logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Strojírenský veletrh ukazuje budoucnost průmyslu

Českému průmyslu se daří. Ukázal to kromě jiného i letošní strojírenský veletrh v Brně. Nabídl nové podněty probíhající čtvrté průmyslové revoluce, automatizovaný a integrovaný průmysl, který v sobě zahrnuje celou řadu nových digitálních procesů a vzájemně propojuje různé obory, stavebnictví a energetiku nevyjímaje. Strojírenský veletrh už dávno není jenom ocel a železo.

Reklama

MSV 2015 logo

Tradiční již 57. ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu (MSV) proběhl ve znamení konjunktury. Českému průmyslu se daří, firmy investují a o prezentaci na veletrhu i prohlídku expozic byl velký zájem. Hlavní téma Průmysl 4.0 – automatizovaný a integrovaný průmysl přilákalo 1 504 vystavujících firem ze dvaatřiceti zemí (270 firem z Německa) a více než 75 tisíc návštěvníků. Hlavním partnerem veletrhu byla Česko-německá obchodní a průmyslová komora (ČNOPK), která připravila společně s hlavním tématem i odbornou konferenci. Řešení a vize digitalizace byly vidět také na společném stánku ČNOPK a jejích partnerů Siemens, Bosch Rexroth, Schunk a ROI Consulting Management.

 

Změny na všech úrovních
„Digitalizace mění krok za krokem průmyslovou výrobu ve všech branžích. V nadcházejících letech proniknou digitální řešení do všech oblastí, od vývoje přes výrobu a logistiku až k zákaznickému managementu a poprodejnímu servisu a konference tohoto typu budou nejdůležitější informační a diskusní platformou pro firmy, odborníky z výzkumu a vývoje i veřejnost, a to nejen v České republice,“ uvedl na úvod konference Bernard Bauer, výkonný člen představenstva ČNOPK. Dále pak vystoupli řečníci s nabídkou plánování a realizace aplikací průmyslu 4.0 ve výrobních a komunikačních procesech včetně nezbytných investic a uvedli, že rychlé reakce na změny trhu budou v digitální době nezbytné pro udržení konkurenceschopnosti. Příklady z praxe pak prezentoval Dětřich Robenek, ředitel Bosch Rexroth v České republice, a ukázal referenční modely umožňující realizovat digitální řešení. Wolfgang Weissler, ředitel divize Digital Factory firmy Siemens, představil možnosti využití 3D tisku v inteligentním výrobním procesu. Milan Hába, ředitel technologických a obchodních inovací ve firmě T-Mobile, se ve své přednášce zabýval novou infrastrukturou pro Internet věcí (IoT). Stabilní a celoplošná širokopásmová síť je podle jeho slov předpokladem pro zapojení všech regionů do digitálního propojování. „V příštích letech půjde hlavně o hledání optimálního využití potenciálu průmyslu 4.0 a zajištění veškerého nutného zabezpečení,“ uvedl.

Big data všude kam se podíváš

O využívání a rizicích velkých dat (Big data) se diskutuje téměř na všech konferencích po celém světě. V případě strojírenského veletrhu o tomto tématu diskutoval ředitel firmy SAP Roman Knap, Vladimír Mařík z ČVUT a Oliver Fuhrmann z Automation Valley Nordbayern. Nechyběli ani zástupci proslulé Fraunhoferovy společnosti, která představila moderní koncept nazvaný E3 výroba, což je energeticky efektivní výroba šetrná ke zdrojům na IT bázi. Odborníci hovořili se zástupci firem Trumpf a Brose o výzvách a příležitostech rozsáhlého digitálního zákaznického managementu, se kterým je spojena enormní individualizace a flexibilizace výroby. Na společném stánku ČNOPK se objevila názorná pomůcka nazvaná Demostrator, kde bylo možné vyhledat většinu témat. Největšímu zájmu se těšila například specifická příprava a zprostředkování informací prostřednictvím tabletu a mikrobuněk na bázi bluetooth a upozorňování zaměstnanců prostřednictvím chytrých hodinek.

Jak jsou připraveny české firmy

Součástí prezentace Česko-německé obchodní a průmyslové komory (ČNOPK) byl kromě jiného i zajímavý výzkum, který sleduje aktuální stav, příležitosti a výzvy v českých firmách. Průzkumu se zúčastnilo 274 firem z nejrůznějších oblastí. Pro více než polovinu respondentů hraje digitální propojení v procesech tvorby přidané hodnoty rozhodující nebo velmi důležitou roli. Pouze pro 20 % firem hraje nepodstatnou nebo vůbec žádnou roli. Více než tři čtvrtiny firem neočekávají, že digitalizace bude mít vliv na počet zaměstnanců. Lze ale zaznamenat velké rozdíly v odpovědích mezi malými a velkými firmami. 17 % firem spatřuje v kvalifikaci zaměstnanců riziko či překážku. Jako další největší rizika uváděly firmy bezpečnost dat a výši investic.

