logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Konference Sanace a rekonstrukce staveb opět mezinárodně

Tradiční konference na půdě brněnské stavební fakulty, zabývající se problematikou sanace a rekonstrukce staveb, vstoupila již do svého šestatřicátého ročníku. Také v letošním roce spojila své síly s mezinárodní konferencí CRRB, která se tematicky týkala stejné problematiky, avšak byla vedena v anglickém jazyce.

Reklama

Sborník konference
Sborník konference

V obou případech se příspěvky týkaly především ochrany a sanace dřevěných konstrukcí, povrchových úprav, restaurování kamene, sanace zdiva, betonových konstrukcí a hrázděných staveb a v neposlední řadě také statiky a dynamiky staveb. Tradiční organizační spojenec brněnské stavební fakulty je společnost WTA (Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege e.V.), která má své zastoupení také v ČR (Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památkové objety). Organizace sdružuje významné vědce, soudní znalce, studenty, techniky a specialisty z praxe a jejím výstupem jsou kromě jiného i směrnice a normy. Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky WTA CZ byla založena v roce 1998 a je zaregistrována na Ministerstvu vnitra ČR na adrese: WTA-CZ, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1. Zakládajícími členy jsou odborníci z ČVUT v Praze, VUT v Brně, Kloknerova ústavu ČVUT v Praze, TAZUSu Praha, Národního památkového ústavu Praha, Výzkumného ústavu dřevařského Praha, pracoviště Březnice. Jsou zde také zástupci firem, kteří mají dlouhodobé zkušenosti v oboru sanace zdiva a dále firmy nabízející sanační technologie a výrobky (ucelené sanační systémy).

Průběh konference je tradičně připravován celým organizačním výborem sestávajícím se zejména z řad studentů postdoktorského studia Fakulty stavební VUT v Brně. Rovněž sekretariát WTA CZ přispívá v rámci propagace nezměrným dílem, zejména ve vztahu k propagaci vůči prováděcím firmám. Za klíčový aspekt lze považovat zajištění účasti co nejširší veřejnosti i v době, kdy existuje široká škála obdobných akcí,“ upřesňuje Ing. Jan Vaněrek, Ph.D., zástupce organizátora, a v průběhu konference oceňuje zvláště ty příspěvky, které kromě vědeckého přínosu přinášejí také přesah do každodenní české praxe.

A o čem se nejvíce hovoří v kuloárech a co označují účastníci konference za největší problém? Jan Vaněrek k tomu říká:
„Jako v každém jiném oboru lze za hlavní problém označit nepovedené či přímo nefunkční sanace objektů či konstrukcí. Tomu je třeba předcházet a zmínit, že společnost WTA CZ pořádá po celý rok odborné semináře ve všech svých referátech. Umožňuje firmám absolvovat autorizační kurzy pro oblast sanace betonových konstrukcí a sanace zděných staveb proti vlhkosti, kdy účastník po úspěšném absolvování obdrží razítko autorizace (nejedná se o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. platném znění). Tyto akce, doufám, alespoň částečně, zvyšují odbornou úroveň zhotovitelských firem.

A jakým způsobem probíhá spolupráce v rámci mezinárodního WTA a které překlady směrnic či norem způsobily nejvíce diskusí?
S ohledem na personální změny ve WTA International, kdy se prezidentem stal profesor Harald Garrecht, je tato spolupráce na velmi dobré úrovni, a lze ji označit za prospěšnou pro obě dvě strany. V rámci činnosti WTA CZ jsou nově připravovány směrnice WTA International včetně překladu do českého jazyka, které budou přínosné nejenom pro prováděcí firmy, ale také pro pracovníky institucí zaměřených na památkovou péči. Aktuálně se jedná se o směrnici referátu hrázděného zdiva, v dalším období budou následovat i nové směrnice z ostatních referátů. Co se týče výhod členství, tak kromě nižších poplatků na pořádané akce lze zmínit i průběžnou informovanost členů prostřednictvím webu a časopisu Zpravodaj WTA CZ. V tomto časopise jsou publikovány recenzované příspěvky z oboru, a kromě toho se část časopisu věnuje také rešerši zahraničních trendů z oboru sanací staveb.

Brněnská konference Sanace a rekonstrukce staveb 2014 splnila podle účastníků své poslání a nabídla celou řadu podnětů pro přemýšlení. Zároveň pomohla k posílení členské základny českého WTA. Jednoletý cyklus odborné konference střídá místo konání mezi Prahou a Brnem a WTA CZ si svého spolupořadatelství velmi cení. „Počítáme s organizací i pro 37. ročník,“ uvádí Jan Vaněrek a dále pokračuje: „Chceme přilákat potencionální účastníky na nově zvolené ústřední téma konference, které se bude týkat prezentace nových zkušeností z reálně provedených sanací staveb. Předpokládáme, že budou tyto zkušenosti na názorných ukázkách ve větší míře demonstrovat právě zástupci prováděcích firem…“

Bližší informace: www.wta.cz

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.