logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Ing. Josef Hodboď

TZB-info, redakce

Absolvent Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze se zaměřením na silnoproudé aplikace. Od roku 1990 vedoucí odborný redaktor působící v oboru vytápění, větrání, přípravy teplé vody atp. Autor řady odborných a mnoha populárně technických článků.

Archiv článků autora:18.3.2022
Ing. Josef Hodboď, TZB-info, redakce

Odborný Změny ve zdrojích tepla ovlivňuje útlum hnědého uhlí, který zasáhne velké množství bytových domů napojených na CZT. S náklady pomáhají například garantované energetické služby, využití kogenerace včetně kondenzace spalin, udržování optimálních provozních podmínek.To bylo řečeno na konferenci uspořádané Slovenskou společností pro techniku prostředí.

18.3.2022
Ing. Josef Hodboď, TZB-info, redakce

Budoucnost vytápění nebude založena jen na jedné technologii. Očekáváme rychlý růst elektrifikace. Souběžně se však budou prosazovat řešení kombinující více technologií a respektující individuální aspekty stávajících obytných budov i možnosti jejich majitelů, říkají experti Bosch Termotechnika.

17.3.2022
Ing. Josef Hodboď, TZB-info, redakce

Doložitelná historie chladicích strojů i tepelných čerpadel sahá do roku 1756. Impulsem k výrobě se stala nutnost chladit potraviny uměle vyrobeným ledem. Možnost užitečného využití tepelné energie vystupující z chladicích strojů formuloval v roce 1852 Lord Kelvin. Jaká byla od tohoto okamžiku cesta až k tepelnému čerpadlu?

17.3.2022
Ing. Josef Hodboď, TZB-info, redakce

Základní přednosti elektrického vytápění lze dělit na konstrukční a instalační, regulační, ekonomické i ekologické. Nezanedbatelnou výhodou je komfort bez manipulace s palivem, bez pravidelných kontrol, revizí atp.

Venkovní a vnitřní jednotka tepelného čerpadla vzduchu-voda (Zdroj: Brilon a.s.)
14.3.2022
Ing. Josef Hodboď, TZB-info, redakce

Recenzovaný Zvýšení (snížení) topného faktoru tepelného čerpadla nesnižuje (nezvyšuje) spotřebu energie přímo úměrně. Ukazujte to konkrétní příklad. Poskytnut je i návod pro hodnocení výhodnosti tepelných čerpadel s rozdílným topným faktorem.

10.3.2022
Ing. Josef Hodboď, TZB-info, redakce

Od objevu prvního použitelného zdroje elektřiny, Voltova článku, se začala psát nejen historie žárovky, ale i mnoha dalších elektrických zařízení. V době rozvoje průmyslu a rostoucí životní úrovně netrvalo dlouho, než došlo na využití tepelných účinků proudu. Podívejme se tedy, kde má současnost své kořeny.

8.3.2022
Ing. Josef Hodboď, TZB-info, redakce

Odborný Provozní náklady elektrického vytápění závisí na ceně elektřiny. Pro vytápění, případně přípravu teplé vody lze volit z více dvoutarifových sazeb.

4.3.2022
Ing. Josef Hodboď, TZB-info, redakce

Roadshow Belimo měla být součástí Aquathermu Praha, ale posun termínu veletrhu to překazil. I tak si do expozičního kamionu během 3 dnů v Praze našly cestu vyšší desítky návštěvníků, aby shlédli připravované novinky.

24.2.2022
Ing. Josef Hodboď, TZB-info, redakce

Jakou část výroby elektřiny v ČR musí nahradit bezemisní zdroje? Kolik elektřiny se v tuzemsku vyrábí a z jakých zdrojů pochází?

21.2.2022
Ing. Josef Hodboď, TZB-info, redakce

Jaké jsou v ČR k dispozici zdroje k výrobě elektrické energie? V tomto textu naleznete přehled zdrojů elektřiny s jejich základními charakteristikami.

skleněné sálavé panely ECOSUN G na stěnu i strop
15.2.2022
Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., Ing. Jan Blažíček, Ing. Josef Hodboď

Zdrojem tepla může být elektrický přímotopný zdroj, elektrický akumulační zdroj nebo tepelné čerpadlo, i reverzibilní klimatizace. Tarif na odebíranou elektřinu platí i pro ostatní elektrické spotřebiče. Podprůrné dotační programy se vztahují jen na některé druhy elektrického vytápění!

Webinář LPG
7.2.2022
Ing. Josef Hodboď, TZB-info, redakce

V rámci webináře pořádaného TZB-info ve spolupráci s Českou asociací LPG a společností Primagas Česká republika bylo ukázáno, že i po 1. 1. 2022 mohou získat stavební povolení rodinné domy, pokud v nich jako hlavní zdroj energie bude LPG, tedy zkapalněný ropný plyn.

2.2.2022
Ing. Josef Hodboď, TZB-info, redakce

Zájem o zdroje tepla využívající obnovitelné zdroje energie nebývale roste. Podílí se na tom dotační program NZÚ a pak nutnost udržet poplatky domácností za vytápění a přípravu teplé vody na finančně únosné hranici. OZE lze využít nejen v rámci povinných výměn kotlů.

2.2.2022
Ing. Josef Hodboď, TZB-info, redakce

Zveme vás na webinář zdarma. LPG nabízí vysokou energetickou hustotu, snadnou distribuci i přeměnu na požadovanou energii. I v dnešní době směřující k energiím získávaným z obnovitelných zdrojů si LPG udržuje pevné postavení. Konkrétní přednosti byly představeny v rámci webináře.

26.1.2022
Ing. Josef Hodboď, TZB-info, redakce

Jaké výhody přináší SMART systém dálkového odečtu dat z přístrojů registrujících dodávku tepelné energie (indikátorů nákladů atp.), kalorimetrů měřících spotřebu tepla a vodoměrů? Na tuto otázku odpovídá přednáška Jaroslava Plška ve webináři Dálková správa domu.

20.1.2022
Ing. Josef Hodboď, TZB-info, redakce

Článek poskytuje orientační porovnání nákladů za vaření zemním plynem, propan-butanem nebo elektřinou, případně v kombinaci s vytápěním bytu. Ceny odpovídají velmi přibližně průměrným cenám počátkem roku 2022.

17.1.2022
Ing. Petr Michal, Ing. Josef Hodboď

Odborný I tepelná čerpadla s frekvenčně řízenými kompresory jsou náchylná vůči chybám. Možné je zničení frekvenčního měniče, zničení kompresoru nasáváním kapalného chladiva, závady vzniklé neznalostí servisních techniků aj. Snížení ekonomické výhodnosti tepelných čerpadel je možné se vyhnout. 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.