logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama
Archiv článků autora: Ing. Zdeněk Lyčka


7.6.2016
Ing. Zdeněk Lyčka

Jak souvisí kotlíkové dotace s dvouplošníky? Je to pohádka a pohádky jsou pouhé fikce. Jinak řečeno, každý autor si v té své pohádce může napovídat, co chce, takže já jsem „nacpal“ dvouplošníky do kotlíkových dotací. Tím se mimo jiné pokouším z hororu udělat trochu zábavnější žánr a doufám taky, že se tak snižuje možnost mě za ty řeči zažalovat.

7.12.2015
Ing. Zdeněk Lyčka

Během let cca 2010 až 2020 se zásadně změnily nároky na technickou úroveň malých teplovodních kotlů na pevná paliva. Neustálé zpřísňování legislativních požadavků na emisní limity a účinnosti vedou k hledání nových cest, jak lze i v domovních kotelnách čistě a efektivně vyrábět teplo z uhlí a biomasy.

10.2.2014
Ing. Zdeněk Lyčka

V poslední době výrazně vzrostl zájem o malé automatické teplovodní kotle na pevná paliva pro vytápění domácností. Nebývale narostl počet nových automatických kotlů s litinovým výměníkem, a mezi veřejností se tak „rozhořel“ spor o to, co je výhodnější. Zda Ocel nebo Litina.

29.4.2013
Ing. Zdeněk Lyčka

S tím, jak se trh s teplovodními kotli stává stále atraktivnějším, objevuje se stále více obchodníků, kteří nabízejí nesplnitelné, tedy provozní vlastnosti a parametry, kterých sebelepší kotel na pevná paliva nemůže dosáhnout. Navíc se podle zákona o ochraně ovzduší podstatně zpřísnily nároky pro uvádění na trh a provozování malých teplovodních kotlů.

22.4.2013
Ing. Zdeněk Lyčka

Před tím, než se rozhodnu pro konkrétní kotel, je nutné si ujasnit, jaký komfort vytápění si představuji, jaké mám k tomu finanční prostředky, co mi dovolí vytápěný objekt a jaké palivo mám k dispozici.

Kniha o peletách z vydavatelství LING
8.5.2012
Ing. Zdeněk Lyčka

Druhý díl připravované „trilogie“ o dřevní peletě se věnuje především problematice spalování biomasy a pelet zvláště. Text je doplněn vzorci, podle kterých si může i běžný uživatel peletového kotle jednoduše zjistit, kolik vzduchu je potřeba přivádět do kotelny pro správné spalování, jaký objem spalin vzniká a jaké jsou ztráty jeho kotle.

16.1.2012
Ing. Zdeněk Lyčka

Autor nabízí fakta, která možná konečně zklidní emoce ohledně dotace na kotle v Moravskoslezském kraji. Současný program je skvělá zpráva pro peletu, protože umožní najít si k peletě cestu i ortodoxním "uhlářům", kteří by to běžně rozhodně neudělali. Vyloučení ručního přikládání na roštu má zamezit spalování komunálního odpadu.

7.11.2011
Ing. Zdeněk Lyčka

Kapitola z publikace Dřevní peleta popisuje, jaké jsou druhy biomasy, její zdroje, obchodní formy a základní vlastnosti.

4.11.2011
Zdeněk Lyčka

Autor rozebírá využití pelet z pohledu pragmatického i ekologického a při stále častějším využití jako moderního paliva zvažuje jejich výhody a nevýhody a jejich ovlivňování chodu kotle na pelety v souvislosti s kvalitou pelet. Vyplňuje tak mezeru v informovanosti o peletě samotné a předkládá své zkušenosti nejen jako výrobce kotlů a uživatel dřevních pelet, ale i jako člen příslušné TNK.

7.5.2011
Ing. Zdeněk Lyčka

Na území celé ČR bylo možné koupit v poslední topné sezóně kvalitní peletu za cenu 5,50 Kč/kg (nad 4-5 t většinou i s dovozem zdarma). Reálná celoroční provozní účinnost peletového kotle je cca 84 %. Cena "vyrobeného" GJ je tedy 385 Kč, což při roční spotřebě tepla 65 GJ představuje náklady 25 tisíc Kč.

22.2.2010
Ing. Zdeněk Lyčka

Pro bilanční výpočty roční potřeby paliva je důležité správné stanovení výhřevnosti konkrétního paliva a stanovení reálné provozní účinnost samotného kotle. Ne vždy se tyto údaje shodují s údaji uváděnými výrobci, či spíše prodejci pelet a peletových kotlů.

20.5.2009
Ing. Zdeněk Lyčka

Článek nabízí reakci na informaci, že dotační program "Zelená úsporám" podporuje pouze kotle na biomasu, ale opomíjí krby a kamna. Z 80 % může být pravda, že jsou krby a kamna účinnější a vypouštějí méně emisí než kotle, ale to je srovnání s kotli, které také ani náhodou na dotaci nedosáhnou.

20.10.2008
Ing. Zdeněk Lyčka

Zaváděním nových směrnic a norem EU se zvyšují nároky na teplovodní kotle z hlediska produkce emisí i bezpečnosti provozu. Je nutné do budoucna preferovat především nejmodernější technologie spalování v automatických kotlích. Další ze serie článků do teoretické základny na stránkách www tzbinfo.cz určené odborné veřejnosti.

6.10.2008
Ing. Zdeněk Lyčka

Článek zpracovává další téma do teoretické základny na stránkách tzbinfo. Popisuje základní kategorizaci teplovodních kotlů dle druhu paliva a způsobů jeho dodávky. V závěru je uveden příklad optimálního návrhu zdroje včetně matematických vztahů pro stanovení velikosti skladovacího prostoru pro palivo. Téma je určeno odborné veřejnosti.

8.9.2008
Ing. Zdeněk Lyčka, LING Krnov s.r.o.

Podle statistik MPO je v malých zdrojích znečišťování ovzduší spáleno ročně více jak 3 mil. tun biomasy a 1,8 mil. tun uhlí. Při současném vývoji cen plynu a elektřiny bude uhlí nejlevnějším palivem a pro sociálně slabší nejpřístupnějším. Jaký je současný trend vývoje v kontextu s evropskými předpisy?

26.11.2007
Ing. Zdeněk Lyčka

Poslední dobou hýbe naší společností diskuze o zákazu topení uhlím v malých kotelnách. Podle odhadu využívá uhlí k vytápění více jak 400 tisíc domácností, z nichž značná část, především na venkově, patří mezi sociálně slabší. I když stávající ani připravovaná legislativa nehovoří o striktním zákazu ani po roce 2014, stále častěji nás o tom přesvědčují povrchně informovaná média.

12.4.2007
Veletrhy Brno, a.s., Ing. Zdeněk Lyčka, Pavel Klimeš, Josef Žďárský

Článek je souhrnem základních typů zdrojů tepla používajících pevná paliva. S rostoucími cenami paliv a energií je správný výběr paliva a a zdroje tepla stále důležitější. 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.