logo TZB-info

Reklama
Archiv článků autora: Vlastimil Růžička


23.7.2011
Vlastimil Růžička, redakce

Letošní ročník soutěže Energy Globe Award ČR se rozrostl do sedmi bohatě zastoupených kategorií, přihlášeno bylo podle informací pořadatele 221 projektů. Porota složená z odborníků vybere tři nejlepší a oznámí je veřejnosti. Server TZB-info požádal o rozhovor jednoho z porotců inženýra Romana Šubrta z českobudějovického sdružení Energy Consulting.

9.7.2011
Vlastimil Růžička

Konference s názvem Nanotechnologie ve stavebnictví od výzkumu k využití v praxi se uskutečnila v druhé polovině června v prostorách Masarykovy koleje v Praze. Zástupce pořadatele a ředitel Centra výzkumných kontraktů Petr Bulušek hovořil v úvodní přednášce dokonce o nanorevoluci ve stavebnictví.

7.7.2011
Vlastimil Růžička, redakce

Seminář o problematice provádění ocelových a hliníkových konstrukcí podle řady norem ČSN EN 1090 se konal v druhé polovině června v pražském hotelu ILF. Byly představeny povinnosti značení stavebních výrobků, certifikace systému řízení výroby ve srovnání se stávajícími normami, jejichž platnost končí 31. 8. 2011 a také konkrétní příklady zavádění do praxe.

27.6.2011
Vlastimil Růžička

Vesnice na moravském úpatí Bílých Karpat, o které už bylo napsáno mnohé. Proslavila se ekologickými projekty, navštívila ji celá řada významných osobností, je dávána za příklad úspor energií a ekologického stavitelství. Zaměřili jsme se tentokrát na stavbu pasivního domu, který zde funguje jako Centrum modelových ekologických projektů pro venkov.

25.6.2011
Vlastimil Růžička

Práce projektantů a architektů se mění. Mohou pracovat s novými softwarovými řešeními, s informačními modely budovy (Building Information Modeling – BIM), jež pamatují kromě jiného i na životní prostředí. Řešení představuje cyklus stavby od návrhu až po výstavbu a následně také provoz a údržbu. V rozhovoru se zástupcem Autodesku se dozvíte podrobnosti.

18.6.2011
Vlastimil Růžička

Stavební fakulta ČVUT Praha, katedra urbanismu a územního plánování představila na květnové konferenci výsledky výzkumu. Jednotliví autoři příspěvků nastínili nové možnosti v oblasti projektování a plánování veřejných prostorů, urbanistických souborů a měst. Potvrdili, že urbanismus výrazně ovlivňuje i stavby domů v pasivním a nízkoenergetickém standardu.

13.6.2011
Vlastimil Růžička

Navrhnout a postavit dům na klidném místě za obcí je standardní zadání, které ničím nepřekvapí. V obci Myslejovice v Olomouckém kraji v průměrné výšce 353 metrů nad mořem stojí zajímavě řešený nízkoenergetický dům, který řešil kromě jiného i využití komínu. O pasivním domě původně majitel vůbec neuvažoval. Závěrečná měření ho mile překvapila. Je citlivě zasazený do krajiny a nabízí celou řadu úprav, které mohou být zajímavé i pro ostatní stavebníky.

Dřevostavby na TZB-info
7.6.2011
Vlastimil Růžička

Mezinárodní odborný seminář ve Volyni se stal za dobu svého trvání jakousi Mekkou všech, kteří se v oblasti dřevostaveb pohybují. Letošní patnáctý ročník se vyznačoval zvýšeným zájem návštěvníků i přednášejících. Hovořilo se o nové éře v moderních stavebních systémech. Uvnitř článku rozhovor s arch. Smolou živě.

7.6.2011
Vlastimil Růžička

V rámci celoevropských projektů lze navštívit řadu exkurzí, které se zabývají úsporným bydlením budoucnosti. Sluneční dům patří do kategorie aktivních domů, které jsou nejenom energeticky efektivní, ale také ohleduplné k životnímu prostředí. Ideální model pro budoucnost.

3.6.2011
Vlastimil Růžička

Na začátku měsíce května se ve Vysokých Tatrách konal již 16. ročník mezinárodní konference Tepelná ochrana budov s podtitulem Aktuální tepelnětechnické požadavky a trendy. Konference proběhla v období úprav právních a technických předpisů souvisejících s energetickým hospodařením budov a implementace nové evropské směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov.

