů“

4. Pravidelná kontrola se musí provádět jednou za tři roky. Pokud mám poslední kontrolu svého kotle provedenou 5. 5. 2018 do kdy nejpozději si musím nechat provést další?

 1. Do 31. 12. 2021
 2. Do 31. 12. 2022
 3. Do 5. 5. 2021

5. Musí být provedena kontrola také u spalovacího zdroje určeného k vytápění rekreačního objektu?

 1. Pouze v případě, že je to hlavní zdroj tepla pro vytápění
 2. Ano, pokud spaluje pevná paliva, je napojen na teplovodní soustavu ústředního vytápění a jeho celkový jmenovitý příkon je vyšší nebo roven 10 kW
 3. Nikoliv, kontrola se týká pouze zdrojů tepla umístěných v budovách pro rodinné bydlení

6. Spodní hranice pro povinou kontrolu je celkový jmenovitý příkon spalovacího zdroje alespoň 10 kW. Jak je to s krbovými kamny s teplovodním výměníkem?

 1. Je to kontrola spalovacích zdrojů na pevná paliva určených pro teplovodní ústřední vtápění, takže hranice 10 kW se týká příkonu krbových kamen předávaných výměníkem do soustavy ústředního vytápění.
 2. Rozhodující je celkový příkon spalovacího zdroje.
 3. Krbových kamen s teplovodním výměníkem se kontrola netýká

7. Do kdy si musím nechat překontrolovat nově nainstalovaný teplovodní kotel na pevná paliva?

 1. Při uvedení kotle do provozu
 2. Do 14 dní po instalaci, bez ohledu na to, zda byl kotel uveden do provozu
 3. Do 36 měsíců od uvedení kotle do provozu

8. Do dokladu o kontrole se musí uvést třída kotle

 1. Vždy
 2. Jen u kotlů vyrobených po roce 2000
 3. Jen u ručně přikládaných kotlů

9. Jaká mi hrozí pokuta v případě neprovedení pravidelné kontroly mého zdroje?

 1. 20.000 Kč fyzická osoba nepodnikající, 50.000 Kč fyzická podnikající osoba a právnická osoba
 2. 50.000 Kč všichni provozovatelé
 3. 10.000 Kč fyzická osoba nepodnikající, 100.000 Kč fyzická podnikající osoba a právnická osoba

10. Kdo zodpovídá za to, že bude provedena pravidelná kontrola zdroje v nájemním bytě, majitel bytu nebo nájemce, který ve zdroji topí?

 1. majitel bytu
 2. to záleží na nájemní smlouvě
 3. nájemce, který zdroj provozuje

Pokud se chcete dozvědět, jak jste uspěli, správné odpovědi najdete na portále TZB-info zítra.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.