logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama
Archiv článků autora: Ing. Josef Hodboď


29.3.2022
Ing. Josef Hodboď, TZB-info, obor Vytápění

Jak garantovat spokojenost zákazníka se zakoupeným tepelným čerpadlem? Nad rámec certifikátů, které jsou kvůli ochraně zákazníků v EU povinné, jsou zde značky EHPA QL a KEYMARK.

25.3.2022
Ing. Josef Hodboď, TZB-info, obor Vytápění

Nedostatky vytápění nelze řešit zvýšením výkonu oběhového čerpadla. BIM vyžaduje důkladnou analýzu nejen cíle, ale i procesu zpracování projektu. Reálné mikroklima v bytě zásadně ovlivňuje zdraví lidí i stavební konstrukce, a proto nelze úspory tepla řešit na jeho úkor, to jsou závěry dalšího dne konference Slovenské společnosti pro techniku prostředí.

24.3.2022
Ing. Josef Hodboď, TZB-info, obor Vytápění

Pro tepelná čerpadla funkčně založená na pracovním okruhu s kompresorem je chladivo zásadní pracovní látkou, energonosičem přenášející tepelnou energii. Potřebné zvýšení teploty zajišťuje stlačení par chladiva.

23.3.2022
Ing. Josef Hodboď, TZB-info, obor Vytápění

Podle národního energetického mixu bylo v roce 2020 celých 47,5 % elektrické energie vyrobeno v České republice bez emisí oxidu uhličitého CO2 .

23.3.2022
Ing. Josef Hodboď, TZB-info, obor Vytápění

Snižování spotřeby energií potvrdí měření a rozúčtování nákladů, včetně měření na teplé vodě. Digitální dvojče umožňuje ověřovat regulační zásahy bez ovlivnění provozu. A i ve stávajících otopných soustavách lze zvyšovat podíl OZE, jak potvrdila konference Slovenské společnosti pro techniku prostředí.

23.3.2022
Ing. Josef Hodboď, TZB-info, obor Vytápění

Z prachu pocházejícího ze spalování dřeva se vytváří strašák. Přitom moderní spotřebiče ho produkují násobně menší množství než milióny starých kamen a krbů nebo kotlů. Stačí je vyměnit. A dále užitečně využívat obnovitelnou dřevní hmotu, která už jinak využít nejde.

22.3.2022
Ing. Josef Hodboď, TZB-info, obor Vytápění

Úspěch tepelných čerpadel ve Švýcarsku přispěl k jejich výrobě i v bývalém Československu. Ambiciózního úkolu se jako pionýři této techniky měly zhostit podniky Calex Zlaté Moravce, Frigera Kolín, ČKD Choceň a ČKD Kompresory.

18.3.2022
Ing. Josef Hodboď, TZB-info, obor Vytápění

Změny ve zdrojích tepla ovlivňuje útlum hnědého uhlí, který zasáhne velké množství bytových domů napojených na CZT. S náklady pomáhají například garantované energetické služby, využití kogenerace včetně kondenzace spalin, udržování optimálních provozních podmínek.To bylo řečeno na konferenci uspořádané Slovenskou společností pro techniku prostředí.

18.3.2022
Ing. Josef Hodboď, TZB-info, obor Vytápění

Budoucnost vytápění nebude založena jen na jedné technologii. Očekáváme rychlý růst elektrifikace. Souběžně se však budou prosazovat řešení kombinující více technologií a respektující individuální aspekty stávajících obytných budov i možnosti jejich majitelů, říkají experti Bosch Termotechnika.

17.3.2022
Ing. Josef Hodboď, TZB-info, obor Vytápění

Doložitelná historie chladicích strojů i tepelných čerpadel sahá do roku 1756. Impulsem k výrobě se stala nutnost chladit potraviny uměle vyrobeným ledem. Možnost užitečného využití tepelné energie vystupující z chladicích strojů formuloval v roce 1852 Lord Kelvin. Jaká byla od tohoto okamžiku cesta až k tepelnému čerpadlu?

17.3.2022
Ing. Josef Hodboď, TZB-info, obor Vytápění

Základní přednosti elektrického vytápění lze dělit na konstrukční a instalační, regulační, ekonomické i ekologické. Nezanedbatelnou výhodou je komfort bez manipulace s palivem, bez pravidelných kontrol, revizí atp.

10.3.2022
Ing. Josef Hodboď, TZB-info, obor Vytápění

Od objevu prvního použitelného zdroje elektřiny, Voltova článku, se začala psát nejen historie žárovky, ale i mnoha dalších elektrických zařízení. V době rozvoje průmyslu a rostoucí životní úrovně netrvalo dlouho, než došlo na využití tepelných účinků proudu. Podívejme se tedy, kde má současnost své kořeny.

8.3.2022
Ing. Josef Hodboď, TZB-info, obor Vytápění

Provozní náklady elektrického vytápění závisí na ceně elektřiny. Pro vytápění, případně přípravu teplé vody lze volit z více dvoutarifových sazeb.

4.3.2022
Ing. Josef Hodboď, TZB-info, obor Vytápění

Roadshow Belimo měla být součástí Aquathermu Praha, ale posun termínu veletrhu to překazil. I tak si do expozičního kamionu během 3 dnů v Praze našly cestu vyšší desítky návštěvníků, aby shlédli připravované novinky.

24.2.2022
Ing. Josef Hodboď, TZB-info, obor Vytápění

Jakou část výroby elektřiny v ČR musí nahradit bezemisní zdroje? Kolik elektřiny se v tuzemsku vyrábí a z jakých zdrojů pochází? 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.