logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Příspěvek na fotovoltaiku pro rodinné domy v Nové zelené úsporám

V kontinuální výzvě programu Nová zelená úsporám je od 15. 10. 2015 podporována mj. fotovoltaika pro rodinné domy. Kromě samotné elektrárny je možné získat příspěvek také na ohřev vody fotovoltaikou, akumulátory elektřiny a vypracování posudku.

Reklama

ČLÁNEK MÁ NOVĚJŠÍ VERZI. PODMÍNKY PRO RODINNÉ DOMY OD ŘÍJNA 2021 NAJDETE ZDE.

Aktualizováno 18. 1. 2019 o podoblast C.3.8. a nové pokyny pro žadatele

Aktualizováno 19. 9. 2017 o podoblast C.3.7.

V rámci oblasti C a podoblastí C.3.3., C.3.4. a C.3.5. je možné požádat o finanční podporu na pořízení fotovoltaického (FVE) systému na vlastní rodinný dům. Jedná se o fotovoltaické elektrárny, systémy na ohřev vody fotovoltaikou a hybridní systémy s akumulátory. Výše podpory může dosáhnout až 150 000 Kč na dům. Kromě investiční podpory je u každého projektu možné požádat o příspěvek na zpracování posudku a dokumentace ve výši 5 000 Kč (podoblast C5). Abyste vyhověli požadavkům na získání podpory, musí váš systém splňovat určité parametry.

Pro všechny podoblasti, tj. FVE systémy, které mohou získat podporu, je společné, že:

 • Instalovaný výkon FVE nepřesáhne 10 kWp
 • Minimální účinnost panelů je 10 % (tenkovrstvé) a 15 % (mono a polykrystalické)
 • FVE bude umístěna na rodinném domku, nikoli např. na zahradě.

Pro fotovoltaiku s výkonem do 10 kWp a nesloužící k podnikání (tzn. elektřina z ní není určena na prodej, ale na vlastní spotřebu) není potřeba licence ani živnostenský list. Instalací a provozem takové elektrárny se z uživatele nestává podnikatel.

Solární fotovoltaický systém pro přípravu teplé vody s přímým ohřevem, neboli „boiler napájený fotovoltaikou“ (podoblast C.3.3.)

 • FVE musí být optimalizována v závislosti na zátěži (např. MPP trackerem)
 • Celý systém nesmí být propojen s distribuční soustavou
 • Fotovoltaika musí pokrývat minimálně 50 % tepla na přípravu teplé vody
 • Objem zásobníku teplé vody musí být min. 80 litrů na každý instalovaný kWp fotovoltaiky
 • Maximální dotace ve výši 35 000 Kč.

Fotovoltaická elektrárna připojená k síti a se zásobníkem teplé vody (podoblast C.3.4.)

Na rozdíl od předchozího systému je zde možné mít elektrárnu připojenou do sítě a elektřinu z ní používat i mimo ohřev vody. Ten zde slouží jako možnost ukládání přebytků, aby nespotřebovaná elektřina zbytečně nepřetékala do sítě.

 • Celkový využitelný zisk v budově, tzn.roční množství vyrobené elektřiny použité v domě, dosáhne alespoň 1700 kWh (průměrná měrná roční výroba FVE v ČR je 1000 kWh/1 kWp).
 • Alespoň 70 % elektřiny vyrobené z FVE musí být spotřebováno v místě výroby. Tzn. maximálně 30 % výroby může přetéct do sítě.
 • FVE je připojena k distribuční soustavě a to až po 1. 1. 2016
 • Měnič musí mít minimální účinnost 94 %, MPP tracker 98 %
 • Objem zásobníku teplé vody musí být min. 80 litrů na každý instalovaný kWp fotovoltaiky
 • Maximální dotace ve výši 55 000 Kč.

Malá fotovoltaická elektrárna připojená k síti, vybavená bateriemi s využitelnou roční výrobou min. 1700 kWh (podoblast C.3.5.)

