logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama
Archiv článků autora: Ing. Josef Hodboď


20.10.2022
Ing. Josef Hodboď, TZB-info, obor Vytápění

Podzimní plynárenská konference ukázala, co stojí za současnými cenami zemního plynu a co vede k jejich stabilizaci a snížení. Odpoutání od ruského plynu „bolí“, ale je možné a náznak zklidnění trhu je již viditelný.

4.10.2022
Ing. Josef Hodboď, TZB-info, obor Vytápění

Firemní školení značky Belimo, které proběhlo v září, potvrdilo její inovativnost. Špičková kvalita a vlastnosti výrobků této švýcarské značky jsou tradičně známé a její novinky vytváří další příležitosti k úsporám energií. Jaké? Nechte se též proškolit.

21.9.2022
Ing. Josef Hodboď, TZB-info, obor Vytápění, doc. Dr. Ing. Zdeněk Pospíchal, Ing. Jakub Vrána, Ph.D., Ústav TZB, Fakulta stavební VUT v Brně, Ing. Zdeněk Pospíchal jr.

Cestu snížení teploty teplé vody vedoucí k úsporám lemují úskalí. Mohou se rozmnožit bakterie, změní se proudění vody v potrubí, může být nutné přenastavení regulačních armatur i zvětšení objemu zásobníku aj. Pokud jsou úskalí zvládnuta, může i domácnost svým chováním snížit náklady.

20.9.2022
Ing. Josef Hodboď, TZB-info, obor Vytápění, doc. Dr. Ing. Zdeněk Pospíchal, Ing. Jakub Vrána, Ph.D., Ústav TZB, Fakulta stavební VUT v Brně, Ing. Zdeněk Pospíchal jr.

Při rozhodování o případném snížení teploty teplé vody je nutné rozlišit kdo a za co ručí. Kdo ručí, plně odpovídá za dopady snížení teploty. Hranice ručení jsou jiné v soustavách CZT, jiné u domácností v rodinných domech a mohou se i částečně překrývat.

19.9.2022
Ing. Josef Hodboď, TZB-info, obor Vytápění, doc. Dr. Ing. Zdeněk Pospíchal, Ing. Jakub Vrána, Ph.D., Ústav TZB, Fakulta stavební VUT v Brně, Ing. Zdeněk Pospíchal jr.

Snížení teploty teplé vody pro snížení nákladů za energie má mnohá úskalí. Mohou se rozmnožit bakterie, změní se proudění vody v potrubí, může být nutné přenastavení regulačních armatur i zvětšení objemu zásobníku aj.

17.9.2022
Ing. Josef Hodboď, TZB-info, obor Vytápění

Odborný Samotný radiátor moc šancí na vznik úspor nedává. Šanci nabízí jen výběr radiátoru s vlastnostmi odpovídajícími celé otopné soustavě.

16.9.2022
Ing. Josef Hodboď, TZB-info, obor Vytápění

Je-li vytápění a příprava teplé vody založena na spalování zemního plynu, k úsporám vede zajištění optimálního režimu spalování plynu, vynikající přestup tepla ze spalin do ohřívané vody a je-li kotel kondenzační, tak co nejnižší teplota otopné vody.

31.8.2022
Ing. Josef Hodboď, TZB-info, obor Vytápění

V návaznosti na článek Hybridní systém vytápění Vaillant – odpověď na zvyšující se ceny energií jsem byl pozván na praktickou ukázku, jak může vypadat technická místnost kombinující plynový kondenzační kotel a tepelné čerpadlo a jak se s hybridním regulátorem pracuje.

29.8.2022
Ing. Ondřej Kaňka, GEROtop spol. s r.o., Ing. Josef Hodboď, TZB-info, obor Vytápění

Odborný Tepelné čerpadlo země-voda plní kritéria energetické náročnosti pro průkaz energetické náročnosti PENB bez nutnosti kombinace s dalšími technickými zařízeními, jako je řízené větrání s rekuperací, tepla, fotovoltaická elektrárny, kamna na dřevo, pelety, tepelný solární systém atp.

19.8.2022
Ing. Josef Hodboď, TZB-info, obor Vytápění

TZB-info doporučuje Návrh vyhlášky MPO o přípravě na stav nouze a snížení teploty vytápění po vyhlášení stavu nouze vyvolal hodně diskusí. Přitom se jedná jen o teplárenství. V článku je výtah z platné legislativy a navržené znění vyhlášky.

2.8.2022
Ing. Josef Hodboď, TZB-info, obor Vytápění

Z Česka se Německo s politikou Energiewende jeví jako premiant. Poměr prodaných plynových kotlů k tepelným čerpadlům však máme lepší. Německá čísla poukazují na rozpory mezi oficiálními názory a jednáním Němců, kteří si pořizují nový zdroj tepla.

21.7.2022
Ing. Josef Hodboď, TZB-info, obor Vytápění

Seminář TZB-info shrnul problematiku výměn kotlů, dotací, nabídky paliva na bázi dřeva aprovozuschopnosti komínů. Probíralo se řešení rodinných domů v nulovém standardu formou tepelných čerpadel s vrty a jako novinku uvedl hybridní řešení peletového kotle s tepelným čerpadlem. 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.