Stavebnictví se daří

Daří se nejenom českému průmyslu, ale také stavebnictví, které je jeho nedílnou součástí. Zdaleka zatím nedosahuje výkonnosti z roku 2008, nicméně dosavadní výsledky naznačují, že to nejhorší má už za sebou. Daří se zejména inženýrským stavbám, mírně roste i pozemní stavitelství. Český statistický úřad (ČSÚ) oznamuje, že příznivý ekonomický vývoj společně s nízkými úrokovými sazbami u hypotéčních úvěrů nastartoval poptávku po nových bytech. Kromě nové výstavby pozemnímu stavitelství pomáhá též zvyšující se objem prostředků vynakládaných na modernizace a rekonstrukce stávajících bytových a nebytových budov. Zdrojem financování jsou vlastní prostředky vlastníků nemovitostí v kombinaci s různými úvěry a dotačními programy poskytovanými Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

„Situace v inženýrském stavitelství se zlepšuje, a to nejen díky financím plynoucím z evropských fondů, ale i v souvislosti se zvýšenou proinvestiční politikou současné vlády. Začínají se plánovat a stavět nové úseky dálnic a silnic. Z evropských fondů je pak hrazena i celá řada oprav a modernizací vybraných úseků železničních tratí. Pozitivní je, že se nezapomíná ani na údržbu stávajících komunikací, což pociťují zejména motoristé, které aktuálně sužuje řada omezení a uzavírek,“ píše se ve zprávě Radka Matějky, ředitele odboru statistiky průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ.

Nicméně růst stavební produkce se pozitivně odráží i v řadě dalších statistik. Kromě výrobců stavebních materiálů se těší konjunktuře i prodejci nábytku a dalšího vybavení pro domácnosti. Nicméně, pokud jde o budoucnost, uvádí Radek Matějka, že je těžké ji odpovědně předpovídat: „Aktuální statistiky ohledně stavebních povolení a zakázek nejsou zatím nikterak optimistické, ale ani pesimistické. Firmy mají aktuálně co dělat a zčásti žijí ze zakázek uzavřených v roce 2014. Jak to bude dál, bude do jisté míry záviset na mnoha faktorech, například na možnostech a schopnosti čerpat prostředky z evropských fondů. Pozitivní roli by mohly sehrát chystané legislativní změny v oblasti zadávání veřejných zakázek a novela stavebního zákona a dalších předpisů,“ uvádí Radek Matějka.

Průmysl společně

Průmysl 4.0 logo

Hlavní téma strojírenského veletrhu nazvané Průmysl 4.0 – automatizovaný a integrovaný průmysl naznačuje důležitost společných kroků ve všech odvětvích průmyslu. Česko-německá obchodní a průmyslová komora (ČNOPK) se snaží propojit v memorandu Průmysl 4.0 – rEvoluce probíhá všechny obory a upozorňuje na pozitiva i negativa digitální revoluce. Digitalizace totiž mění již nyní krok za krokem průmyslovou výrobu ve všech branžích, stavebnictví a energetiku nevyjímaje. S tím souvisejí i další aktivity ČNOPK: „Chceme společně s partnery a spoluvystavovateli ukázat, jak mnohostranné a přitom konkrétní mohou být úspory energie, a jaké nové obchodní příležitosti z toho mohou dnes a v příštích letech vyplývat“, uvedla Mirjam Schwan, zástupkyně výkonného člena představenstva ČNOPK. Oblasti obchodní činnosti partnerských společností jsou přitom velmi různorodé a sahají od dodavatelů elektrické energie přes automobilové koncerny až po výrobce stavebních prvků. Energetická efektivita hraje podle jejích slov důležitou roli obzvláště v souvislosti s konceptem alternativních pohonů. V této oblasti se vedle výrobců automobilů Škoda Auto a Mercedes-Benz angažují také energetické společnosti E.ON Česká republika, PRE a RWE. Některé partnerské společnosti využívají také vzdělávací kurz ČNOPK s názvem European EnergyManager. Dodavatel elektrické energie E.ON Česká republika pořádá kromě jiného i soutěž Energy Globe Award, která odměňuje inovativní nápady v oblasti energetické efektivity. ČNOPK je partnerem tohoto projektu, o jehož zaměření a podmínkách účasti se mohli zájemci též informovat na společném stánku ČNOPK.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.