 • Celkový využitelný zisk v budově, tzn. roční množství vyrobené elektřiny použité v domě, dosáhne alespoň 1700 kWh (průměrná měrná roční výroba FVE v ČR je 1000 kWh/1 kWp)
 • Alespoň 70 % elektřiny vyrobené z FVE musí být spotřebováno v místě výroby. Tzn. maximálně 30 % výroby může přetéct do sítě.
 • FVE je připojena k distribuční soustavě a to až po 1. 1. 2016
 • Měnič musí mít minimální účinnost 94 %, MPP tracker 98 %
 • Systém musí být vybaven baterií o velikosti 1,75 kWh na každý instalovaný kWp fotovoltaiky
 • Maximální dotace ve výši 70 000 Kč.

Větší fotovoltaická elektrárna připojená k síti, vybavená bateriemi s využitelnou roční výrobou min. 3000 kWh (podoblast C.3.6.)

 • Celkový využitelný zisk v budově, tzn. roční množství vyrobené elektřiny použité v domě, dosáhne ročně alespoň 3000 kWh (průměrná měrná roční výroba FVE v ČR je 1000 kWh/1 kWp)
 • Alespoň 70 % elektřiny vyrobené z FVE musí být spotřebováno v místě výroby. Tzn. maximálně 30 % výroby může přetéct do sítě.
 • FVE je připojena k distribuční soustavě a to až po 1. 1. 2016
 • Měnič musí mít minimální účinnost 94 %, MPP tracker 98 %
 • Systém musí být vybaven baterií o velikosti 1,75 kWh na každý instalovaný kWp fotovoltaiky
 • Maximální dotace ve výši 100 000 Kč.

Větší fotovoltaická elektrárna připojená k síti, vybavená bateriemi s využitelnou roční výrobou min. 4000 kWh (podoblast C.3.7.)

 • Celkový využitelný zisk v budově, tzn. roční množství vyrobené elektřiny použité v domě, dosáhne ročně alespoň 4000 kWh (průměrná měrná roční výroba FVE v ČR je 1000 kWh/1 kWp)
 • Alespoň 70 % elektřiny vyrobené z FVE musí být spotřebováno v místě výroby. Tzn. maximálně 30 % výroby může přetéct do sítě.
 • FVE je připojena k distribuční soustavě a to až po 1. 1. 2016
 • Měnič musí mít minimální účinnost 94 %, MPP tracker 98 %
 • Systém musí být vybaven baterií o velikosti 1,75 kWh na každý instalovaný kWp fotovoltaiky
 • Maximální dotace ve výši 150 000 Kč.

Větší fotovoltaická elektrárna pro spolupráci s tepelným čerpadlem (podoblast C.3.8.)

 • Celkový využitelný zisk v budově, tzn. roční množství vyrobené elektřiny použité v domě, dosáhne alespoň 3000 kWh (jednofázová elektrárna) nebo 4000 kWh (3fázová elektrárna).
 • Alespoň 70 % elektřiny vyrobené z FVE musí být spotřebováno v místě výroby. Tzn. maximálně 30 % výroby může přetéct do sítě.
 • Dotace se NEVZTAHUJE na tepelné čerpadlo (to lze pořídit např. z kotlíkových dotací) ani na záložní (bivalentní) zdroj tepla ani na úpravu otopné soustavy.
 • Dotace se vztahuje na akumulační nádrž, která musí mít funkci teplotního rozvrstvení a kapacitu min. 180 litrů na každý instalovaný kWp fotovoltaiky.
 • Soustava musí obsahovat regulační systém, který přizpůsobuje výkon tepelného čerpadla, topných tyčí (patron) či elektrokotle okamžité výrobě z fotovoltaiky tak, aby využil co nejvíce vyrobené elektřiny a zároveň minimalizoval přetoky elektřiny do elektrizační soustavy.
 • Výkon připojeného tepelného čerpadla musí být možné regulovat v rozsahu 35 - 100 %, výkon elektrokotle 2 - 100 %.
 • Dotaci lze použít i na baterii (nepovinné).
 • Maximální dotace ve výši 150 000 Kč.


Podrobné pokyny pro podání žádosti a získání dotace ZDE. Podpora fotovoltaiky je na straně 15.

ČLÁNEK MÁ NOVĚJŠÍ VERZI. PODMÍNKY PRO RODINNÉ DOMY OD ŘÍJNA 2021 NAJDETE ZDE.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.