logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Nový energetický koncept - testovací budova Fenix v Jeseníku

Máme možnost on-line sledovat stavbu budovy, která bude sloužít nejen jako nové administrativní centrum společnosti FENIX GROUP a.s., ale v první fázi jako testovací objekt k ověření spolupráce střešních FVE s domovními bateriemi a distribuční „smart grid“. Stane se novým konceptem pro novou dobu?

Reklama

Ing. Cyril Svozil, předseda představenstva společnosti FENIX GROUP a.s., pozval zájemce o projekt ke společnému jednacímu stolu. Na jednání byl představen koncept budovy i možnosti testovací fáze provozu.
Do pracovní skupiny, která bude mít za úkol vyhodnocovat získané údaje, vyslaly své experty i MPO, MŽP a ERÚ. O informace z projektu projevil zájem i předseda představenstva ČEPS. Vážíme si toho, že TZB-info bylo přizváno do této pracovní skupiny a máme možnost být u jednání o novém trendu.

Cíl projektu

Účelem projektu je ověřit spolupráci střešních FVE s domovními bateriemi a distribuční „smart grid“ tak, aby byla prokázána výhodnost tohoto řešení pro provozovatele energetické soustavy i pro uživatele.
Vizí je vytvoření podmínek pro vznik nového tarifu (objekty s domovními bateriemi), kdy v dobách nadbytku energie budou baterie dobíjeny za zvýhodněných podmínek ze sítě a v době špiček potom naopak zajistí úplný, čí částečně autonomní provoz objektu.

Stavba nové administrativní budovy by měla být dokončena do května 2016. Na první schůzce pracovní skupiny Ing. Cyril Svozil vyzval zúčastněné k návrhu modelových provozních stavů.

Do procesu ale budou vstupovat i další informace, které se problematiky týkají. Například:

 • Od 1.12.2015 platí Vyhláška č. 230/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, kde bohužel nedošlo k očekávané úpravě koeficientu neobnovitelné primární energie a zůstal v platnosti konverzní faktor 3. S ohledem na požadavky parametrů pro nové budovy od 1.1.2015 a téměř nulové budovy (státní budovy a následně i ostatní výstavba) bude problém pouhé vytápění elektrickou energií, které nebude kompenzováno OZE v kombinaci s nadstandardní kvalitou obálky, pustit přes stavební řízení.
 • Vedení ERÚ na svém zasedání dne 12. listopadu 2015 neschválilo podobu nových tarifů - konečnou podobu tarifů v elektroenergetice stanoví až po vyhodnocení veřejného konzultačního procesu („referendu“ spotřebitelů). ERÚ na svých internetových stránkách nejpozději v lednu 2016 představí nový tarifní systém v elektroenergetice, zveřejní pravidla pro konzultační proces a speciální rubriku s popisem hlavních změn v tarifním systému včetně srovnávacího kalkulátoruPrvní schůzka pracovní skupiny k projektu

Z úvodního slova Ing. Svozila:

 • pro elektrické vytápění je důležitá snadná údržba, životnost 40 let bez zásahu, jen s elektrorevizí 1x/10 let - a stejný komfort očekáváme u ostatních prvků v soustavě v tomto projektu.
 • Je zajímavé sledovat k jakým účelům se elektřina v budovách využívá. ERÚ dříve vydávalo přehled využívání sazeb, což bylo pro rozklíčování trhu zajímavé Z posledních přístupných dat je vidět, že roste počet elektroodběratelů, kteří elektřinou vytápí, ale jen cca 4000 odběratelů využívá tarif pro tepelná čerpadla.
 • Tento náš projekt chápeme jako NOVÝ KONCEPT PRO NOVOU DOBU, kdy tímto projektem se vymazává nevýhoda špiček odběrů elektřiny, které jsou nyní vykrývány ze "špinavých zdrojů". Celá budova se stává aktivním prvkem energetické soustavy. V podstatě se připravujeme na rok 2020.
 • Prvky systému: V posledním roce jsme jednali s celou řadou výrobců baterií a nacházíme řadu ekvivalentů s oborem fotovoltaiky. Cena klesá meziročně o desítky procent a roste počet subjektů, které na trh vstupují. Musíme hledat baterie s dostatečnou životností, abychom získali akceptovatelnou návratnost.
  Důležitá je pro nás i dodávka FV, prioritou pro nás je kvalita FV panelů, jelikož víme, že problematika defektů FV panelů v ČR je aktuální. Využijeme střídače Fronius SYMO HYBRID, které jsou speciálně určeny pro domácnosti a rodinné domy. Prioritou není ostrovní střídač, ale střídač hybridní.
 • Jde nám také o to vytvořit precendens a otevřít cestu tomuto řešení i do stávajících budov.
 • Nezbytnou nutností jsou výhodné tarifní podmínky. Pokud nebudou cenové podmínky ještě dostatečně výhodné, pak by byla cesta i třeba prostřednictvím podpory z budoucí zelené úsporám. Musí být dosaženo úspory peněz, kterou musí pocítit i uživatelé, jen tak budou mít o koncept zájem.
 • Projekt je cestou k lepšímu využití a bezpečnosti celé distribuční soustavy.

Informace doplnil i Ing. Jan Včelák, Ph.D. z Univerzitního centra energeticky efektivních budov (UCEEB):

 • řízení soustavy je třeba vyladit nejen vzhledem k výrobě elektřiny a k distribuční síti, ale i elektrickému vytápění. Bude třeba proporcionální řízení a přizpůsobení se tokům enegií.
 • UCEEB má nástroj pro predikci výroby z FV systémů, kdy v intervalu 48 hodin umíme predikovat výrobu z FV, a to včetně koeficientu bezpečnosti. Bude tedy k dispozici předpověď, kolik se vyrobí elektřiny za následujících 24 hodin a plánovaný nedostatek bude vykrýván nabíjením baterie ze sítě.
 • Jsme dohodnuti na monitoringu a ukládání dat po dobu 2 let. Jedná se o jednotlivé spotřebiče, celkový tok enegie i kvalitu vnitřního prostředí (teplota, CO2...), protože se nelze dívat jen na elektroměr. Budova se staví pro lidi a ne jako nástroj úspor energie, musí zejména nabídnout komfortní prostředí pro uživatele.

"Budeme rádi, pokud se pracovní skupina shodně na specifiakci provozních režimů. Objekt je součástí výrobního areálu a v rámci celého komplexu bude také budova později v reálném provozu fungovat. Nabízí se vyzkoušet režim nabíjení 6 hodin a 4-8 hodin v naproto autonomním režimu, ev. i na delší dobu. Důležitou součástí řešení je samozřejmě optimalizace spotřeby a souběhu spotřebičů", řekl dále Ing. Svozil a v té souvislosti zdůraznil význam spolupráce s ČVUT (UCEEB) jako nezávislou respektovanou autoritou na monitoringu a vyhodnocení dat.


Reportáž z tiskové konference k otevření nového office centra společnosti FENIX GROUP

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.