logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Reklama
Archiv článků autora: Ing. Josef Hodboď


20.1.2022
Ing. Josef Hodboď, TZB-info, obor Vytápění

Článek poskytuje orientační porovnání nákladů za vaření zemním plynem, propan-butanem nebo elektřinou, případně v kombinaci s vytápěním bytu. Ceny odpovídají velmi přibližně průměrným cenám počátkem roku 2022.

17.1.2022
Ing. Petr Michal, IVT Tepelná čerpadla s.r.o., Ing. Josef Hodboď, TZB-info, obor Vytápění

I tepelná čerpadla s frekvenčně řízenými kompresory jsou náchylná vůči chybám. Možné je zničení frekvenčního měniče, zničení kompresoru nasáváním kapalného chladiva, závady vzniklé neznalostí servisních techniků aj. Snížení ekonomické výhodnosti tepelných čerpadel je možné se vyhnout.

10.1.2022
Ing. Petr Michal, IVT Tepelná čerpadla s.r.o., Ing. Josef Hodboď, TZB-info, obor Vytápění

Nevyhovující výkon tepelného čerpadla s ON/OFF kompresorem a alarmující počet startů kompresoru, to jsou reálné zkušenosti z provozu. Chybám posunujícím ekonomickou návratnost TČ do nedohledna je možné se vyhnout.

21.12.2021
Ing. Josef Hodboď, TZB-info, obor Vytápění

O změně kotelny 3. kategorie na nekategorizovanou rozhoduje součet výkonů všech kotlů fyzicky umístěných v kotelně. O kategorizaci kotelny nerozhoduje odpojení některého kotle od elektřiny, plynu, otopné soustavy, spalinového systému. I tzv. odpojený kotel musí být z kotelny odstraněn.

20.12.2021
Ing. Josef Hodboď, TZB-info, obor Vytápění

V médiích je uváděna polopravda o tom, že EU nařizuje zákaz využití zemního plynu k roku 2040. Tvrzení se opírá o neznalost skutečného stavu věci a jde i o manipulativní informaci typu přání je otcem myšlenky.

29.11.2021
Ing. Josef Hodboď, TZB-info, obor Vytápění

V říjnu seznámila skupina FENIX veřejnost se svými hospodářskými výsledky, vývojovými trendy a také upozornila na některé z inovací svých výrobků. Roste zájem o elektrické vytápění. Cílem je nabídka systému k realizaci plně elektrifikovaného rodinného domu s využitím fotovoltaiky a minimalizací závislosti na elektrické síti.

24.11.2021
Ing. Josef Hodboď, TZB-info, obor Vytápění

Od října 2021 lze žádat o dotaci i na instalaci tepelného čerpadla vzduch-vzduch z programu Nová zelená úsporám. Může v případě multisplitového řešení vzniknout povinnost každoročně kontrolovat únik chladiva? Může, i nemusí, konkrétní příklad je v článku.

17.11.2021
Ing. Josef Hodboď, TZB-info, obor Vytápění

Jak funguje tepelné čerpadlo? Podíváme se stručně na historii, kompresorová a sorpční tepelná čerpadla, popis pracovního okruhu, jeho funkce, druhy kompresorů, i pracovní látku – chladivo.

16.11.2021
Ing. Josef Hodboď, TZB-info, obor Vytápění

Konference Meranie a rozpočítanie tepla patří tradičně mezi nejdůležitější v oboru vytápění na Slovensku. Diskutovány byly důsledky legislativy předepisující způsob rozúčtování, výhody moderních měřidel s dálkovým odečtem dat, motivace k úporným opatřením, jejich možnosti aj.

10.11.2021
Ing. Josef Hodboď, TZB-info, obor Vytápění

Jihočeské město Třeboň hostí konferenci Vytápění 2021. Odborníci zde diskutují mimo jiné o cenách energií a možnostech, jak snižovat náklady. To vše s ohledem na legislativu a kritéria energetické náročnosti budov.

4.11.2021
Ing. Josef Hodboď, TZB-info, obor Vytápění

Výstavbu a provoz nízkotlakých kotelen ovlivní Zákon č. 250/2021 Sb. o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení aj., který nabude účinnosti 1. července 2022 spolu s nově připravovanými předpisy. Revizní technici zpřísní přístup ke zjištěným nedostatkům.

7.10.2021
Ing. Antonín Chyba, Ing. Josef Hodboď, TZB-info, obor Vytápění

Pokud má tepelné čerpadlo při výstupní teplotě otopné vody např. 65 °C dostatečný tepelný výkon, je poměrně reálné jeho efektivní využití i ve starších budovách. Na trhu přibývají tepelná čerpadla s výstupní teplotou i vyšší a s chladivy šetrnými k životnímu prostředí. 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.