logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama
Archiv článků autora: Ing. Josef Hodboď


21.7.2022
Ing. Josef Hodboď, TZB-info, obor Vytápění

Seminář TZB-info shrnul problematiku výměn kotlů, dotací, nabídky paliva na bázi dřeva aprovozuschopnosti komínů. Probíralo se řešení rodinných domů v nulovém standardu formou tepelných čerpadel s vrty a jako novinku uvedl hybridní řešení peletového kotle s tepelným čerpadlem.

11.7.2022
Ing. Petr Michal, IVT Tepelná čerpadla s.r.o., Ing. Josef Hodboď, TZB-info, obor Vytápění

Nevhodnou hydraulikou nové soustavy s tepelným čerpadlem lze hodně pokazit a totéž platí i při výměně kotle za tepelné čerpadlo, která je nyní častá. Autoři doporučují, jaké schéma zapojení použít a sledují přednosti i nedostatky.

27.6.2022
Ing. Petr Michal, IVT Tepelná čerpadla s.r.o., Ing. Josef Hodboď, TZB-info, obor Vytápění

Účinnost tepelného čerpadla závisí na přizpůsobení otopné soustavy jak teplotně, tak hydraulicky. TČ reaguje na změny teplotního spádu a průtoku velmi citlivě. Důsledkem může být snížení účinnosti a provozní poruchy. Odborná instalace tepelného čerpadla je nutná.

14.6.2022
Ing. Josef Hodboď, TZB-info, obor Vytápění

Cena dřevních pelet vzrostla. V porovnání s ostatními zdroji energií je však stále velmi výhodná. V článku je podrobněji popsán vývoj a aktuální stav na trhu v ČR a okolních státech.

30.5.2022
Ing. Josef Hodboď, TZB-info, obor Vytápění

Jak u nás funguje Asociace pro využití tepelných čerpadel? Jaké nešvary na českém trhu s tepelnými čerpadly přinesla dnešní turbulentní doba? A je výhodné v Česku vyrábět tepelná čerpadla? Na to vše a mnohé další jsme se zeptali Jiřího Hanuse, generálního ředitele společnosti ACOND, předního českého výrobce tepelných čerpadel.

25.4.2022
Ing. Petr Michal, IVT Tepelná čerpadla s.r.o., Ing. Josef Hodboď, TZB-info, obor Vytápění

Tepelná čerpadla země–voda případně voda–voda umožňují provozně velmi levné pasivní chlazení. Jeho efektivitu ovlivní návrh výměníku. Účinek chlazení podpoří stínění nežádoucího průniku slunečního záření okny žaluziemi aj.

11.4.2022
Ing. Josef Hodboď, TZB-info, obor Vytápění

Shoda teplot přírodního zdroje tepla a teplot potřebných pro vytápění s možnými provozními teplotami tepelného čerpadla je zásadní. Pokud shoda není, přináší to další náklady a snižuje se účinnost vytápění a přípravy teplé vody. 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.