9.5.2011
Vlastimil Růžička

Přestože v Německu a Rakousku byly takovéto domy již běžným standardem, v Česku jej oslavovali jako lokálního pionýra. Vápenopísková stavba se sedlovou střechou založená na drti z pěnového skla, která je certifikována v Passivhausinstitutu Dr. Wolfganga Feista v Darmstadtu, má za sebou celou řadu odborných měření a nepřeberné množství návštěv. Byli jsme na jedné z nich.

26.3.2011
Vlastimil Růžička, redakce

Hnutí DUHA představilo studii, podle které by zateplení českých domovů ušetřilo domácnostem, obcím a podnikům miliardy korun ročně. Vznikl také komplexní program energetické nezávislosti, který by prakticky umožnil pokračování programu Zelená úsporám. Nastíněná vize zní: dobré ekologické zákony, šetrné technologie a zelená odvětví. Požádali jsme o rozhovor Martina Sedláka, který vysvětlil záměr ekologického sdružení a naznačil další kroky v jednání s příslušnými úřady.

25.2.2011
Vlastimil Růžička, redakce

Vláda uvedla v tiskovém prohlášení, že projednala novelu zákona o ochraně ovzduší, kde zavádí kritéria certifikace udržitelnosti biopaliv. Nová pravidla by měla vstoupit v platnost již v červenci tohoto roku. Novela je implementací evropské legislativy do českého právního řádu.

17.2.2011
Vlastimil Růžička, redakce

O propojení akademické a průmyslové sféry usiluje kromě jiných také pražská ČVUT, Katedra mechaniky Stavební fakulty. Představíme vám některé iniciativy, které mají za úkol prezentovat tento rozvíjející se obor zasahující širokou škálu odvětví, stavebnictví nevyjímaje.

13.2.2011
Vlastimil Růžička

V budově pražské Technické knihovny se uskutečnil začátkem února seminář s názvem Metody komplexního hodnocení budov – energetická náročnost budov. Pořadatelé akce společnosti Envi A a Česká rada pro šetrné budovy otevřeli společně s přednášejícími a s účastníky semináře některé zajímavé otázky v oblasti české a mezinárodní metodiky hodnocení budov.

11.2.2011
Vlastimil Růžička, redakce

Národní památkový ústav (NPÚ) vydává novou knihu s názvem Obnova okenních výplní a výkladců. Navazuje tak na úspěšnou řadu metodických publikací, jejichž smyslem je formulovat aktuální názor památkové péče na danou problematiku a sjednotit věcná kritéria při posuzování v rámci zákona o státní památkové péči.

7.2.2011
Ing. Petra Pochmanová, Vlastimil Růžička, redakce

Také v Rakousku existuje celá řada dotačních programů, které jsou poskytovány jednak státem a také jednotlivými spolkovými zeměmi. Podívejme se na některé z nich a porovnejme s českými a německými dotacemi na našem serveru.

31.1.2011
Ing. Petra Pochmanová, Vlastimil Růžička

Dotační programy podporující snižování energetické náročnosti a zvyšování využití obnovitelných energetických zdrojů jsou nabízeny nejen v České republice, ale přirozeně i u našich sousedů. Podívejme se, jaké možnosti finanční podpory v oblasti energetické efektivity a obnovitelných zdrojů jsou k dispozici v Německu.

30.1.2011
Vlastimil Růžička, redakce

Evropská směrnice o energetické náročnosti budov (2010/31/EU) si vytyčila smělé cíle. Základním požadavkem je, aby všechny nové budovy byly od určitého data (2020) budovány s „téměř nulovou“ spotřebou energie. Na to, zda je takové nařízení v českých podmínkách reálné, jsme se zeptali předních odborníků, recenzentů našeho serveru.

nanovlákna
27.1.2011
Vlastimil Růžička, redakce

Rozvoj nanotechnologií zasáhl prakticky všechna odvětví. Prvotní boom nastal v oborech s takzvanou okamžitou aplikací jako je elektronika, chemie, biotechnologie či medicína, ale postupně se nanotechnologie šíří i do stavebnictví. Server tzb-info požádal o rozhovor doc. Jiřího Němečka ze stavební fakulty ČVUT, z katedry mechaniky, z Centra pro nanotechnologie ve stavebnictví. 
 

Reklama

ZOBRAZIT PLNOU VERZI
© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2021, všechna práva vyhrazena.