logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Ing. Josef Hodboď

TZB-info, redakce

Absolvent Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze se zaměřením na silnoproudé aplikace. Od roku 1990 vedoucí odborný redaktor působící v oboru vytápění, větrání, přípravy teplé vody atp. Autor řady odborných a mnoha populárně technických článků.

Archiv článků autora:Obr. „Cílem klimatizací Haier je nejen zvolená tepelná pohoda, tichý provoz, ale i křišťálově čistý a zdravý vzduch v místnosti,“ říká Marek Begeni
26.3.2021
Ing. Josef Hodboď, reportáž: Ing. Petr Bohuslávek

Klimatizací cirkuluje vzduch v místnosti určený k dýchání, a proto je zásadní pečovat o jeho kvalitu. Klimatizace Haier jsou proto standardně vybaveny programem více funkcí pro maximum zdraví. Vylepšenou novinkou od výrobce Haier je klimatizační systém s proměnlivým průtokem chladiva a horkou novinku roku 2021 pro český trh jsou splitová tepelná čerpadla do rodinných domů.

24.3.2021
Ing. Josef Hodboď, TZB-info, redakce

Dřevo jako zdroj obnovitelné tepelné energie má významné místo v procesu snižování emisí CO2. Jeho případné znevýhodnění či až vyřazení z vytápění by mělo významný dopad na podíl OZE v celostátní bilanci, jak ukazují zkušenosti z Německa. Navíc by to vyvolalo zvýšené náklady na jinou likvidaci zbytků dřeva z průmyslové výroby, dřeva znehodnoceného aj.

24.3.2021
Ing. Josef Hodboď, TZB-info, redakce

Digitalizace veletrhu ISH ukazuje přednosti této formy ale i zápory. Čím více budou lidé zvyklí na digitální komunikaci, služby, tím méně jim bude fyzická forma veletrhu chybět. Protože nabízí i jinou kvalitu.

21.3.2021
Ing. Josef Hodboď, TZB-info, redakce

Tradičním účastníkem prestižního veletrhu ISH Frankfurt a/M je Bosch Termotechnika i se značkou Buderus. Pro jeho letošní digitální verzi připravila řadu novinek. Korona krize zásadně posílila a urychlila proces digitalizace.

11.3.2021
Ing. Josef Hodboď, reportáž: Ing. Petr Bohuslávek

Novinky roku 2021 od značky testo ulehčují provedení analýzy spalin a servisu klimatizací a tepelných čerpadel. Součástí je rychlé a pohodlné zpracování protokolu i možnost připojení fotky z místa analýzy. Okamžité elektronické odeslání protokolu, který si před uhrazením služby může zákazník na svém komunikačním zařízení prohlédnout a potvrdit jeho přijetí, se stalo standardem.

24.2.2021
Ing. Josef Hodboď, TZB-info, redakce

Elektrifikace rezidenčního bydlení je podle společnosti Bosch Termotechnika nejdůležitější cesta vedoucí k udržitelnosti a vysokému komfortu. Jsou i jiné možnosti, například kombinace různých zdrojů energií, ale pro domácnosti je elektrifikace nejjednodušší. Základním kamenem jsou tepelná čerpadla.

4.2.2021
Ing. Josef Hodboď, TZB-info, redakce

Vlhkost palivového dřeva ovlivňuje množství z něj získaného tepla i množství emisí ve spalinách. Redakce TZB-info provedla pokus měření vlhkosti dřeva s využitím hrotových vlhkoměrů. Potvrdilo se, že nepoučené, laické použití těchto měřidel nemusí přinést správné výsledky.

23.1.2021
Ing. Josef Hodboď, TZB-info, redakce

V rámci Modernizačního fondu bude v průběhu příštích deseti let rozděleno přibližně 150 až 180 mld korun, které mají přispět k přechodu na obnovitelnou energetiku. Doporučuje se v rámci tzv. předregistrační výzvy přihlásit své projekty, byť ještě nejsou konkretizovány.

29.12.2020
Ing. Josef Hodboď, TZB-info, redakce

Základem cesty k uhlíkové neutralitě je omezení uhlíkové stopy z vlastních aktivit, jak ukazuje příklad společnosti Bosch Termotechnika. Zvláště ve výrobních podnicích hraje významnou roli využití odpadního tepla. Průmysl tepelné techniky, speciálně sektor vytápění, nabízí řadu řešení.

28.12.2020
Ing. Josef Hodboď, TZB-info, redakce

Rozhovor se Zdeňkem Lovicarem o 30 letech existence firmy ETL-Ekotherm a.s. zahrnuje informace o rozdělovačích pro vytápění a chlazení, o software k jejich návrhu, o investorem neodsouhlasených záměnách výrobků, současném stavu trhu a výhledech na rok 2021.

15.12.2020
Ing. Josef Hodboď, TZB-info, redakce

Výroba a distribuce tepelné energie z obnovitelných zdrojů, výstavba fotovoltaických elektráren nebo optimalizace spotřeby energie ve výrobních a technologických procesech, to je jen malý výčet projektů, které již lze hlásit do tzv. předregistračních výzev ze 150miliardového Modernizačního fondu.

7.12.2020
Ing. Josef Hodboď, TZB-info, redakce

Určit objem akumulační nádoby ke kotli s cílem optimalizovat jeho provoz lze více způsoby. V článku je odkaz na několik výpočetních pomůcek, které lze pro orientační výpočet využít. Jak pro pevná, tak plynná i kapalná paliva

1.12.2020
Ing. Josef Hodboď, TZB-info, redakce

Podíl z desítek miliard českých korun na přechod tepláren spalujících uhlí na zemní plyn si každá z nich nezaslouží. Některé by měly být nahrazeny decentralizovaným zásobováním teplem, které nabízí zvýšení účinnosti využití energie ze zemního plynu a pomáhá tak splnit klimatický závazek České republiky.

24.11.2020
Ing. Josef Hodboď, TZB-info, redakce

Aby mohl vodík vyráběný z obnovitelných zdrojů přispět k dosažení uhlíkové neutrality, což je cíl Evropské unie, je nutné mít v oblasti tepla k dispozici vhodné zdroje. S vodíkovou budoucností počítá i společnost Bosch Termotechnika.

12.11.2020
Ing. Josef Hodboď, TZB-info, redakce

Cesta ke splnění náročných klimatických cílů EU vede přes zvyšování účinnosti užití energie, snižování energetické náročnosti a maximální využívání obnovitelných zdrojů energie. To se týká samozřejmě také budov, pro které jsou významnými obnovitelnými zdroji energie tepelná čerpadla (TČ) a spalovací zdroje na biomasu. Individuální využívání těchto zdrojů k energetickému zásobování budov má vedle nesporných výhod i jisté nevýhody, které lze ovšem částečně eliminovat kombinací/spoluprací těchto zdrojů.

11.11.2020
Ing. Josef Hodboď, TZB-info, redakce

Recenzovaný Příčinou zápachu po generační výměně plynového kotle může být snížená výměna vzduchu v místnosti, nevhodně řešené odpadní potrubí, případně i nedostatečná hygiena. Úroveň úklidu a hygieny řeší uživatel bytu. Dostatečné větrání a úpravu odpadního potrubí, například vestavbu přivzdušňovacího ventilu, má navrhnout odborník. 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.